Elinkaarikoulu on viihtyisä, innostava, turvallinen ja tiloiltaan muunneltava

Tämän päivän koulu ei ole ainoastaan rakennus vaan tiloiltaan muuntuva monipuolinen oppimisympäristö, joka koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin soveltuu harrastustoimintaan ja muihin tapahtumiin.

”Hyvä koulu on paikka, jossa lapset ja nuoret viihtyvät. Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä sekä koulurakennuksen käyttäjien ja tilaajan, että oppimisympäristöjen suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa. Suunnittelun lähtökohtana on henkilökunnan ja oppilaiden päivittäisen toiminnan sujuvuus ja tilojen tehokas käyttö”, kertoo johtaja Hannu Soikkeli YIT:ltä. 

Koulurakentamisen tai -uudistamisen lähtökohtana on aina se, että rakennus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sekä oppimista että opettamista. 

”Oppimisympäristöistä puhutaan paljon ja näkemykset siitä minkälaiset tilat oppimista parhaiten tukevat muuttuvat kokemusten myötä. Suuntaus on avoimista tiloista kohti monimuotoisia ja muunneltavia oppimistiloja. Avainasia on tilojen joustavuus käyttötarpeiden mukaan, esimerkiksi pienempien tilojen yhdisteltävyys ja avautuvuus. Esteettisyys ja viihtyisyys ovat tärkeässä roolissa aina, sillä niiden rooli oppimisen kannalta on merkittävä.” 

Kaupunkien ja kuntien näkökulmasta elinkaarihankkeet tukevat vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita pitkällä tähtäimellä. Parhaimmillaan elinkaarimallilla toteutetuissa hankkeissa on saavutettavissa myös merkittäviä kustannusetuja perinteisellä mallilla toteutettuihin verrattuna. 

”Elinkaarimalli tuo rakentamisen lisäksi pitkän aikavälin palvelukokonaisuuden, joka luo ennustettavuutta ja turvallisuutta myös taloudellisesti. 20 vuoden elinkaarivastuu takaa terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ja turvaa samalla investoinnin arvon säilymisen”, muistuttaa Hannu Soikkeli.

Tutustu myös elinkaarirakentamisen sekä koulurakentamisen sivuihimme. 

Artikkeli on julkaistu Calcus.com Rakentaminen 2021 -julkaisussa.

Juttu on julkaistu Ytimessä-sivulla ensimmäistä kertaa 10.05.2021 ja päivitetty 09.08.2022.