Egen tomt, arrendetomt eller valfri arrendetomt?

Tomtens ägandeform har betydelse

Tomtens ägandeform påverkar priset på och boendeutgifterna för ditt nya hem. Red ut alla fakta och fatta beslut om bostadsköp med trygghet!


Tomtens olika ägandeformer: skillnader och förmåner

När bostadsbolaget hyr sin tomt kan du köpa din bostad med mindre kapital och betalar då hyra för tomten som en del av det månatliga skötselvederlaget. När bostadsbolaget äger sin tomt behöver du mer kapital för att köpa din bostad men de månatliga boendekostnaderna är mindre. En valfri arrendetomt ger dig möjligheten att själv välja vad du gör: betalar du ett månatligt hyresvederlag för tomten eller löser du in din andel av arrendetomten?

Tonttikuva-swe-1.png

icon-1.png Egen tomt – entydigt ägande

 • Bostadsbolagets byggnad har byggts på egen tomt.
 • Tomten inkluderas i bostadspriset.
 • Köpesumman är vanligen högre än i hus belägna på en arrendetomt.
 • Du behöver inte betala ett månatligt hyresvederlag för tomten.


Tonttikuva-swe-2.png

icon-2.png Arrendetomt – egen bostad till förmånligare pris

 • Bostadsbolagets byggnad har byggts på en arrendetomt.
 • Bostadspriset innehåller endast bostaden och det är inte möjligt att lösa in arrendetomten.
 • Köpesumman är vanligen förmånligare än i husbolag på egen tomt.
 • Du betalar en månatlig hyra för tomten som en del av skötselvederlaget.

Läs mer


Tonttikuva-swe-3-4-uusi.png

icon-3.png Valfri arrendetomt – flexibilitet enligt livssituationen

 • Bostadsbolagets byggnad har byggts på en valfri arrendetomt.
 • Bostadspriset inkluderar endast bostaden och tomtandelen kan lösas in separat.
 • Du bestämmer själv om du betalar inlösningsandelen i samband med bostadsköpet eller senare.
 • Du betalar ett månatligt hyresvederlag för tomten tills du löser in tomtandelen.
 • Efter att du har löst in tomtandelen behöver du inte längre betala hyresvederlag för tomten.

Läs mer om valfria arrendetomter


Arrendetomt – tomtandelen kan inte lösas in

Att bostadsbolaget hyr sin tomt möjliggör vanligen köp av ägarbostad med mindre kapital jämfört med bostadsbolag som byggts på egen tomt. Tomtens hyra inkluderas i bostadens månatliga skötselvederlag och dess andel specificeras inte. I bostadsbolag som har byggts på en sådan tomt kan tomtandelen inte lösas in.

Det är bland annat städer och kommuner som äger tomter som hyrs ut, och hyrestiderna är i allmänhet långa, till exempel 50 eller 100 år.

Vad händer när hyresavtalet upphör?

När hyresavtalet upphör ingår bostadsbolaget vanligen ett nytt hyresavtal med hyresvärden. I regel är hyresavtalen långa och tomternas ägare pålitliga.

Ibland kan hyresvärden ge bostadsbolaget en möjlighet att lösa in tomten, och då svarar bostadsägarna för betalning av inköpspriset. I och med köpet överförs tomten till husbolagets ägo, inte till en enskild invånare.

Bekanta dig med hyresvillkoren och fatta beslut med trygghet

När du ska köpa en bostad i ett bostadsbolag med arrendetomt lönar det sig att ta reda på tomtens hyresvillkor. Det finns bostadsbolagsspecifika skillnader i hyresvillkoren som påverkar åtminstone tomtens hyra. En del av städernas och kommunernas arrendetomter kan ha begränsningar gällande bostadens återförsäljningspris. En del av arrendetomterna i Helsingfors hör till Hitas, alltså systemet för reglering av pris- och kvalitetsnivån.

Innan du fattar köpbeslut, ta reda på följande om arrendetomten:

 • Hur länge är tomtens hyresavtal i kraft?
 • Vilka villkor gäller tomtens uthyrning till bostadsbolaget?
 • På vilka grunder höjs hyran och hur ofta?
 • Innehåller tomtens hyresavtal prisbegränsningar gällande bostadens återförsäljning?
 • Vad ingår i det bostadsspecifika vederlaget och hur stor andel utgör tomten?
 • Vem äger tomten? Som köpare är det bra för dig att veta vem som äger tomten och vid behov reda ut hur pålitlig hyresvärden är.
 • YIT ingår hyresavtal för tomter endast med noggrant utvalda aktörer.

Du hittar info om ägandeformen för bostadsbolagens tomter på vår webbplats, och YIT Bostadsförsäljningen hjälper dig med alla frågor som gäller tomten.

 

Tontti_kuvituskuva_1200x500.jpg

Valfri arrendetomt – tomtandelen kan lösas in

En valfri arrendetomt medför flexibilitet enligt din livssituation – du bestämmer själv om du vill lösa in tomten eller inte. Om du så önskar kan du betala tomtens inlösningsandel till husbolaget antingen när bostaden färdigställs eller senare. Om du beslutar att skjuta upp inlösningen av tomten betalar du utöver ett månatligt skötselvederlag även månatligt hyresvederlag för tomten. Observera att tomtdelens inlösningspris inte minskar fast du betalar detta vederlag.

