Tampereen raitiotie, Tampere

Rakentamisella tavoitellaan tehokasta joukkoliikennejärjestelmää, jolla tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitetta ja kaupunkikehitystä. Raitiotie rakennetaan sinne missä ovat joukkoliikenteen ruuhkaisimmat osuudet sekä kaupungin voimakkaat kasvusuunnat.

Tampereen Ratikka / Tampere tram
Tampereen Ratikka / Tampere tram

Toteutamme reitin varrelle mm. työaikaiset liikennejärjestelyt, pohjatyöt, viemäröinnit, kaapelityöt, sillat, tukimuurit, kiskojen asennukset, päällysrakenteet, kivetystyöt, kiertoliittymät, jalkakäytävät ja 24 raitiotiepysäkkiä. Esimerkiksi reitin suurten korkeuserojen takia rakensimme 20 tukimuuria. Lisäksi teimme 9 uutta siltaa, joista Koivusenojan ratasilta nousee 18 metrin korkeuteen ja Vackerin sillalla on pituutta 250 metriä.

Rakensimme myös modulaarisesti suunnitellun varikon Hervantaan, jossa on säilytyshalli 26 raitiovaunulle, sähkönsyöttöasema sekä yhdistetyn kunnossapito-, henkilöstö- ja toimistorakennus. Modulaarisuus mahdollistaa tilojen joustavan laajennettavuuden jatkossa. Ennen varikon rakennustöitä louhimme 250 000 m3 kalliota, jota hyödynsimme varikon tontin pengerryksissä ja murskasimme loput louheet murskeiksi, jotka käytämme hankkeellamme.

Raitiotie toteutetaan allianssimallilla, jonka muodostavat tilaajaosapuoli Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajaosapuolet NRC Group Finland Oy, YIT ja AFRY. Olemme mukana sekä kehitysvaiheessa, että toteutusvaiheessa vuosina 2015-2021 ja vaiheessa kaksi vuosina 2020-2024. Lisäksi solmimme kunnossapitoallianssin sopimuksen vuosille 2019-2029. Raitiotien ensimmäinen osa kulkee Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja Tampereen yliopistolliselle sairaalalle ja se valmistui vuonna 2021.

Allianssimallilla yhteistyö sujuvaksi

Allianssissa yhteistyö tilaajan edustajien kanssa on ollut rakentavaa, sillä yhteisenä tavoitteena on suunnitella ja rakentaa ainutlaatuista ja uutta joukkoliikennemuotoa Tampereelle. Tilaajan edustajat ovat yhdessä palveluntuottajan rakentajien ja suunnittelijoiden kanssa osallistuneet rakentamisen esteiden raivaamiseen, jotta varsinainen työmaa sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Tällä tavoin monissa muissa urakkamuodoissa helposti syntyvä vastakkainasettelu on jäänyt kokonaan pois, jolloin keskittyminen varsinaiseen työn suunnitteluun on ollut mahdollista.

"Allianssimalli toimii erinomaisesti monitahoisessa, paljon rajapintoja sisältävässä hankkeessa. Yllättäviä ja vaikeitakin asioita pystytään ratkomaan tehokkaasti ”hankkeen parhaaksi” -hengessä. Palveluntuottajana YIT on osoittanut erinomaista allianssikyvykkyyttä ja yhteiselo allianssikumppanina on sujunut mallikkaasti", sanoo Pekka Sirviö Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja.

Innovaatioilla kustannussäästöjä

Allianssimalli mahdollisti suuren määrän innovaatioita, joilla oli merkittäviä kustannussäästöjä. Esimerkiksi Vuohenojan painopenkereiden rakentamisella säästettiin alueelle suunnitellun paalulaatan rakentamiskustannukset (2,5 M€).

Huomioimme myös työnaikaiset liikennejärjestelyt ja teimme siltarakenteet liikenteen ehdoilla. Hanke sisälsi erittäin vaativia johtosiirtoja, vilkkaan katuliikenteen läheisyydessä. Rakennustyöt etenevät kuitenkin suunnitellusti, aikataulussa ja tavoitekustannuksissa.

Hankkeessa on panostettu aktiiviseen ja avoimeen viestintään ja perinteisen työmaatiedotuksen lisäksi kuntalaisia on osallistettu esimerkiksi ratikan värin valinnassa. Myös eri käyttäjäryhmät ovat päässeet kommentoimaan suunnitelmia lukuisissa yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa. Eri sidosryhmille on viestitty kaikissa Raitiotieallianssin kanavissa, kuten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapaamisissa.

Tilaa lisätietoa allianssista

raTArakentamiNEN

Ratikan rakentajat – Tampereen uusi symboli on ollut tekijöilleen ikimuistoinen hanke

Tiedot

Projektin nimi
Raitiotieallianssi
Asiakas
Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki
Kaupunki
Tampere
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2024
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra

Linkit