Kruunusillat-allianssin kehitysvaiheessa suunnitellaan Kruunusillat-hankkeen raitiotie ja sen rakentaminen sekä allianssille kuuluvan muun vaativan infrarakentamisen suunnittelu. Rakentamisvaiheeseen kuuluu raitiotien ja 400 metriä pitkän Merihaansillan rakentaminen. Sen lisäksi katuinfran uusiminen ja rakentaminen.

Havainnekuva Kruunusilloista Korkeasaaren kohdalla / Illustrative drawing of Crown Bridges at Korkeasaari

Havainnekuva Kruunusilloista Korkeasaaren kohdalla / Illustrative drawing of Crown Bridges at Korkeasaari

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä. Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren esirakennus toteutetaan kokonaisurakkana, johon Helsingin kaupunki valitsi urakoitsijaksi YIT:n ja Kreaten työyhteenliittymän. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla, jossa YIT on myös mukana. Allianssin muita osapuolia ovat Helsingin kaupunki, NRC Group Finland Oy, Ramboll, Sweco ja Sitowise.

”Allianssimallissa tilaaja, rakentaja ja suunnittelija istuvat samaan aikaan saman pöydän ääressä pohtimassa parempia ratkaisuja tehokkaammin. Siinä kaikki voittavat tai häviävät. Allianssia käytetään normaalisti tällaisissa hankkeissa, jotka ovat monimutkaisia ja niihin sisältyy paljon riskejä tai mahdollisia muutoksia. Niissä se toimii parhaiten”, kertoo Kruunusillat-allianssin projektinjohtaja Jere Keskinen YIT:ltä.

Kehitysvaiheen jälkeen Helsingin kaupunki ja HKL päättivät rakennushankkeen käynnistämisestä. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.8.2021 Kruunusillat-raitiotien rakentamisen vaiheissa ensin Hakaniemi–Laajasalo -välille ja uuden kustannusarvion.

Kaupungille tärkeintä allianssissa on läpinäkyvyys, jonka vuoksi pystytään todentamaan perustellut kustannukset. Asioiden avaaminen päättäjille helpottaa myös poliittista päätöksentekoa ja vie hanketta eteenpäin.

”Käytämme veronmaksajien rahoja, joten meidän pitää pystyä osoittamaan monelle taholle ja itse myös uskomaan, että rahankäyttö on tarkoituksenmukaista. Kustannusten hallittavuus on operatiivisesti iso asia”, sanoo Helsingin kaupunkia edustava projektinjohtaja Ville Alajoki.

Maanpuhdistusta ja katuinfran uusintaa

Hakaniemen rannassa tullaan tekemään myös mittavia maanpuhdistustöitä esirakentamisen takia ja sillan uusiminen edellyttää pilaantuneiden sedimenttien poistamista meren pohjasta. Niiden poistaminen ja käsittely tehdään hallitusti ja lupaehtojen mukaisesti. 

Kaupunki uusii myös katujen infraa hankkeen yhteydessä. Raitiotien takia pitää tehdä maanalaisten rakenteiden muutoksia esimerkiksi johtojen ja putkien osalta, mutta myös tuleva kaupunkikehitys voidaan ottaa jo nyt huomioon rakentamisen aikana.

Tämän hetken tavoite liikennöinnin aloittamiselle on vuonna 2026.

Kruunusillat-allianssi aloitti suunnittelun

Radat, väylät, sillat

Tilaa lisätietoa allianssista

10 kysymystä Kruunusillat-hankkeesta

Tiedot

Projektin nimi
Kruunusillat-allianssi
Asiakas
Helsingin kaupunki
Kaupunki
Helsinki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2026
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra

Linkit