Elinkaaripalvelut

Elinkaarirakentaminen

Elinkaarihankkeissa vastaamme hankkeesi suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kokonaisvaltaisesti pitkän aikavälin palveluista ja ylläpidosta.


Olemme olleet toteuttamassa yli 50:tä elinkaarikohdetta eri puolilla Suomea. Olemme alan kokenein toimija tämän hankemuodon osalta. Saat varmuuden kiinteistösi asiantuntevasta ja huolellisesta ylläpidosta ja hoidosta, joka takaa käyttäjille toimivat, terveelliset ja turvalliset olosuhteet sekä varmistaa investointisi kunnon ja arvon säilymisen. Ratkaisujemme tavoitteena on sekä aineellisen että aineettoman pääoman kasvattaminen.

Aineellinen pääoma muodostuu kiinteistön sopimuksenmukaisesta hyvästä kunnosta, olosuhteista ja käytettävyydestä sekä vastuusta kiinteistön hyvästä kunnosta sopimuskauden päättyessä.

Aineeton pääoma tarkoittaa parhaita mahdollisia työskentely-, oppimis-, hoito- ym. edellytyksiä ja olosuhteita terveellisessä, turvallisessa sekä virikkeellisessä ja motivoivassa ympäristössä.

Palvelumme kattavat:

 • Suunnittelun ja rakentamisen yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • Kiinteistöpalvelut
 • Kiinteistön ylläpidon ja olosuhteiden hallinnan
 • Energiankäytön ohjauksen ja hallinnan
 • PTS-investointien suunnitelmallisen toteutuksen
 • Hioutuneet toimintamallit sujuvaan yhteistyöhön
 • Laajan kumppani- ja asiantuntijaverkoston

Energiatehokkuutta maksimoivilla ratkaisuilla, materiaali- ja järjestelmävalinnoilla ja suunnitelmallisella ylläpidolla mahdollistamme myös hankkeidemme alhaisen hiilijalanjäljen.

kaarna1.jpg

Elinkaarimalli toteutusmuotona

Elinkaarimalli on tilaajan ja toteuttajan eli palveluntuottajan keskinäiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa kaikilla osapuolilla on yhteinen intressi hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluntuottaja sitoutuu pitkän aikavälin vastuuseen ja kantaa rakennuksesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun. Sopimuskausi on yleensä 20 vuotta kohteen valmistumisesta.

Elinkaarimalli ei sisällä hankkeen rahoitusta vaan tilaaja vastaa rahoituksesta itselleen edullisimmalla tavalla.

Tyypillisiä kohteita ovat monitoimitalot, koulut, päiväkodit, oppilaitokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset.

Hankintamenettelynä elinkaarimallissa käytetään ns. kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka mahdollistaa suunnitteluratkaisujen kehittämisen jo tarjousvaiheessa yhteistyössä tilaajan, käyttäjien ja tarjoajan kesken. Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta/laatu suhde) tarjouksen tehnyt tarjoaja.

Malli turvaa onnistuneen hankkeen vuosikymmeniksi, sillä palveluntuottaja vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kiinteistöpalveluista sekä rakennuksen ylläpidosta koko palvelujakson ajan. Tilaajan suuntaan on siis yksi vastuutaho, joka vastaa elinkaarihankkeesta sopimuksen mukaisesti hankkeen alusta palvelujakson loppuun. Elinkaarihanke koostuu urakkasopimuksesta (suunnittelu ja rakentaminen) ja Palvelusopimuksesta sekä em. sopimukset yhdistävästä Puitesopimuksesta. Nämä sopimukset yhdessä määrittelevät palveluntuottajan elinkaarivastuun.

Elinkaarimallissa hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa vähintäänkin seuraavista kokonaisuuksista:

 • hankkeen suunnittelusta
 • rakentamisesta
 • kiinteistöpalveluista (esim. kiinteistömanageeraus, kiinteistönhoito, siivous, ulkoalueiden hoito, vartiointi)
 • kiinteistön kunnossapidosta
 • tilojen käytettävyydestä ja olosuhteista
 • energiankulutuksesta ja energiatehokkuudesta
 • luovutuskunnosta sopimuskauden päättyessä

Muitakin palveluita voidaan joustavasti liittää sopimukseen tarpeen mukaan.

Kaikki lähtee kumppanuus-periaatteesta.Elinkaarirakentaminen_suunnittelu2.jpg

Elinkaarimallin edut – lopputuloksena tyytyväinen käyttäjä

Miksi valita elinkaarimalli toteutusmuodoksi? Kokemukset elinkaarimallista ovat positiivisia. Mallissa suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon integraatio tukee innovointia ja mahdollistaa kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun valinnan. Projektissa syntyvät tekniset- ja elinkaari-innovaatiot parantavat riskienhallintaa.

Vuorovaikutteinen hankintaprosessi mahdollistaa asiakkaan tavoitteiden mukaisen suunnitteluratkaisun ja on samalla tehokas.

Malli mahdollistaa sen, että asiakas voi rauhassa keskittyä ydintoimintansa tekemiseen ja suunnitteluun. Elinkaarimallissa vastuu kokonaisuudesta on yhdellä taholla, mikä helpottaa hankkeen aikaista yhteydenpitoa ja eri osapuolten tavoitettavuutta.

Käytettävyysperusteiset palvelumaksut ohjaavat toimintaa ja varmistavat tilojen käytettävyyden sekä sopimuksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset olosuhteet, joiden seurauksena on tyytyväinen käyttäjä.


Kirjasto.jpg

Ylläpitokustannukset ovat ennakoitavissa ja pysyvät sovitussa koko sopimusjakson ajan asetetuilla palvelutaso-, käytettävyys-, olosuhde- ja luovutuskunto-vaatimuksilla. Oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä ja -korjauksilla varmistetaan sekä kiinteistön tekninen suorituskyky koko palvelujakson ajan että luovutuskuntovaatimusten täyttäminen.

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa monikäyttöisyyden eri käyttötilanteissa. Nykyaikaiset koulut ovat usein samalla myös monitoimitaloja. Tiloihin sijoittuu esimerkiksi nuorisotyön, perhepalveluiden ja neuvolatoiminnan tiloja sekä kirjasto. Tilat tarjoavat mahdollisuudet myös moneen muuhun. Iltaisin ja viikonloppuisin ne mahdollistavat kuntalaisten aktiivisen toiminnan. Näin tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön, eivätkä ne seiso tyhjillään.

Elinkaarirakentaminen_monikäyttöisyys.jpgVuosaaren lukio, Helsinki

Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarikoulu. Koulurakennuksessa on tilat noin 900 nuorelle, opetus on musiikki- ja teknologiapainotteista. Tilat on suunniteltu joustaviksi, niin että ne palvelevat mahdollisimman hyvin sekä opetusta että iltakäyttöä. Katso videolta miltä hanke näyttää.

Kestävä kehitys merkitsee luonnonvarojen tehokasta käyttöä

Kestävä kehitys merkitsee luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Olemme sitoutuneet edistämään kestävien elinympäristöjen ja hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan luomista ihmisten ja ympäristön tarpeet huomioiden. Lue lisää

Yhteystiedot

Kari Pekkanen
Kiinteistöjohto
Koko Suomi
Hannu Soikkeli
Toimitilojen elinkaarihankkeet
Koko Suomi

Artikkeleita elinkaarirakentamisesta