Infra

Infra

Infrarakentaminen on intohimomme - olemme kestävän kaupunkikehittämisen mahdollistaja ja kasvukeskuksien yhdistäjä

Toimiva infra mahdollistaa kaupunkikehityksen, yhteiskunnan paremman kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset kulkuyhteydet.

Projektiosaamisemme on erinomaista ja meillä on paljon kokemusta suurista, erikoisosaamista vaativista hankkeista, myös tahtituotannosta. Käytämme avoimia ja osallistavia yhteistyömalleja. Allianssi onkin erityinen vahvuutemme ja allianssimalli on meillä käytössä useassa hankkeessa. 

Osaamme rakentaa muun muassa: rautatiet, raitiotiet, metrot, väylät ja tiet, sillat, satamat, voimalaitokset, kuten tuulivoimapuistot ja vesivoimalat, teollisuuslaitokset, datakeskukset, vedenpuhdistamot, vesitornit ja vesilaitokset, pysäköintilaitokset, urheiluhallit, maanalaiset tilat, tunnelit sekä pohjarakennuksen, kuten maan stabiloinnin ja paalutuksen.  Teemme myös teiden, katujen ja viheralueiden kunnossapitoa.

Referenssit

Ytimessä