Tilat tehokkaaseen käyttöön – uusi monitoimitalo ei seiso tyhjillään

Keväällä 2024 käyttöönotettava Valkealan monitoimitalo Kouvolassa on valmistuessaan oman alueensa monipuolinen kyläkeskus, joka palvelee kaiken ikäisiä kuntalaisia lähes 24/7 periaatteella.

Valkealan monitoimitalon työmaa keväällä 2023
Valkealan monitoimitalon työmaa keväällä 2023

Monitoimitaloon siirtyy käyttäjiä väistötiloista, huonoon kuntoon päässeistä rakennuksista tai muuten toiminnallisuudeltaan heikoista tiloista. Uusi monitoimitalo on siten merkittävä parannus tilojen ja palvelujen käyttäjille. Uusi koko kylän keskus on joustavasti muuntuva, Kustaa III tien ja Likolammen väliin sijoittuva julkinen rakennus, jolle tavoitellaan tehokasta käyttöastetta läpi vuorokauden.

Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola kuvailee hyvässä vauhdissa valmistuvaa monitoimitaloa Valkealan uudeksi kyläkeskukseksi, jossa on tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, lähikirjastolle, nuorisopalveluille, valmistuskeittiölle ja Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskukselle. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa kuntalaisille ja yhdistyksille ilta- ja viikonloppuaikaan monipuoliset harraste- ja toimintamahdollisuudet.

Valkeala 5.png
Havainnekuva valmiista Valkealan kampuksesta

”30 miljoonan euron investointina Valkealan monitoimitalo on yksi suurimmista julkisen rakentamisen hankkeista Kouvolan alueella viime vuosina”, Ahola toteaa.

”Keskittämällä palvelut yhteen isoon kokonaisuuteen saamme rakennukselle korkean käyttöasteen lähes läpi vuorokauden, kun aiemmin esimerkiksi päiväkodit hiljenivät jo iltapäivästä ja olivat muun ajan tyhjillään. Monitoimitalon joustavat tilat ovat muunneltavissa eri käyttötarkoituksia varten”, Ahola sanoo.

Hän uskoo, että Valkealan monitoimitalosta tulee alueen vireä uusi keskus, joka lisää kylän toiminnallisuutta ja vahvistaa myös paikallista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Tiloissa on mahdollista järjestää myös erilaisia tapahtumia”, hän sanoo.

Katja_Ahola.jpg
Katja Ahola

Vartiainen_Anneli_.jpg
Anneli Vartiainen


Joustavasti muuntuvat tilat moneen käyttötarpeeseen

Kouvolan kaupungin rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen on tyytyväinen hankkeesta vastaavan YIT Suomen toteutuksen ripeästä edistymisestä. Valkealan monitoimitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2021 maa- ja pohjarakennustöillä. Perus- ja runkotyöt valmistuivat keväällä 2022.

70 henkilön voimin rakennettavan monitoimitalon harjannostajaisia vietettiin lokakuussa 2022.

Tänä keväänä tehdään sisärakennustöitä ja aletaan muokata pihapiiriä”, Vartiainen kertoo.

Valkealan monitoimitalo_2_940.jpgValkealan kampuksen työmaa tammikuussa 2023

Uudet tilat tarjoavat lähes 770 lapsen ja nuoren käyttöön esi- ja alkuopetukseen sekä perus- ja erityisopetukseen tarvittavan joustavan opetusympäristön.

”Teknisesti tilojen muunneltavuus mahdollistaa esimerkiksi pariopettajuuden”, Ahola sanoo.

Taito- ja taideaineiden sekä musiikin ja liikunnan käyttöön tarkoitettuja tiloja voivat hyödyntää myös kansalaisopisto ja eri yhdistykset. Ilta- ja viikonloppuaikaan monitoimitalo tarjoaa kuntalaisille ja yhdistyksille monipuoliset harraste- ja toimintamahdollisuudet.

”Monitoimitalon käyttöönotto tulee edellyttämään eri käyttäjäryhmiltä uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista, kun käytössä on paljon yhteistiloja”, Vartiainen sanoo.

Projektisuunnittelu kerää kiitosta

Vartiaisen mukaan YIT on suoriutunut erinomaisesti Valkealan monitoimitalohankkeen läpiviennissä.

”Jo kilpailutusvaiheessa YIT:n projektisuunnitelma erottui kilpailijoista edukseen. Kilpailutuksessa arvioimme tarjousten hinta- ja laatutekijöitä. YIT:n suunnitelman toimivuutta kuvaa hyvin myös se, ettei rakennustöiden edetessä ole jouduttu tekemään juurikaan lisämuutostöitä. Lisäksi tilaajaa on kuunneltu ja ongelmat ratkottu yhdessä saman tien”, Vartiainen sanoo.

YIT toteuttaa monitoimitalon elinkaarimallilla.

Hannu+Soikkeli-19_800x687.jpg
Hannu Soikkeli

”Se tarkoittaa, että vastaamme hankkeen suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kokonaisvaltaisesti rakennuksen palveluista ja ylläpidosta 20 vuoden ajan”, sanoo YIT Suomen toimitilojen elinkaarihankkeista vastaava johtaja Hannu Soikkeli.

Soikkelin mukaan elinkaarimallilla toteutettavat monitoimitalot soveltuvat tilaajille, jotka tarvitsevat toimitiloja pitkäaikaiseen käyttöön. Tyypillisimpiä kohteita ovat koulut ja päiväkodit, erilaiset monikäyttökohteet ja sote-sektorin toimitilat.

Selkeät toiminnalliset tavoitteet helpottavat suunnittelua

Soikkeli sanoo, että Valkealan monitoimitalon kaltaisen julkisen rakentamisen elinkaarihankkeen toteutuksessa on tärkeää, että tilaaja on jo varhaisessa vaiheessa käynyt läpi yhdessä tulevien käyttäjäryhmien kanssa, millaisia pedagogisia, toiminnallisia ja tilojen yhteiskäyttöön liittyviä tavoitteita ja vaatimuksia uudelle monitoimitalolle halutaan asettaa.

”Valkealan monitoimitalon tapauksessa hyvä ennakkovalmistautuminen ja ennakkotyö selkeyttivät myös oman tarjouksemme suunnittelua, jolloin saatoimme tarjota kilpailutukseen varteenotetttavan vaihtoehdon”, Soikkeli sanoo.

YIT on ollut toteuttamassa yli 50:tä elinkaarikohdetta ympäri Suomea.

Valkeala 2.png
Havainnekuva Valkealan kampuksesta valmiina

Käyttäjäryhmät osallistettiin suunnitteluun työpajoissa

Valkealan monitoimitalon suunnittelu on edennyt kaksiportaisesti.
”Tarjouksen neuvotteluvaiheessa kävimme läpi tilaajan ja käyttäjäryhmien edustajien kanssa läpi eri vaihtoehtoja. Neuvottelujen palautteen perusteella jalostimme suunnitelmaamme eteenpäin”, Soikkeli sanoo.

Suunnittelun toisessa vaiheessa käyttäjäryhmät osallistuivat YIT:n järjestämiin työpajoihin, joissa kuunneltiin käyttäjien toiveita lisää ja hienosäädettiin suunnitelman yksityiskohtia.

Korona-aikana Teams-kokouksina järjestetyt työpajat olivat hyvin suosittuja.

”Osallistaminen jatkuu irtokaulustesuunnittelun ja pihan leikkivarusteiden osalta”, Soikkeli sanoo.

Elinkaarimallin hyödyt

Ota yhteyttä Elinkaaripalveluihin 

Lue lisää elinkaarirakentamisesta