Materiaalit, lämmitys ja laatu – avaimet kestävään rakentamiseen

Tavoitteet ohjaavat kohti ekologista rakentamista

Puolitamme asuintalojemme materiaalipäästöt ja tähtäämme niiden hiilineutraaliin lämmittämiseen. Kunnianhimoiset tavoitteemme ohjaavat toimintaamme joka päivä.


YIT:n päästöleikkausten lähtökohtana tiukat tavoitteet

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen edellyttää mittavia muutoksia etenkin aloilla, joiden ilmastovaikutus on laaja kuten rakennusteollisuudessa. YIT on Suomen suurin ja vanhin asuntorakentaja. Kokomme ja kokemuksemme velvoittavat meitä toimimaan myös kestävän rakentamisen suunnannäyttäjänä.

Näin teemme asuntorakentamisestamme ekologisempaa:

  • Siirrymme vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin. Olemme aloittaneet betoni- ja terästuotteista, jolloin saamme vähennettyä päästöjä nopeimmin.
  • Rakennamme kodit tuulivoimalla. Siirrymme vaiheittain sähköisiin koneisiin, laitteisiin ja autoihin ja luovumme fossiilisista polttoaineista.
  • Vähennämme materiaalihukkaa fiksulla suunnittelulla ja lisäämme jatkuvasti rakentamisen aikaista jätteiden lajittelua.

Näin teemme YIT Kodissa asumisesta ekologisempaa:

  • Kaikki tammikuun 2023 jälkeen suunnitellut asuintalomme kuuluvat A-energialuokkaan. Energiatehokkuuden lisäksi niissä on joko maalämpö tai aurinkopaneelit tuottamassa omaa energiaa.
  • Mahdollistamme kotien ja lämpimän veden päästöttömän lämmityksen valitsemalla asuintaloihimme maalämmön yhä useammassa taloyhtiössä.
  • Sähköautoja varten jokaisen uuden asuintalon autopaikalle tehdään varaus sähköauton latauspisteelle. Pärjäät myös ilman omaa autoa, sillä rakennamme asuintalot hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja monissa taloyhtiöissämme on yhteiskäyttöautoja.

Lue lisää, miten YIT Kodissa yhdistyvät ympäristön huomioiminen ja sujuva arki


Tavoitteemme alittavat selvästi alalle asetetut energiatehokkuusvaatimukset ja kehitämme jatkuvasti uusia keinoja vähentääksemme talojemme rakentamisen ja asumisen aikaisia päästöjä. Jokaisella YITläisellä on pieni, mutta tärkeä vaikutus suurten päästöleikkausten saavuttamisessa.

 

Vihreä energia sekä materiaalit pienentävät päästöjä ja vauhdittavat kestävää rakentamista

Kun hiilijalanjälkeä halutaan leikata nopeasti, kannattaa puuttua suurimpiin päästölähteisiin. Asuintalon päästöistä koko elinkaaren aikana lähes 90 % syntyy asumisen aikaisesta energiankulutuksesta sekä rakennusmateriaalien tuotannosta. Siksi päästöleikkaustemme keskiössä ovat asuintalojen hiilineutraalin lämmittämisen mahdollistaminen esimerkiksi maalämmöllä sekä vähäpäästöisten materiaalien kehittäminen ja käyttäminen, kuten vähähiilinen ontelolaatta.

YIT Kotien suunnittelussa ja rakentamisessa teemme ympäristötekoja, jotka pienentävät talon hiilijalanjälkeä sekä tekevät asukkaille kestävän elämäntyylin toteuttamisesta helppoa.

Lue tarkemmin asuintalojemme ympäristöteoista alta:

Katso ympäristötekomme


Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen ja tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä oman toimintamme hiilineutraalius sekä yli 30 % päästövähennykset rakentamisessa vuoteen 2019 verrattuna.

Edistämme tavoitteiden toteutumista uusissa YIT Kodeissa* näin:


CO2.png

Päästölaskelma

Jokaisesta asuintalosta tehtävä hiilijalanjälkilaskelma ohjaa asuntorakentamisen päätöksiä mm. valitsemaan ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja.


a-energialuokka

A-energialuokka

Kaikki asuintalomme, joiden suunnittelu on aloitettu tammikuun 2023 jälkeen kuuluvat A-energialuokkaan.