Efter inlösningen behöver du inte längre betala din andel av tomtens hyra, alltså det månatliga hyresvederlaget för tomten, och dina boendekostnader minskar. Vissa bostadsbolags hyresavtal möjliggör också en delvis inlösning av arrendetomtdelen. Då avlägsnas inte det månatliga hyresvederlaget i sin helhet utan minskar i enlighet med inlösningsandelen.

Användning och överföring av inlösningsrätt

Vi meddelar pris- och vederlagsuppgifterna för alla YIT Hem som är till salu på respektive bostadsbolags webbplats. Tomtens inlösningspris inkluderas inte i lägenhetens skuldfria pris, utan det anges separat på raden ”inlösning av arrendetomt”.

Du har möjlighet att betala inlösningsandelen i samband med att bostaden färdigställs och efter detta en gång om året. När du använder din inlösningsrätt ska hela inlösningspriset betalas på en gång. Vissa bostadsbolags hyresavtal möjliggör också en delvis inlösning av arrendetomtandelen.

Om du säljer din bostad vid en senare tidpunkt och har inte använt din inlösningsrätt överförs den till den nya ägaren.

Tomtens inlösningspris och beskattning

När bostadsägaren vill lösa in sin bostadsspecifika tomtandel betalar denne inlösningspriset och andra kostnader som köpet medför, såsom kostnader som orsakas av bestyrkande av köpet, till bostadsbolaget. Bostadsaktiebolaget ingår fastighetsköpet med tomtägaren. Efter köpet överförs tomtandelen till bostadsbolagets ägo, och invånaren behöver inte längre betala hyresvederlaget för tomten. Invånaren betalar också fastighetsköpets överlåtelseskatt som är 4 procent av tomtdelens inlösningspris.

Även köpare av första bostad ska betala överlåtelseskatt för inlösning av tomtandel. Dessa köpare behöver dock inte betala den 2 procentiga överlåtelseskatten för själva bostaden, även om tontandelen löses in i samband med bostadsköpet.

En uppskattning av inlösningspriset för YIT Hemmens lägenhetsspecifika tomtandel hittar du på bostadsbolagets webbplats. En slutgiltig beräkning av priset får du antingen i samband med inflyttningsbrevet eller cirka två veckor innan bostadsbolaget färdigställs. Beräkningen utförs alltid av hyresvärden. Tomtens inlösningspris höjs årligen i enlighet med hyresavtalet till exempel med ändring i enlighet med levnadskostnadsindexet.

Arrendetomten blir husbolagets egen tomt när alla tomtdelar har lösts in.

Lönar det sig att lösa in tomtdelen?

Det kan vara ett förnuftigt alternativ att lösa in tomtandelen direkt då bostaden färdigställts om du har en ekonomisk möjlighet för detta och du kommer att bo i bostaden en längre tid. Efter några år är priset på tomtandelen med stor sannolikhet högre, och de hyresvederlag för tomten som du redan har betalat sänker inte inlösningspriset. Med den nuvarande räntenivån är inlösning av tomten lönsamt även med banklån i jämförelse med betalning av hyresvederlag för tomten.

Om du å andra sidan vet att du kommer att byta bostad inom några år, kan det vara lönsammare att betala hyresvederlag för tomten än att lösa in tomtandelen. När du säljer bostaden vidare kan en tomtandel som inte har lösts in utgöra en fördel i och med att köparen själv kan besluta vad denne vill göra med tomtdelen. Att betala arrendevederlag ger dig också möjligheten att använda ditt kapital för annat än inlösning av tomtandelen.

Pengar är inte det enda viktiga i livet och endast du själv vet om det är bättre för dig att lösa in tomtandelen eller betala hyresvederlag för tomten.

Bekanta dig med inlösningsvillkoren och fatta ett beslut som är bäst för dig

När du ska köpa en bostad i ett bostadsbolag med valfri arrendetomt ska du ta reda på tomtens hyresvillkor och tomtandelens inlösningsvillkor. Olika bostadsbolag har olika inlösningsvillkor – det lönar sig att jämföra dem! Inlösningsvillkoren påverkar bland annat hur mycket du betalar för att lösa in tomtandelen och när du kan lösa in den.

Ta reda på följande om den valfria arrendetomten innan du köper en bostad:

 • Frågor gällande tomtens hyresavtal (se frågorna i punkten Bekanta dig med hyresvillkoren och fatta beslut med trygghet).
 • Vilka är tomtens inlösningsvillkor, till exempel när kan tomten lösas in?
 • Hur fastställs inlösningspriset? Kan man förvänta sig att inlösningspriset stiger?
 • När har du nästa möjlighet att lösa in tomtdelen om du inte gör det i samband med köpet?

Du hittar info om ägandeformen för bostadsbolagens tomter på vår webbplats, och YIT Bostadsförsäljningen hjälper dig med alla frågor som gäller tomten.

Så här påverkas kostnaderna av inlösning av tomtdelen

Se hur inlösningen av arrendetomtandelen påverkar bostadens pris och boendekostnaderna. Vårt exempelhem är en 41,5 m2 tvåa i Jyväskylän Marleena.

Vuokratontti-laskelma-SW-yit-1.jpg

Vuokratontti-laskelma-yit-2_rajattu1.jpg

H
ar du frågor om tomternas olika ägandeformer? Kontakta YIT Bostadsförsäljningen.

Viimeksi katsomasi

Ota yhteyttä

Haluatko tietoa YIT Kodeista?

Jätä yhteystietosi, niin saat ajantasaista tietoa sinua kiinnostavista asuinalueista ja uusista kodeista.