Kaivanto

Meillä on laajaa kokemusta vaativien rakennuskaivantojen toteuttamisesta.


Kaivanto vaatii erityistä huolellisuutta turvallisuudessa ja ne yleensä tuetaan, työntekijöiden ja ohikulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi.

Kaivanto on väliaikainen kuoppa, joka tehdään esimerkiksi rakennuksen maanpinnan alapuolisten rakenteiden rakentamiseksi. Vaativa kaivanto on usein yhdistelmä tiukkoja tilarajoituksia, logistiikkaa vaikeisiin kohteisiin sekä tarkkoja ympäristövaatimuksia tärinän, melun, painumien ja pohjaveden hallinnalle. Keskeisessä roolissa ovat usein kaivannon seinien toteutusratkaisut sekä asutuskeskuslouhinta. Teemme ammattitaidolla louhinnan myös kaupunkiympäristössä sekä kuhunkin kaivantoon sopivat tukiseinät, joissa voi olla yhdistelmiä erilaisista tukiseinätyypeistä.

Tuettu rakennuskaivanto

Tukiseinät

Tukiseinien yleisin käyttökohde on kaivannoissa, jossa seinien tehtävänä on estää maan sortuminen kaivantoon. Tukiseinät ovat erityisesti tarpeen, mikäli kaivannon lähellä on muita rakennuksia tai rakennelmia. Tukiseinät voivat olla väliaikaisia, tai ne voivat jäädä osaksi pysyvää rakennetta. Seinät voidaan rakentaa vesitiiviiksi. Tukiseiniä käytetään kaivantojen ja maanalaisen rakentamisen lisäksi myös vesi- ja rantarakentamisessa, esimerkiksi satamien reuna- tai pistolaitureissa.

Rakennuskaivannoissa tukiseinät toteutetaan useimmiten teräsponteilla ja tuentaelementeillä, kuten kaivinpaalumenetelmällä tehtävillä patoseinillä. Patoseinät ovat usein osa pysyvää rakennetta. Rakennuskaivantoja voidaan tukea myös settiseinillä, joissa pystytukien varaan kiinnitetään poikittaissuuntaiset setit. Tukiseinä voidaan tehdä myös vierekkäisistä teräspaaluista, jotka voidaan liittää yhteen lukoilla. Tukiseinät tuetaan usein ankkuroimalla ne kiinni kallioon.

Ponttiseinä

Teräspontit upotetaan maahan lyömällä tai täryttämällä, ja niistä saadaan vesitiiviitä ponttilukkojen avulla. Modernilla ponttauskalustollamme asennamme jopa 25-metriset pontit täysimittaisina resonanssivapaalla menetelmällä, joka vähentää huomattavasti ympäristöön aiheutuvan tärinän määrää. Suurtaajuustäryllä on mahdollista läpäistä tiiviskin moreeni. Ponttiseinän asennuksen tiedonkeruu on automatisoitua ja reaaliaikaista.

Pontti-, setti- ja patoseinien lisäksi voidaan tukiseinät toteuttaa myös combi-seininä. Combi-seinissä yhdistetään teräspaaluja pontteihin, jolloin pystykuormat hallitaan ponttiseiniä paremmin.

Ponttauskalustomme soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa:

  • ponttien asennus tehdään vaikeissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa
  • pontit ovat pitkiä, jopa 25 metrin mittainen ponttiprofiili voidaan asentaa täysmittaisena
  • tärinäraja-arvot ovat tiukat
  • maaperässä on tiivis moreenikerros
  • pontit halutaan asentaa kallion pintaan saakka
Varikkotie

Varikkotie – infrarakentamisen laaja osaaminen

Vaativin osuus koko Varikkotien urakassa tulee olemaan pohjavesikaukalo, se tiivistää projektin vaativuusasteen.

Lue artikkeli Varikkotiestä

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa