Hankemallit

Hankemallit

Hyvän rakennushankkeen takana on oikein valittu toteutusmuoto.

Rakennusurakkaan on tärkeää valita oikeanlainen hankemalli. Valintaan vaikuttavat hankkeen aikataululliset, laadulliset, toiminnalliset ja budjetilliset tavoitteet sekä oman organisaation laajuus, osaaminen ja päätöksentekokyky hankkeen oteuttajana. 

Mikä on sinun hankkeellesi oikea toteutusmuoto? Tutustu aiheeseen ja lataa hankemallioppaamme alta! Oppaassa muun muassa:

  • 10 asiaa, jotka vaikuttavat hankemallin valintaan
  • 9 urakkamallia vertailussa: mm. allianssi, elinkaarihanke, PPP-hanke, projektinjohtourakka, maanteiden hoiturakka ja kokonaisvastuumalli

YIT Hankemalliopas kuva web.jpg

Hankemallioppaassa jokaisesta mallista esitellään millaiseen hankkeeseen se soveltuu, millaisia hyötyjä sekä haasteita toteutusmuodossa on. 

recruitment_icons_200x200px_thumb.png

Soveltuvuus

recruitment_icons_200x200px_heart.png

Hyödyt

recruitment_icons_200x200px_placement.png

Haasteet

Lataa tästä opas hankemalleista: