YIT kunnossapito

Teiden kunnossapito, huolto ja auraus

Teemme teiden kunnossapitoa valtion ja kuntien tie- ja katuverkolle.

Tienhoito

Katujen, teiden ja alueiden kunnossapito on ympärivuotista palvelua, joka varmistaa jokapäiväisen elinympäristömme toimivuuden ja arvon säilymisen. Pitkä kokemus alueurakoiden hoitamisesta on vakiinnuttanut toimintamme ympäri Suomen. Pystymme tarjoamaan täyden palvelun ratkaisun tienhoitoon sekä verkostot ympäri Suomea ja kuntasi tarpeisiin sopivan toimintamallin ja palvelutason. Tarvittaessa hoidamme teiden kunnossapidon elinkaarimallilla. Myös viherrakentaminen ja kunnallistekniset työt ovat osa erikoisosaamistamme.

Palvelumme tarkoittaa tilaajalle sitä, että tiestön palvelutaso on sopimuksen mukainen urakan jokaisena päivänä. Maan suurimpana rakennusalan palveluyrityksenä tarjoamme laaja-alaisen teknisen osaamisen, kokemuksen myötä hioutuneen alihankintakulttuurin ja pätevät resurssit. Erityisen merkittävä osa tienhoidon luotettavuutta ja kustannustehokkuutta ovat myös valmiit ja kehittyneet toimintajärjestelmät, joilla urakkaa suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja raportoidaan.

Alueurakkaan kuuluvia töitä ovat muun muassa talvihoitotyöt, liikennemerkkityöt, päällysteiden paikkaukset, äkilliset hoitotyöt, vihertyöt, tunneleiden pesut ja tekninen ylläpito, ojitus ja graffitien poistot. Pidämme siisteinä ja turvallisina myös kaupunkien ja kuntien viheralueet, puistot, leikkikentät ja liikuntapaikat.

Turva-auto tienhoidossa ja tielläliikkujien suojana

Teiden kunnossapitoon kuuluvien toimenpiteiden sijoittuessa vilkkaasti liikennöidyille väylille, turvallisen työympäristön varmistaminen on ensisijaisen tärkeää niin työntekijöiden kuin ohikulkuliikenteen näkökulmasta. YIT on tehostanut kaikkien tielläliikkujien turvallisuutta kehittämällä monipuolisesti suojaavan turva-auton, joka on tärkeä osa teiden kunnossapidon toimintamallia. Turva-auto on yleinen suojaamiskeino muualla maailmassa ja sitä käytetään esimerkiksi ennakkovaroituksissa, tieliikenneonnettomuuksissa ja hinausautotehtävissä. YIT otti turva-auton käyttöön ensimmäisenä Suomessa vuonna 2010.

Turva-auton varustuksiin kuuluu alumiinirakenteinen törmäysvaimennin, jonka teho perustuu jousitettuun törmäysvoiman vastaanottoon. Vaimennin toimii kauko-ohjaimen avulla, joten sen käyttö onnistuu turvallisesti ohjaamon sisältä. Törmäysvaimentimen lisäksi turva-auton massassa on otettu huomioon liikenteen suuret nopeudet ja voimat, jotta auto pystyisi vastaanottamaan törmäyksen mahdollisimman turvallisesti.

Kattavan varustelun ansiosta turva-autoa voidaan käyttää myös useissa liikenteenohjaukseen liittyvissä tehtävissä ja se mahdollistaa myös nopean siirtymän työkohteesta toiseen.

Turva-autoa käytetään muun muassa seuraavissa teiden kunnossapidon työlajeissa:

  • Niitto- ja vesakonraivaus
  • Kaiteiden korjaus
  • Valaistuksen kunnossapito ja huolto
  • Tiemerkintätyöt
  • Päällystetyöt
  • Avustaminen liikenteen poikkeustilanteissa