Pysäköintialueen suunnittelu

Pysäköintialue suunnitellaan aina tarpeen ja käytössä olevan tilan mukaan.


Kehitämme ja toteutamme innovatiivisia ja monipuolisia pysäköintitiloja maan alle ja päälle yhdessä kumppaniverkostomme kanssa, asiakkaan tarpeen mukaan.

Tunnemme nykyiset ja tulevaisuuden vaihtoehdot sekä viranomaisvaatimukset niin rakennettuihin kiinteistöihin kuin rakentamattomaankin ympäristöön. Olemme toteuttaneet useita mittavia ja logistisesti haastavia hankkeita. Keskitymme aina hankkeen jatkuvuuteen, toimivuuden turvaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Mallinnuksen avulla suunnitteluratkaisu voidaan havainnollistaa jo suunnitteluvaiheessa, mikä mahdollistaa pysäköintitilan yksityiskohtien hiomisen sopiviksi.

Maanalaisessa rakentamisessa näkyy kattava osaamisemme. Kokemuksemme vaativien kalliopysäköintilaitosten rakentajana ulottuu 1970-luvulle. Keskusta-alueiden tiivistäminen ja liityntäpysäköintitarpeet asettavat uusia vaatimuksia myös pysäköinnin järjestämiselle. Pysäköintiratkaisut on toteutettava turvallisuus, käyttömukavuus ja liikenteen sujuvuus huomioiden.

Katso video Asemanmäen pysäköintilaitoksen sekajätteettömästä työmaasta. 

Pysäköintilaitos sisältä

YIT:n teollinen rakentaminen

Teollisen rakentamisen -konseptimme varmistaa tahtituotannolla tavoitellun laatutason täyttymisen ja jopa asetetun aikataulun alittamisen. Asiakkaalle se takaa läpinäkyvyyden tuotannon tilanteeseen. Konseptissa kumppaniverkosto luo arvoa ja nopeuttaa myös projektin etenemistä.

Tutustu Teolliseen rakentamiseen

Asumisen pysäköintiratkaisut

Onko taloyhtiösi pysäköintipaikoille useamman vuoden jono? Kaivatko autosi kadunvarrelta lumihangesta talvisin? Asukaspysäköinnin suunnittelussa lähtökohtanamme on luotettavan, turvallisen ja käyttökokemukseltaan miellyttävän ratkaisun löytäminen. Esimerkiksi korttelipysäköintiratkaisussa autopaikat sijoitetaan kiinteistön sisäpihakannen alle. Tilankäytön tehokkuutta ja pysäköinnin vaivattomuutta voidaan lisätä automaattisen pysäköintilaitoksen avulla huomioiden tulevaisuuden lisääntyvät lataustarpeet niin hybridi- kuin sähköautoille. Voimme tarvittaessa etsiä myös erilaisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja esimerkiksi yhdistämällä naapuriyhtiöiden ja lähialueiden yritysten pysäköintitarpeet.

Toimistotilojen pysäköintitilat

Saavatko vain ensimmäiset työpaikalle tulijat pysäköintipaikan toimiston hallista muiden etsiessä tyhjää ruutua kadun varresta? Kuuluuko henkilöstön työpäivään kahden tunnin välein tapahtuva pysäköintikiekon rullausretki? Kun käytössä olevaa tilaa on rajoitetusti ja tonttimaa on kallista, tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja.

Kaupallisten toimijoiden pysäköintiratkaisut

Meneekö asiakkaillasi liikaa aikaa autopaikan etsimiseen? Onko halli ruuhkainen, vaikka tyhjää pysäköintitilaa löytyisi? Sujuva asiakasliikenne ja toimiva logistiikka ovat kaupan tärkeimpiä menestystekijöitä. Kun pysäköintitilat ovat avaria ja selkeitä, oikein mitoitettuja ja sijoitettuja, asiakkaan ostokokemus saa positiivisen alun jo heti pysäköinnistä alkaen. Olemme toteuttaneet useita erilaisia ratkaisuja kaupan vaativiin tarpeisiin uusien pysäköintilaitosten rakentamisesta vanhojen uudistamiseen.

Jälkijännitetyt rakenteet pysäköintialueella

Jälkijännitetyillä paikallaan valetuilla betonirakenteilla saavutamme avarat ja väljät pysäköintitilat, joissa pilariväliä voidaan pidentää jopa 17 metriin. Paikallaan valetut rakenteet ovat halkeamattomia, vesitiiviitä ja pitkäikäisiä. Samalla rakenteista saadaan hoikempia ja materiaalimäärien pienentyessä tehdään myös kustannussäästöjä. 

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa