Kruunusillat on Helsinkiin rakennettava raitiotie, joka on kaupunkirakentamista parhaimmillaan. Kruunusillat-hankkeessa suunnitellaan kaupunkia, tehdään vaativaa infrarakentamista ja mahdollistetaan kaupunkilaisille kestävä tapa liikkua. Hankkeessa rakennetaan raitiotien lisäksi useita siltoja, uusitaan ja rakennetaan katuinfraa, tehdään ranta- ja vesirakentamista sekä korjataan mm. viemäreitä, vesi- ja sähköjohtoja sekä telekaapeleita.

Havainnekuva Kruunusilloista Korkeasaaren kohdalla / Illustrative drawing of Crown Bridges at Korkeasaari
Havainnekuva Kruunusilloista Korkeasaaren kohdalla / Illustrative drawing of Crown Bridges at Korkeasaari

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä. Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren esirakennus toteutetaan kokonaisurakkana, johon Helsingin kaupunki valitsi urakoitsijaksi YIT:n ja Kreaten työyhteenliittymän. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla, jossa YIT on myös mukana. Allianssin muita osapuolia ovat Helsingin kaupunki, NRC Group Finland Oy, Ramboll, Sweco ja Sitowise.

”Allianssimallissa tilaaja, rakentaja ja suunnittelija istuvat samaan aikaan saman pöydän ääressä pohtimassa parempia ratkaisuja tehokkaammin. Siinä kaikki voittavat tai häviävät. Allianssia käytetään normaalisti tällaisissa hankkeissa, jotka ovat monimutkaisia ja niihin sisältyy paljon riskejä tai mahdollisia muutoksia. Niissä se toimii parhaiten”, kertoo Liikenneinfra-divisioonan johtaja Aleksi Laine YIT:ltä.

Kaupungille tärkeintä allianssissa on läpinäkyvyys, jonka vuoksi pystytään todentamaan perustellut kustannukset. Asioiden avaaminen päättäjille helpottaa myös poliittista päätöksentekoa ja vie hanketta eteenpäin.

”Käytämme veronmaksajien rahoja, joten meidän pitää pystyä osoittamaan monelle taholle ja itse myös uskomaan, että rahankäyttö on tarkoituksenmukaista. Kustannusten hallittavuus on operatiivisesti iso asia”, sanoo Helsingin kaupunkia edustava projektinjohtaja Ville Alajoki.

Siltojen rakentamista

Kruunusillat hankkeessa rakennetaan raitiotien lisäksi viisi uutta siltaa: Hakaniemensilta, Näkinsilta, Merihaansilta, Finkensilta ja Suomen pisimmäksi rakentuva Kruunuvuorensilta. Kruunuvuorensillan pylonin eli kannatinpylvään alemman peruslaatan 250 000 kg painoinen raudoitehäkki laskettiin paikoilleen merenpohjaan tammikuussa 2023.

YIT:n siltarakentajat kehittävät pääkaupungin tulevaisuutta ja infraa

Maanpuhdistusta ja katuinfran uusintaa

Hakaniemen rannassa tullaan uuden Hakaniemensillan rakentamisen lisäksi  tekemään myös mittavia maanpuhdistustöitä esirakentamisen takia ja sillan uusiminen edellyttää pilaantuneiden sedimenttien poistamista meren pohjasta. Niiden poistaminen ja käsittely tehdään hallitusti ja lupaehtojen mukaisesti. 

Kaupunki uusii myös katujen infraa hankkeen yhteydessä. Raitiotien takia pitää tehdä maanalaisten rakenteiden muutoksia esimerkiksi johtojen ja putkien osalta, mutta myös tuleva kaupunkikehitys voidaan ottaa jo nyt huomioon rakentamisen aikana.

Tämän hetken tavoite liikennöinnin aloittamiselle on vuonna 2027.

Radat, väylät, sillat

Tilaa lisätietoa allianssista

Tiedot

Projektin nimi
Kruunusillat
Asiakas
Helsingin kaupunki
Kaupunki
Helsinki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2027
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra

Linkit