Allianssi hankkeen toteutusmuotona

Allianssi hankkeen toteutusmuotona

Tämän sivun lopussa voit tilata lisätietoa allianssista kätevästi sähköpostiisi! Viesteissä kerromme tarkemmin allianssimallista, sekä sen käytöstä toimitila- ja infrahankkeissa. Viestejä sähköpostiisi kilahtaa kolme kappaletta. 

Allianssimallilla toteutetuissa hankkeissa tehdään sujuvaa yhteistyötä allianssin eri osapuolten välillä. Allianssissa hankkeen osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat riskit ja hyödyt. Allianssi on avoin ja yhteistoiminnallinen hankemalli, jossa toimitaan yhteisellä projektiorganisaatiolla. Avoin yhteistyö johtaa ongelmien ratkaisuun, eikä uusien luomiseen. Allianssihankkeissa ei juuri riidellä, saati päädytä oikeuteen asti käsittelemään ongelmia, mikä säästää selvää rahaa.  Kun riskit ja hyödyt jaetaan, niin kaikki voittavat tai häviävät yhdessä ja tekeminen tehostuu.

Hyvän yhteishengen lisäksi alliansseissa kukoistavat innovaatiot, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa laatua ja turvallisuutta sekä vaikuttaa ympäristöön ja yhteistoimintaan.

Rakentamisen kustannustehokkuutta voidaan myös parantaa jatkuvalla ohjauksella ja ideoinnilla. Usein lopputuloksena on mahdollista saavuttaa huomattavia aikataulusäästöjä ja saada investointi perinteisiä toimintatapoja nopeammin käyttöön.

Mihin allianssimalli sopii

Allianssi on paljon haasteita, sidosryhmiä ja epävarmuutta sisältävien hankkeiden toteutusmuoto; esimerkiksi sairaala- ja terveyskeskushankkeet, peruskorjaukset, teollisuus- ja infrahankkeet. Yhteistoiminnallisia piirteitä käytetään nykyisin paljon muissakin toteutusmuodoissa.

Painopiste allianssin kilpailutuksessa tulee olla ammattitaidon hyödyntämisessä.

Allianssin hyödyt

  • Yhteinen organisaatio
  • Yhteinen sopimus: läpinäkyvyys ja avoimet kirjat
  • Yhteiset tavoitteet: erilaisen osaamisen yhdistäminen yhteisten tavoitteiden edistämiseen
  • Keskeiset ohjauksen elementit: yhdessä sovittu tavoitekustannus ja bonuksia voi kasvattaa alittamalla tavoitekustannuksen
  • Yhteistyötä tukevat toimintatavat: Big Room, Open Book, Target Value Design, Last Planner System
  • Yhteinen riskien ja hyötyjen jako: voitot ja tappiot jaetaan tasapuolisesti, jokaisen osapuolen riski on palkkion suuruinen, sanktiot saavutetaan samaan aikaan osapuolten kesken

Jätä yhteydenottopyyntö 

Lue lisää

Referenssit