 

Site-green-energy.png

Vihreä työmaasähkö

Työmaillamme käytetään vain täysin päästötöntä, tuulivoimalla tuotettua sähköä.

 

Site-Recycling.png

Kierrätys työmaalla

Työmaidemme jätteistä lajitellaan vähintään 75 % kierrätystä varten.

 

water-saving.png

Vesikalusteet

Keittiöön, kylpyhuoneeseen ja vessaan asennetaan vettä säästävät vesikalusteet kuten hanat ja suihkut.   

 

Recycling-home.png

Kodin lajittelupiste

Keittiöissä on kierrätystä helpottava lajittelupiste.Building_recycling.png

Kierrätys taloyhtiössä

Jätteiden lajittelu kierrätystä varten on siistiä ja vaivatonta taloyhtiöiden modernien keräyspisteiden, kuten syväkeräysastiat ja jätteen putkikeräys, ansiosta.

 

Geothermal-heat.png

Maalämpö

Pian viidesosa uusista* asuintaloistamme käyttää päästötöntä maalämpöä, joka mahdollistaa hiilineutraalin asuntojen ja käyttöveden lämmittämisen.

 

Solar-power.png

Aurinkopaneelit 

Päästötön aurinkoenergia auttaa yhä useammin kattamaan asuintalojemme tekniikan kuten ilmanvaihtojärjestelmän ja yhteisten tilojen sähkökulutusta.

 

Car-charge.png

Sähköauton lataus

Jokaisen uuden asuintalon autopaikalle tehdään varaus sähköauton latauspisteelle, jolloin latauslaitteen asentaminen tarpeen mukaan on mahdollista.

 

Joint-use-car.png

Yhteiskäyttöauto

Valikoituihin taloyhtiöihin varataan autopaikat yhteiskäyttöautoille, ja asukkaille niiden vuokraaminen on helppoa, turvallista ja edullista.

 

water-meter.png

Vedenkulutus

Asuntokohtainen vedenkulutuksen seuranta YIT Plus -palvelussa antaa tietoa omasta vedenkulutuksesta ja auttaa kaikkia asukkaita säästämään vettä.

 

Valvomo-service.png

Talotekniikan seuranta

Useimmissa asuintaloissamme Valvomo-palvelu pitää huolta mm. ilmanvaihdon ja lämmityksen energiatehokkaasta käytöstä.


green-concrete.png

Rakennusmateriaalit

Vähähiilisten ontelolaattojen, vihreän betonin ja kierrätysteräksen vähitellen yleistyvä käyttö leikkaa talojemme hiilijalanjälkeä merkittävästi. Esimerkiksi tavallisten ontelolaattojen korvaaminen vähähiilisillä pienentää koko asuintalon materiaalipäästöjä noin 8 %.

*Uudella YIT Kodilla viitataan asuntoon, jonka suunnittelu on aloitettu vuonna 2021 tai myöhemmin.


  ETSI MYYTÄVIÄ ASUNTOJA  


Päästöt minimoimalla ja laadulla ekologisempaa rakentamista

Asuintalon aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentämisessä on huomioitava rakennuksen koko elinkaari. Asumisen aikainen energiankulutus sekä rakennusmateriaalit synnyttävät asuintalojemme päästöistä miltei 90 %. Asumisen aikaisesta energiankulutuksesta asukkaan oma sähkön- ja lämpimän veden kulutus sekä ilmastoinnin käyttö muodostavat reiusti yli puolet ja taloyhtiön lämmitys, valaistus ja sähkönkulutus loput.

Asuintalomme hiilijalanjälki

 Ekologinen-asuminen-graafi-yit_uusi.jpg


Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen alkaa suunnittelupöydältä. Laskemme asuintalon hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta, jolloin näemme, miten voimme leikata päästöjä tehokkaimmin. Tärkeimmät keinomme talon hiilijalanjäljen pienentämiseksi liittyvät materiaalivalintoihin, työmaatehokkuuteen sekä energiaratkaisuihin. Siksi uusien talojemme hiilijalanjälki on vanhoja pienempi ja tulevaisuuden asuintalojen päästöt pienentyvät entisestään.

