Raide-Jokerin hankekehitysvaiheessa suunniteltiin pikaraitiotie ja varikko, sekä niiden toteutus. Hankekehitysvaihe sekä toteutus tehdään allianssimallilla yhdessä eri osapuolien kanssa.

Pikaraitiolinja Raide-Jokeri valmistuu Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Raide-Jokerilla lisätään pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta. Samalla luodaan mahdollisuuksia rakentaa huomattava määrä uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Radalle tulee 34 pysäkkiparia. Tavoitteena on aloittaa liikennöinti syksyllä 2023. Hankkeen piti valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan kesällä 2024, mutta aikataulua puristettiin kasaan lähes vuodella. 

Tiivistä yhteistyötä allianssimallilla

Kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat yhteisen allianssiorganisaation. Toteuttajat valittiin erillisellä kilpailutuksella. YIT ja NRC Group Finland muodostivat voittavan ryhmittymän. Toimimme projektissa rakennusvaiheen päätoteuttajana. Hankkeen suunnittelijakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Swecon muodostaman ryhmittymä. Urakoitsijana toimii ryhmittymä NRC Group Finland Oy ja YIT.

Kokeneena toimijana pystymme vastaamaan suuren hankkeen tarpeisiin. Meillä on hyvät resurssit, ja talosta löytyy monipuolista osaamista ja ammattitaitoa. Hanke sisältää pikaraitiotien ja varikon suunnittelun sekä toteuttamisen. Allianssissa yhteistyö tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa on jatkuvaa ja välitöntä. Yhteinen työtila, big room, takaa nopean tiedonkulun ja vahvistaa yhteistyötä.

Allianssitoiminnan periaatteet ja hyödyt ymmärretään Raide-Jokerissa hyvin. Kehitysvaiheessa laaditut suunnitelmat on tehty yhteistyössä suunnittelijoiden ja rakentajien kesken, minkä ansiosta ne ovat toteuttamiskelpoisia ja rakentamisvaiheeseen siirtyminen on sujuvampaa kuin perinteisessä mallissa, jossa suunnittelu ja rakentaminen ovat perättäiset, toisistaan irralliset vaiheet. Yhteistyö on mahdollistanut myös tarkan tiedon kustannuksista.

”Kaupungistuminen on isossa osassa nykyistä strategiaamme ja Raide-Jokeri on siihen erinomaisesti soveltuva kaupungin sisäisen liikenteen kestävää kehitystä palveleva ratkaisu. YIT on allianssiosaajana kokenut ja osaamista on organisaatiossamme todella laajasti. Pystymme samanaikaisesti toteuttamaan useita suuria allianssihankkeita sujuvasti ja tämän kaltainenkin monella tavoin todella haastava sekä jättimäinen infra-hanke on yhteistyössä kaikkien allianssiosapuolien kanssa mahdollista hallita onnistuneesti ja kustannustehokkaasti kanssamme”, kertoo Väylärakentamisen yksikönjohtaja Antti Korhonen YIT:ltä.

Hankkeen osa-alueet

Hankkeen kehitysvaiheessa (12/2017–5/2019) teimme toteutussuunnitelman, joka sisälsi rakentamisprojektin aikataulu- ja kustannussuunnitelmat. Kehitysvaiheessa luotiin integroitunut projektiorganisaatio ja suurena ponnistuksena laskettiin allianssin tavoitekustannus, johon kaikki allianssiosapuolet sitoutuivat. Raide-Jokerin rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2019. Rakennustöiden jälkeen on siirrytty testauksiin ja koeliikenteeseen.

Hankkeen sisältö osaltamme:

 • Projektin johto
 • Suunnittelun ohjaus ja tuotannon ohjaus
 • Kustannuslaskenta
 • Katu- ja ratarakentaminen
 • Siltatekniikka ja taitorakenteet
 • Tietomallinnus ja mittaus
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt
 • Turvallisuus ja laadunhallinta
 • Tunnelitekniikka
 • Geotekniikka
 • Vuorovaikutus ja viestintä
 • Tiedonhallinta
 • Varikon suunnittelu ja toteutus

Tahtituotanto Raide-Jokerissa

Raide-Jokerissa kiskojen asennus ja raitiotielaatan rakennus toteutettiin allianssin rataryhmän tahtiaikataulua hyödyntäen. Tämä helpotti töiden yhteensovitusta, kun kaikilla oli tiedossa, missä työt menevät milloinkin ja kuinka kauan ne kestävät. Näin ne olivat paremmin ennakoitavissa ja häiriöitä syntyi vähemmän.

Tahtituotantoa hyödynnettiin laajemmin myös Pitäjänmäentien pilottikohteessa, jossa kiskojen ja laatan lisäksi tahtituotantoon lisättiin perinteisiä katurakentamisen töitä. Pitäjänmäentiellä tahtituotanto otettiin käyttöön vesijohto-, viemäri- ja johtosiirtotöiden valmistuttua. Tahtituotannolla rakennettiin radan päällysrakenteen lisäksi kadun rakenteet ja pintatyöt (asfaltti-, kivi- ja vihertyöt). Tuotannon malli oli hyvä ottaa tässä vaiheessa käyttöön, kun isot ja häiriöille alttiit työvaiheet oli jo rakennettu.

Tahtituotannon avulla saatiin tehostettua kadun valmistumisen läpimenoaikaa, eri työryhmien välillä saatiin jaettua käytössä olevia resursseja ja työmaalla parani työryhmien välinen kommunikaatio. Työmaalla pidetyt ”pikapalaverit” paransivat ryhmien ymmärrystä toistensa töistä, jolloin yhteishenki parani.

Pilotissa parannettiin tiedon kulkemista ja tietoisuutta ryhmien välillä, kun keskustelu ja töiden suunnittelu oli avoimempaa. Tämän myötä huomattiin, että myös resurssien käyttö tehostui.

Hyödyt kaupunkilaisille

Raide-Jokerilla mahdollistetaan kasvavien matkustajamäärien liikkuminen tulevaisuudessa ja ruuhkien välttäminen. Raide-Jokeri tulee korvaamaan runkobussilinjan 550, jolla on päivittäin lähes 40 000 matkustajaa. Ennusteen mukaan linjalla on vuonna 2025 arkisin 90 000 matkustajaa. Vaunuun mahtuu busseihin verrattuna lähes kolminkertainen määrä matkustajia. Lisäksi uusien asuntojen ja palvelujen rakentamista nopean raideyhteyden varteen halutaan edistää. Myös liikenteen päästöt vähenevät merkittävästi.


ratarakentaminen

Tilaa lisätietoa allianssista

Varikkotie – infrarakentamisen laaja osaaminen Raide-Jokerissa

Lasten 37 kysymystä Raide-Jokerille

Tiedot

Projektin nimi
Raide-Jokeri
Asiakas
Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki
Kaupunki
Helsinki ja Espoo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2023
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra

Linkit