Earthworks and foundations

Maarakennus ja pohjarakentaminen

Maanrakennus ja pohjavahvistus – kaiken perusta

Maarakentamiseen ja pohjanvahvistukseen käytämme kunkin maaperän rakenteeseen soveltuvaa vaihtoehtoa, kuten stabilointia, tukiseiniä ja ankkurointia tai paalutusta. Teemme myös avolouhintaa.

Pilari- ja syvästabilointi sopii pehmeiden perusmaiden sekä tie-, kenttä-, piha- ja katualueiden vahvistamiseen. Paalulaattoja käytetään vaativien, täysin jäykkien rakenteiden menetelmänä raskaasti kuormitettujen teiden, rautateiden ja kenttien pohjanvahvistukseen. Massastabilointi on massiivisten pehmeiden ja savisten silttisten maiden pohjanvahvistusmenetelmä. Sillä voidaan korvata jopa 4-5 metrin massanvaihdot ja säästää uusiutumattomia luonnon soravaroja. 

Teräsbetonipaalutukset on perinteinen pohjanvahvistusmenetelmä esim. kadun- ja sillanrakennuksessa sekä talonrakennuskohteissa. Raskaasti kuormitettavat, liikenneväylät, sillat ja rakennukset tuetaan usein putki- ja porapaaluin. Kaivinpaaluja taas käytetään yleisesti kohteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria kuormia, kuten silloissa ja koneperustuksissa.

Rakennusten peruskuoppia tehtäessä tarvitaan joskus avolouhintaa. Rakennuskaivannoissa tukiseinät toteutetaan useimmiten teräsponteilla ja tuentaelementeillä. Vaikeita ja syviä kaivantoja tuetaan myös kaivinpaalumenetelmällä tehtävillä patoseinillä. Tukiseinäankkurointia käytetään jännittämiseen maan- ja vesipainetta vastaan. Avoleikkausten reunoilla tarvitaan usein betonisia tukimuureja ympäröivien maakerrosten tukemiseen.

Talon perustukset saattavat elinkaaren aikana kaivata peruskorjausta tai saneerausta esimerkiksi puupaalujen lahoamisen takia. Useimmiten nämä toteutetaan ottamalla talon kuormat uusille paaluille, jolloin käytettäviä menetelmiä on useita.

Teemme myös tarvittaessa erikoisporauksia kohteissa, jotka niitä vaativat sekä jännitystöitä niin silta- kuin muissakin kohteissa.

Lue lisää maarakennus- ja pohjarakentamishankkeistamme