Energiansäästöstä tulossa elämyksellinen osa koulupäivää

Ankerias, karhu, saukko ja sisilisko ohjaavat oppilaita Parkanon koulun aulanäytöltä vastuulliseen energiankäyttöön. Kiinteistön energiankulutuksen tiedot aiotaan ottaa myös osaksi opetusta.

Parkanon koulun uudelle aulanäytölle päivittyy automaattisesti tietoa kiinteistön sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta sekä sisäolosuhteista. Vastuullisuutta tukevan tiedon esittäminen infonäytöllä on YIT:n idea, jota kehitettiin yhdessä opettajien kanssa ja joka nyt otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön.

Ajatus aulanäytöstä syntyi, kun tietoa rakennuksen energiankulutuksesta alkoi käytön myötä kertyä.

”Energiatehokkuus koulurakennuksessa valtavan hyvä”


Parkanossa aulanäyttö on keskeisellä paikalla Kaarnan koulukampuksen aulassa. Oppilaat syövät siellä lounasta ja voivat päivittäin seurata muutoksia energiankulutuksessa.

Eläinhahmot liikkuvat näytöllä sen mukaan, miten energiankulutus vaihtelee. Ankerias kuvaa sähkönkulutusta, karhu lämmönkulutusta, saukko vedenkulutusta ja sisilisko sisäolosuhteita.

”Koulurakennuksen energiatehokkuus on niin valtavan hyvä, että sitä asiaa on tärkeä tuoda tiedoksi kaikille rakennuksessa oleville, sekä aikuisille että lapsille. Aulanäyttö tuo opetukseen keskusteluteemoja kestävästä kehityksestä ja energiankulutuksesta. Näitä aiheita voidaan käsitellä ja käydä läpi opetuksessa ikäkausien mukaisesti”, kertoo rehtori Jenni Annala.

Aulanäytön materiaalia on hyödynnetty lukion puolella Erasmus-hankkeessa, jossa keskitytään kestävään kehitykseen.

Kestävä kehitys kuuluu myös opetushallituksen valvomien opetussuunnitelmien arvoihin.


Karhu_.jpg          Ankerias_.jpg

Aulanäytöllä seikkailevat karhu ja ankerias...         
 

Aulanäytöstä tulee elinkaarihankkeen lisäarvo

Rakennuksen kiinteistöpäällikkö Mikko Siltanen uskoo, että vastaavanlaiset infonäytöt tulevat yleistymään koulurakennuksissa.

Vuonna 2019 valmistunut Kaarnan koulu on elinkaarihanke. Rakennuksen energiakulutusta seurataan ja siitä kerätään tietoa joka tapauksessa, sillä YIT vastaa elinkaarihankkeissaan muun muassa kiinteistön ylläpidosta. Ylläpitovastuun ansiosta YIT:llä on pääsy koulun energiankulutus- ja sisäolosuhdetietoihin, jotka saadaan näkyville ja koulun hyödynnettäväksi esimerkiksi opetuksessa.

”Tämä on selkeä lisäarvopalvelu. Näytöt auttavat lapsia hahmottamaan, miten jokainen voi vaikuttaa energiankulutukseen ja suosia kestävää kehitystä”, Siltanen kuvailee.

Aulanäytöt ovat osa Parkanon koulun ja YIT:n välistä elinkaarisopimusta.

Aulanäyttö_Parkano_2.jpg

Aulanäytöt auttavat pitkin koulupäivää

Parkanon koulurakennusta käyttää päivittäin noin 700 oppilasta. Lisäksi tiloissa työskentelee noin 100 henkilökuntaan kuuluvaa.

Infonäytöt ovat merkittävä osa koulupäivää. Näytöillä julkaistaan muun muassa ruokalistat sekä yhteisöllisyyttä lisäävät somekampanjat ja -haasteet.

Koulukampuksella toimii 19 erilaista kerhoa. Niiden toiminnasta jaetaan tietoa näytöillä. Rehtorin laskujen mukaan lähes kaikki Parkanon eka- ja tokaluokkalaiset ovat mukana kerhotoiminnassa.

Parkanon kunta tarjoaa kaikille perusopetuksen oppilaille myös maksuttoman aamiaisen. Aamiaisruokailijoita on koulussa päivittäin parisataa.

”Olemme halunneet miettiä oppilaiden koulupäivää kokonaisuutena eli myös sitä, mitä tapahtuu koulutuntien jälkeen. Tässä rakennuksessa kaikki toiminnot ovat saman katon alla. Oppilaiden ei välttämättä tarvitse lähteä rakennuksesta illallakaan, sillä täällä toimii myös paljon järjestöjä ja kolmatta sektoria”, Annala kertoo.

Lisko_.jpg       Saukko_.jpg

...sekä sisilisko ja saukko.


Koulurakennus ohjaa vastuulliseen toimintaan

Annala on ylpeä Parkanon koulukeskuksen mahdollistamasta monimuotoisesta opetuksesta, tilojen joustavuudesta ja energiatehokkuudesta.

”En tekisi montakaan asiaa toisin. Eriyttämistiloja voisi koulussa olla enemmänkin, mutta toisaalta neliöitä on aina rajattu määrä. Keskusaula toimii hyvin ja tuo joustavuutta. Koulun pitää kehittyä koko ajan ja vastata tulevaisuuden ja työelämänkin tarpeisiin. Se mahdollistaa meille myös toiminnan kehittämisen”, Annala kuvailee.

Parkanon+koulukampus+Kaarna+48_940x530.jpg

Parkanon koulun aulatilaa.

Rehtorin 3 vinkkiä aulanäyttöjen hyödyntämiseen

  • Infotaululla näkyviä YIT:n tekemiä mittaustuloksia voidaan hyödyntää eri oppiaineissa esimerkiksi laskemalla hiilidioksidin kulutusta tai tekemällä sisälämpötilaseurantaa.
  • Infotauluilla voi hienosti mainostaa myös koulun kerhotoimintaa, teemapäiviä tai tapahtumia.
  • Lisäksi infotauluja voi käyttää kaikenlaiseen kiireettömään tiedottamiseen, kuten ruokalistan esittämiseen.Hän kertoo, että kiinteistön ominaisuuksia ja palveluja on suunniteltu yhdessä YIT:n kanssa.

”Ajattelen niin, että tämä rakennus laittaa toimimaan tietyllä tavalla. Valaistuksessa esimerkiksi on huomioitu todella hienosti se, ettei valojen ole koko ajan pakko olla päällä joka paikassa. Valot reagoivat liikkeeseen, ja se vaikuttaa sähkönkulutukseen. Paljon pystytään vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi tekemään suoraan arjessa.”

Kiinteistöpäällikkö on äskettäin esitellyt koulun johdolle kiinteistöhuollon seurantatietoja, kuten energiankulutusta.

Annala on vaikuttunut: ”Se oli todella kiinnostavaa. Oli hienoa nähdä, kuinka tarkkaan YIT seuraa lukuja. Meille on tärkeää, että esimerkiksi hiilidioksidiarvoja valvotaan, jotta vältytään sisäilmaongelmilta ja oppilaille taataan parhaat mahdolliset oppimisolosuhteet. Meillä on nyt mitattavaa ja tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan ohjata toimintaa.” 


Parkanon+koulukampus+Kaarna+60_940x530.jpg

Lue myös:

Sujuvaa arkea Parkanon koulukampuksella

Älykäs rakennus on vastuullinen

Ota yhteyttä elinkaaripalveluihimme