Infra

Infra

Kokonaisvaltainen kumppani infran rakentamiseen

Infra on osa jokaisen päivittäistä elämää. YIT rakentaa infraa, jotta ihmisten, talouden ja yhteiskunnan kestävä eläminen sujuu entistä helpommin.

Tutustu referensseihin

Palvelumme

Näitä osaamme muun muassa rakentaa: rautatie, raitiotie, metro, väylä ja tie, silta, satama, voimalaitos, kuten tuulivoimapuisto ja vesivoimala, teollisuuslaitos, energialaitos, vedenpuhdistamo, vesitorni ja jätevedenpuhdistuslaitos, parkkihalli, urheiluhalli, uimahalli, maanalainen tila, tunneli sekä pohjarakentaminen, kuten stabilointi ja paalutus. Teemme myös teiden ja katujen kunnossapitoa.

Kunnioitamme ja arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja toisiamme, sekä olemme luovia. Infra on intohimomme.

Infrarakentaminen luo kestävän yhteiskunnan perustukset

Infrarakentaminen mahdollistaa yhteiskunnan paremman kilpailukyvyn. Toimiva infra tarkoittaa esimerkiksi näitä asioita: vähäpäästöinen julkinen liikenne, puhdas vesi, urheilu- ja uimahallit, tunnelit, sillat, turvalliset tiet, tehokas jätevedenpuhdistus, puhdas lämpö ja energiantuotanto, tukevat perustukset, maansiirrot ja käytännölliset satamat.

Ihmisiä työmaatoimistossa

Hyvä projektiosaaminen takaa onnistuneet hankkeet

Projektiosaamisemme on erinomaista ja meillä on paljon kokemusta erikoisosaamista vaativista hankkeista. Käytämme avoimia ja osallistavia yhteistyömalleja. Allianssi onkin erityinen vahvuutemme ja allianssimalli on meillä käytössä useassa hankkeessa.

Vastuullinen infrarakentaminen

Kestävä menestys vaatii meiltä Suomen suurimpana rakennusliikkeenä selkeitä tavoitteita ja tekoja vastuullisuudessa. YIT onkin ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä sitoutunut Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Rakennus osittain veden päällä

Ytimessä