Allianssimalli

Allianssimalli

Allianssimalli on rakennushankkeissa käytettävä hankemalli, jossa hankkeen osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat riskit ja hyödyt.

Allianssi rakennetaan yhdessä

Allianssihankkeen osapuolet ovat yhteisesti vastuussa hankkeesta jälkivastuuvaiheen loppuun asti. Siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät allianssirakentamisen lainalaisuudet, ja toimivat niiden mukaan.

Esimerkiksi kustannuksia arvioitaessa pitää huomioida kokonaisuus ja tiedostaa, että allianssissa merkittävä osa perinteisistä asiakkaan tehtävistä ja kustannuksista siirtyy palveluntuottajien vastuulle. Painopiste allianssin kilpailutuksessa tulee siis olla ammattitaidon hyödyntämisessä ja varmistamisessa, jotta asiakkaalla on mahdollisuus valita paras palveluntuottaja.

Hyvän rakennushankkeen takana on oikein valittu toteutusmuoto

Hankemallioppaasta vinkit toteutusmuodon valintaan

Rakennusurakan toteutusmuodolla on merkitystä hankkeen onnistumisen kannalta. Hankemallioppaasta löydät eri hankemallit, millaiseen hankkeeseen kyseinen malli soveltuu sekä hankemallin hyödyt ja haasteet. Lataa hankemalliopas, jotta osaat valita hankkeellesi oikean toteutusmuodon.

Lataa hankemalliopas

Referenssit

Mikä on allianssimalli?

Allianssimalli on avoin ja yhteistoiminnallinen hankemalli, jossa toimitaan yhteisellä projektiorganisaatiolla. Allianssimalli on paljon haasteita, sidosryhmiä ja epävarmuutta sisältävien hankkeiden toteutusmuoto; esimerkiksi sairaala- ja terveyskeskushankkeet, peruskorjaukset, teollisuus- ja infrahankkeet.

Allianssihankkeessa kaikki osapuolet, asiakas, suunnittelija ja rakentaja, toimivat yhteisesti muodostetussa organisaatiossa ja mahdollisesti myös yhteisessä työtilassa, Big Roomissa. Tämä projektiryhmä vastaa hankkeen päivittäisestä johtamisesta ja hallinnoinnista ja sitä vetää projektipäällikkö, joka raportoi johtoryhmälle. Hankkeen johtamisesta vastaa allianssin johtoryhmä, jossa on edustettuna allianssisopimuksen jokainen osapuoli.

Avoimuus, kehittäminen, sopiminen ja organisaation muodostus tehdään tavalla, joka tukee yhteistyötä, sitoutumista ja rehellisiä sekä luottamuksellisia suhteita. Allianssimalli edellyttää siten niin asiakkaalta kuin allianssihankkeeseen valittavalta palveluntuottajalta erityistä kyvykkyyttä.

Yhteinen projektiorganisaatio ja avoin yhteistyö johtaa allianssihankkeessa ongelmien ratkaisuun, eikä uusien luomiseen. Hyvän yhteishengen lisäksi allianssimalli on hyvä alusta innovaatioille, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa laatua ja turvallisuutta sekä vaikuttaa ympäristöön ja yhteistoimintaan.

Allianssin soveltuvuus

 • Hanke sisältää riskejä, joita voidaan hallita yhteistyöllä paremmin
 • Kustannusten ja läpimenoajan hallintaan halutaan saada parempi varmuus
 • Mukana on useita sidosryhmiä, kuten asukkaita, palveluita, liikennettä ja yrityksiä
 • Yhteistyöllä on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä, ja erilaisia mahdollisuuksia haetaan joustavasti keskustelemalla
 • Läpinäkyvyydelle on vaatimuksia

Allianssimallin hyödyt 

 • Yhteinen organisaatio
 • Yhteinen sopimus: läpinäkyvyys ja avoimet kirjat
 • Yhteiset tavoitteet: erilaisen osaamisen yhdistäminen yhteisten tavoitteiden edistämiseen
 • Keskeiset ohjauksen elementit: yhdessä sovittu tavoitekustannus ja bonuksia voi kasvattaa alittamalla tavoitekustannuksen
 • Yhteistyötä tukevat toimintatavat: Big Room, Open Book, Target Value Design, Last Planner System
 • Yhteinen riskien ja hyötyjen jako: voitot ja tappiot jaetaan tasapuolisesti, jokaisen osapuolen riski on palkkion suuruinen, sanktiot saavutetaan samaan aikaan osapuolten kesken 
Ihmisiä työmaatoimistossa