Maarakennus ja pohjarakentaminen

Maarakennus ja pohjarakentaminen

Maarakentamista tarvitaan monissa rakennushankkeissa ja erityisen suuri rooli sillä on infrarakentamisessa.

Pohjarakentaminen pienistä projekteista suuriin kaupunkikehityshankkeisiin

Meillä on laaja maanrakennuskalusto, nykyaikaiset tekniset apuvälineet ja osaava tiimi, joka pystyy toteuttamaan hankkeet yksittäisten kerrostalojen pohjarakentamisen töistä suuriin kaupunkirakennushankkeisiin, kuten raideliikenteen maarakentamiseen.

Maanrakentamiseen ja pohjanvahvistukseen käytämme kunkin maaperän rakenteeseen soveltuvaa vaihtoehtoa, kuten stabilointia, tukiseiniä ja ankkurointia tai paalutusta. Teemme myös avolouhintaa.

Hankemallioppaasta vinkit toteutusmuodon valintaan

Rakennusurakan toteutusmuodolla on merkitystä hankkeen onnistumisen kannalta. Hankemallioppaasta löydät eri hankemallit, millaiseen hankkeeseen kyseinen malli soveltuu sekä hankemallin hyödyt ja haasteet. Lataa hankemalliopas, jotta osaat valita hankkeellesi oikean toteutusmuodon.

Lataa hankemalliopas

Maarakennuksen työlaji tarpeen mukaan

Pilari- ja syvästabilointi sopii pehmeiden perusmaiden sekä tie-, kenttä-, piha- ja katualueiden vahvistamiseen. Paalulaattoja käytetään vaativien, täysin jäykkien rakenteiden menetelmänä raskaasti kuormitettujen teiden, rautateiden ja kenttien pohjanvahvistukseen. Massastabilointi on massiivisten pehmeiden ja savisten silttisten maiden pohjanvahvistusmenetelmä. Sillä voidaan korvata jopa 4-5 metrin massanvaihdot ja säästää uusiutumattomia luonnon soravaroja.  

YIT rakennustyöntekijöitä työmaalla

Teräsbetonipaalutukset ovat perinteinen pohjanvahvistusmenetelmä esim. kadun- ja sillanrakennuksessa sekä talonrakennuskohteissa. Raskaasti kuormitettavat, liikenneväylät, sillat ja rakennukset tuetaan usein putki- ja porapaaluin. Kaivinpaaluja taas käytetään yleisesti kohteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria kuormia, kuten silloissa ja koneperustuksissa.

Rakennusten pohjarakentamista tehtäessä tarvitaan joskus avolouhintaa. Rakennuskaivannoissa tukiseinät toteutetaan useimmiten teräsponteilla ja tuentaelementeillä. Vaikeita ja syviä kaivantoja tuetaan myös kaivinpaalumenetelmällä tehtävillä patoseinillä. Tukiseinäankkurointia käytetään maarakennuksessa jännittämiseen maan- ja vesipainetta vastaan. Avoleikkausten reunoilla tarvitaan usein betonisia tukimuureja ympäröivien maakerrosten tukemiseen.

Talon perustukset saattavat elinkaaren aikana kaivata peruskorjausta tai saneerausta esimerkiksi puupaalujen lahoamisen takia. Useimmiten nämä toteutetaan ottamalla talon kuormat uusille paaluille, jolloin käytettäviä menetelmiä on useita.

Teemme myös tarvittaessa erikoisporauksia maa- ja pohjarakentamisen kohteissa, jotka niitä vaativat sekä jännitystöitä niin silta- kuin muissakin kohteissa.

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa