Paalutus

Teemme paalutukset kalustollamme ja toteutamme ne sopivimmalla menetelmällä.


Käyttämiämme menetelmiä ovat muun muassa kaivinpaalut, CFA-paalut, isot porapaalut sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Käytämme suurpaaluja tukiseinärakenteena ja paaluperustuksena. 

Meidät on palkittu muun muassa GeoTeko -tunnustuspalkinnolla vuonna 2021 Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutuksesta.

YIT kalusto

Lyöntipaalutus

Lyöntipaalutus on menetelmä, jossa paalu upotetaan maahan lyömällä paalua pudotusjärkäleellä, täryttämällä tai painamalla paalu maahan. Paalut upotetaan tiiviiseen maakerrokseen tai kallion pintaan asti. Lyöntipaalut ovat joko teräsbetonipaaluja tai teräsputkipaaluja. Lyöntipaalutus on perinteinen ja paljon käytetty paalutusmenetelmä, sillä se on nopea ja varma menetelmä pehmeillä, savisilla ja maaperältään vaihtelevilla rakennusalueilla. Paalutus on vaivatonta myös talviaikaan maan ollessa roudassa. Tukeva, liikkumaton perustus on kestävän rakentamisen lähtökohta.

Porapaalutus

Porapaalutus on menetelmä, jossa teräsputki asennetaan poraamalla maahan. Putki voidaan tarvittaessa betonoida ja raudoittaa. Paalut porataan pääasiassa kallioon ja paalujatkot tehdään tarvittaessa hitsaamalla tai kierreholkkiliitoksilla. Porapaalut voivat olla teräsputkipaaluja, sydänteräspaaluja tai läpi-injektoitavia porapaaluja.

Porapaalutus sopii menetelmänä erityisesti, kun rakennuspaikalla on vaikeasti läpäistäviä täyttöjä, rakenteissa on suuria pistemäisiä kuormia, kalliopinta on voimakkaasti viettävä, paalujen on saavutettava tietty tunkeutumistaso, ympäröivät rakenteet ovat herkkiä tärinälle, vaaditaan hyvää sijaintitarkkuutta ja paaluille tulee vetojännityksiä (ankkuroitu porapaalu).

Meillä on kattava valikoima kalustoa kaikentyyppiseen porapaalutukseen aina perustusten vahvistuksesta suurporapaalutukseen.

Teräsbetonipaalut

  • Paalut kantavia heti asennuksen jälkeen
  • Paaluja voidaan jatkaa
  • Ei painumia
  • Suuri kantokyky
  • Tunkeutuminen kallioon voidaan varmistaa kalliokärjillä

Teräsputkipaalut

  • Putkeen betonivalu ja raudoitus
  • Pien- ja suurteräsputkipaalut
  • Voidaan jatkaa hitsaamalla
  • Kestää myös vetojännityksiä

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa