{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "SectionPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }

Sairaalarakentaminen – rakentamisen kuninkuuslaji

Sairaalahankkeet

Sairaalarakentamisen hankkeissa korostuu saumaton yhteistyö, vankka kokemus ja osaaminen. Onnistuneen hankkeen keskiössä on aina loppukäyttäjä.


Sairaalarakentamisen hankkeet ovat laajoja ja kompleksisia kokonaisuuksia, jotka ovat myös yhteiskunnallemme merkityksellisiä. Usein rakennusprojektit ovat jo olemassa olevan sairaalan laajennuksia, lisärakennuksia tai niiden yhteyteen tehtäviä uudisrakennuksia.

Onnistuneen hankkeen keskiössä on aina loppukäyttäjä, eli potilas, joka tiloja tulee käyttämään ja jota varten palvelujen ja sairaalan toimintojen sujuvuus on taattava. Sairaala on myös merkittävä työpaikka hoitohenkilökunnalle. Vaativissa sairaalarakennushankkeissa sairaanhoitopiirin, suunnittelijoiden ja rakennusyrityksen välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa.  Rakentajan mukanaolo ja sen asiantuntemuksen hyödyntäminen suunnittelun alusta alkaen tuo monia etuja hankkeelle.

Suunnittelu ja toteutus ohjataan siten, että sairaalan energiaviisaus sekä energiatehokkuus toteutuvat koko elinkaaren ja käytön ajan. Lisäksi sairaalarakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannukset pysyvät niille asetetuissa tavoitteissa.


Suunnittelussa ja toteutuksessa on aina keskiössä potilas- ja asiakaslähtöisyys.

Haastetta tekemiseen lisää se, että sairaalatoiminta pyörii rinnalla samanaikaisesti ja tilanteet saattavat muuttua rakentamisen aikana. Tällöin osaaminen ja yhteistyötaidot henkilöstön kanssa korostuvat.  

Mitä sairaalarakentaminen vaatii?

Suuret sairaalahankkeet vaativat toteuttajiltaan muun muassa:

  • erikoisosaamista
  • kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä
  • hyviä toimintamalleja
  • tiedonhallintakeinoja

Onnistumisen edellytyksenä on saumaton yhteistyö käyttäjien edustajien ja muiden osapuolien kanssa.

Tiloista tehdään terveyttä edistävät ja turvalliset, sekä asiakaslähtöiset. Myös rakennuskohteen lähiympäristö huomioidaan ja rakentamisen aikaiset haittavaikutukset pyritään minimoimaan. Suunnittelussa voidaan hyödyntää kokemusasiantuntijoita, toiminnan asiantuntijoita sekä sairaalan omaa henkilöstöä, joiden avulla päästään parhaaseen lopputulokseen.

Rakentajan mukanaolo ja sen asiantuntemuksen hyödyntäminen suunnittelun alusta alkaen tuo monia etuja hankkeelle.

Jokainen kohde on uniikki

Jokainen kohde on uniikki


Vakioprosesseja tai monistettavia malleja ei sairaalarakentamisessa oikeastaan ole, vaan kaikki suunnitellaan hankkeen tarpeiden mukaan. Erilaisia tiloja voidaan tarvita esimerkiksi päivystys- ja leikkaustoiminnalle, sairaala-apteekille, välinehuollolle sekä ensihoidolle. Myös tarpeet käyttäjäryhmän sisällä ovat moninaiset ja ne kaikki tulee huomioida suunnittelussa.

Tekniikka ja ympäristö

Tekniikka ja ympäristö


Sairaalarakennuksissa on runsaasti teknisiä järjestelmiä. Rakentajan on tärkeä ymmärtää hoitoprosessien vaatimukset ja hankkeen tavoitteet kokonaisvaltaisesti, jotta se pystyy ohjaamaan suunnittelua ja toteutusta.

Nykyisin myös hiilineutraalius, kiertotalous ja energiaviisaus- ja tehokkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia sairaalaa rakennettaessa sekä koko sen elinkaaren ajan.

Maailma muuttuu - tilat joustavat sen mukana

Sairaalarakentaja toimii jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, sillä sairaalan hoitoprosessit ja toiminnot kehittyvät, mikä täytyy huomioida rakentamisessa. Kehitystyötä tehdään hankkeen aikana, joten muutoksille tarvitaan selkeä prosessi, joka kattaa käyttäjien edustajien ja tilaajan hyväksynnät aina toteuttajapuoleen asti. Yhteistoiminnan rooli korostuu. Lue lisää allianssirakentamisesta.

Rakennuksen käytönaikaisiin, tulevaisuuden muutoksiin pyritään varautumaan mahdollisimman hyvin. Tilat, rakenteet ja tekniset järjestelmät on hyvä suunnitella muuntojoustaviksi siten, että toiminnan tai käyttötarkoituksen muutoksissa vaikutus sairaalan toimintaan on hyvin minimaalinen.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi rakenneratkaisuja, jotka mahdollistavat tilamuutokset esimerkiksi pandemian kaltaisissa poikkeustilanteissa, tai sitä, että talotekniikan suunnitelmiin varataan valmius hyödyntää tulevaisuuden teknologiaa.

Kaipaatko lisätietoa eri hanketyypeistä? Hankemallioppaastamme voit lukea lisää eri hankemuodoista.

Visualisointikuvat Vaasan keskussairaalan rakenteilla olevasta H-uudisrakennuksesta (Kuvat: Bothnia High 5 -allianssin kuvapankki)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko kysyä lisää sairaalarakentamisesta? Ota yhteyttä meihin ja keskustelemme mielellämme kanssasi lähemmin.

Toimitilojen yhteystiedot

Referenssit ja meneillään olevat hankkeet