Materiaalit, lämmitys ja laatu – avaimet ekologisempaan rakentamiseen

Tavoitteemme kirittävät päästöleikkauksiin

Puolitamme omaperusteisten asuintalojen materiaalipäästöt ja tähtäämme niiden hiilineutraaliin lämmittämiseen. Kunnianhimoiset tavoitteemme ohjaavat toimintaamme joka päivä.


YIT:n päästöleikkausten lähtökohtana tiukat tavoitteet

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen edellyttää mittavia muutoksia etenkin aloilla, joiden ilmastovaikutus on laaja kuten rakennusteollisuudessa.

YIT on suurin suomalainen kaupunkikehittäjä. Tunnistamme vastuumme toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja olemme asettaneet tekemisellemme tiukat tavoitteet.

Näin teemme omaperusteisesta* asuntorakentamisestamme ekologisempaa seuraavan kymmenen vuoden aikana:

  • Laskemme kaikkien itse suunnittelemiemme rakennusprojektien hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 eteenpäin.
  • Puolitamme materiaalien hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.
  • Mahdollistamme rakennusten hiilineutraalin lämmityksen.

Tavoitteemme alittavat selvästi alalle asetetut päästörajat ja kehitämme systemaattisesti toimintaamme päästäksemme tavoitteisiin. Jokaisella meillä YITläisellä on pieni, mutta tärkeä vaikutus suurten päästöleikkausten saavuttamisessa.

*Omaperusteinen = YIT:n kehittämä hanke, jonka rakennamme ja myymme itse. Lähes kaikki YIT:n asuntorakentaminen on omaperusteista.

Lue lisää YIT:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimista

 

Talon hiilijalanjäljen pienentäminen

Asuintalon aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentämisessä on huomioitava rakennuksen koko elinkaari. Päästöistä lähes 90 % syntyy asumisen aikaisesta energiankulutuksesta sekä rakennusmateriaalien tuotannosta.

Asumisen aikainen energiankulutus on suurin päästöjen aiheuttaja. Tästä asukkaan oma sähkön- ja lämpimänveden kulutus sekä ilmastoinnin käyttö muodostaa yli puolet ja taloyhtiön lämmitys, valaistus ja sähkönkulutus vajaan puolikkaan.

Asuintalon hiilijalanjälki Suomessa

 

Kun päästöjä halutaan pienentää tehokkaasti, kannattaa puuttua etenkin eniten päästöjä aiheuttaviin rakennuksen elinkaaren vaiheisiin. Siksi olemme sitoutuneet puolittamaan omaperusteisten* asuintalojemme materiaalien päästöt ja tähtäämme niiden hiilineutraaliin lämmittämiseen.

 

Päästöt minimoimalla ekologisempaa rakentamista

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen alkaa suunnittelupöydältä. Kun laskemme asuintalon hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta, näemme miten voimme lähteä päästöjä leikkaamaan. Laskelmissa huomioidaan talon merkittävimmät päästönaiheuttajat ja luvut ohjaavat päätöksentekoamme.

Tavoitteemme on minimoida talon aiheuttamat päästöt. Rakentajana keinovalikoimamme ytimessä ovat materiaalivalinnat, työmaatehokkuus sekä energiaratkaisut.

Lisäksi on hyvä muistaa, että ympäristön kannalta kaikkein kestävintä on rakentaa energiatehokkaita taloja, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Sen tähden meille tärkeä suunnittelun ja rakentamisen laatu on myös ekologisemman rakentamisen keskeinen tekijä.

 

Materiaalien päästöjen puolittaminen

Olemme sitoutuneet puolittamaan omaperusteisten* asuintalojen rakennusmateriaaleista aiheutuvat päästöt seuraavan kymmenen vuoden aikana. Siksi valitsemme tarkasti talojen materiaalit ja kehitämme toimintaamme niin, että materiaalihukka on mahdollisimman pientä.

Saadaksemme ekologisempia rakennusmateriaaleja, edellytämme esimerkiksi betonin toimittajiltamme entistä vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Olemme alkaneet rakentaa myös puukerrostaloja, joiden hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin perinteisten betonielementtitalojen.

 

Kohti hiilineutraalia asumista

Tähtäämme asunnon lämmittämisestä syntyvien päästöjen poistamiseen kokonaan. Talon lämmittämiseen tarvitaan energiaa, jonka tuottaminen aiheuttaa ison osan asumisen ajan hiilijalanjäljestä. Jotta pääsemme vaikuttamaan lämmityspäästöjen pienentämiseen, laajennamme toimintaamme uusiutuvan energian, kuten maalämmön, tarjoajana. Siksi harkitsemme jatkossa maalämpöä taloyhtiön lämmitysjärjestelmävaihtoehdoksi kohteittain.

Maalämpö on puhtaudessaan ylivoimainen. Kun pumppujen pyörittämiseen tarvittava sähkö on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla, asuntojen lämmittäminen on päästötöntä. Maalämmön suuri bonusetu on se, että energiasyöppö käyttövedenlämmitys hoituu samalla pumpulla.

*Omaperusteinen = YIT:n kehittämä hanke, jonka rakennamme ja myymme itse. Lähes kaikki YIT:n asuntorakentaminen on omaperusteista.