Myös suunnittelun ja rakentamisen korkea laatu tekee asuintalosta ekologisemman, sillä ympäristön kannalta kestävintä on rakentaa energiatehokkaita taloja, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Varmistamme laadun rakentamisen aikana esimerkiksi eri työvaiheiden tarkistuksilla, ilmatiiveyden mittauksella ja lämpökamerakuvauksella. Toteutuneesta laadustamme kertoo se, että uudet YIT Kodit ovat alan vaatimustasoa energiatehokkaampia, mikä vähentää lämmitysenergian tarvetta, pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää lämmityskuluja. 

Materiaalien päästöjen puolittaminen

Olemme sitoutuneet puolittamaan asuintalojemme* rakennusmateriaaleista aiheutuvat päästöt vuoteen 2030 mennessä. Siksi valitsemme tarkasti talojen materiaalit ja muutamme toimintatapojamme niin, että materiaalihukka on mahdollisimman pientä.

Saadaksemme ekologisempia rakennusmateriaaleja, edellytämme muun muassa betonin toimittajiltamme entistä vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja ja kehitämme itse ympäristöystävällisempiä materiaaleja yhdessä kumppaniemme kanssa. Vähähiilinen ontelolaatta, vihreä betoni sekä kierrätysteräs ovat esimerkkejä vähäpäästöisemmistä materiaaleista.

Olemme rakentaneet myös pilottihankkeena puukerrostalon, jonka hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin perinteisten betonielementtitalojen.

Uusi vähähiilinen ontelolaatta leikkaa päästöjä merkittävästi

Ontelolaatta on betonista valmistettu elementti, jota käytetään kerrostalojen kantavana rakenteena esimerkiksi kerrosten välissä. Asuntorakentamisessa ontelolaattojen päästövaikutus on suurempi kuin minkään muun yksittäisen rakennusmateriaalin – noin viidesosa koko rakennuksen rungon materiaalipäästöistä.

Olemme kehittäneet Parman kanssa yhteistyössä vähähiilisen ontelolaatan, joka puolittaa laattojen päästöt ja pienentää koko asuinrakennuksen materiaalipäästöjä noin 8 %. Otamme vähähiiliset ontelolaatat käyttöön marraskuusta 2022 lähtien lähes kaikissa uusissa pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle rakennettavissa kerrostaloissa. Tarkoituksemme on laajentaa merkittävästi ympäristöystävällisempien laattojen käyttö vähitellen koko Suomeen.

Lue lisää vähähiilisistä ontelolaatoista

Kohti hiilineutraalia asumista

Tähtäämme asunnon lämmittämisestä syntyvien päästöjen poistamiseen kokonaan. Talon lämmittämiseen tarvitaan energiaa, jonka tuottaminen aiheuttaa ison osan asumisen ajan hiilijalanjäljestä. Jotta pääsemme vaikuttamaan lämmityspäästöjen pienentämiseen, lisäämme uusiutuvan energian, kuten maalämmön, rakentamista taloihimme.

Maalämpö on puhtaudessaan ylivoimainen. Jos maalämmön tuottamiseen tarvittava sähkö on vihreää, asuntojen lämmittäminen on täysin päästötöntä. Maalämmön lisäetuna on se, että energiasyöppö käyttövedenlämmitys hoituu samalla järjestelmällä.

*Koskee omaperusteista asuntorakentamistamme eli YIT:n kehittämiä hankkeita, jotka rakennamme ja myymme itse. Lähes kaikki YIT:n asuntorakentaminen on omaperusteista.

Löydä sinulle sopiva koti

Etsitkö uutta omaa kotia? YIT:n taidolla rakennetut asunnot ovat ihastuttaneet lukemattomia kodinostajia yli sadan vuoden ajan.

Kattavasta myytävien asuntojen ja uudiskohteiden valikoimasta voit hakea asuntoja juuri sinulle mieleiseltä alueelta.