Perustusten vahvistaminen

Olemme luotettu ammattilainen rakenteiden perustuksiin liittyvässä korjausrakentamisessa.


Perustusten vahvistamisella parannetaan olemassa olevien perustusten kantavuutta sekä estetään perustusten liikkuminen.

Perustusten vahvistamiseen liittyviä töitä ovat tyypillisesti perustusten tukeminen kaivantoa tai lisäkuormitusta varten, puupaalutuksen korvaaminen teräspaaluilla tai suihkuinjektoinnilla.

Olemme rakentaneet kellareita ja maanalaisia yhteyskuiluja olemassa olevien rakenteiden sekä perustusten välittömässä läheisyydessä. Hyödynnämme töissämme kaikkia tyypillisimpiä paalutus- ja tuentamenetelmiä.

Katso video perustustöistä Pasilan aseman alla.

Suihkuinjektointi

Suihkuinjektointi on menetelmä, jossa maaperää vahvistetaan maabetonipilareilla. Suihkuinjektoinnissa irrotetaan maa-aines poraamalla haluttuun syvyyteen. Poraterän ylösnoston aikana maahan suihkutetaan paineella sementtisuspensio, joka kovetuttuaan muodostaa maa-aineksen kanssa raudoittamattoman maabetonipilarin. Sementtisuspension ominaisuuksilla sekä pyöritys- ja nostonopeudella voidaan vaikuttaa saavutettavaan lujuuteen ja muihin haluttuihin ominaisuuksiin.

Suihkuinjektointi voidaan suorittaa jo olemassa olevien rakenteiden alle vanhoja rakenteita vaurioittamatta. Täten sitä käytetäänkin usein pohjarakenteiden korjaamiseen ja perustusten vahvistamiseen, erityisesti vanhojen rakennusten kunnostuksessa. Suihkuinjektoinnilla voidaan pystypilarien lisäksi tehdä myös esimerkiksi laattaa tai seinämäisiä rakenteita.

Suihkuinjektoinnin käyttökohteet

  • Pohjarakenteet
  • Vedenläpäisevyyden ja eroosion hallinta
  • Painumien hallinta
  • Lujitus
  • Vanhojen rakennusten perustusten vahvistaminen
  • Pilaantuneiden maiden käsittely
  • Kaatopaikat

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa