Miksi valita elinkaarimalli rakennushankkeen toteutukseen? Listasimme elinkaarimallin hyödyt.

Helppous

Elinkaarimalli noudattelee alalla tunnettuja standardeja (RT-kortisto) ja yksi sopimus kattaa koko hankkeen.

Muuntojoustavuus

tuo mahdollisuuksia muuttaa osa rakennuksista elinkaaren aikana muuttuneisiin käyttötarpeisiin.

Ei korjausvelkaa

Rakennuksen luovutuskunto sovitaan etukäteen, jolla voidaan varmistaa kiinteistön hyvä luovutuskunto sopimuskauden päättyessä.

Kustannustehokkuus

Rakennushankkeen toteutusta erillisiin urakka- ja ylläpitosopimuksiin verrataan elinkaarimallin kautta saatuun parhaaseen tarjoukseen ja tämän verrokkilaskelmaan. Verrokkilaskelmia hyödyntämällä voidaan tarkastella hankinnan kokonaisedullisuutta.

Energiatehokkuus

Koska elinkaarimalli ohjaa palveluntuottajaa huomioimaan myös kiinteistön ylläpidon ja sen kustannukset, on palveluntuottajan etu miettiä kohteeseen tehokkaat energiaratkaisut jo suunnitteluvaiheessa.

Tehokkuus

Tehokkaampi suunnittelu- ja kilpailuttamisprosessi perustuu erityisesti suunnittelun ja urakoitsijavalinnan yhdistämiseen. Prosessi nopeutuu, kun sama toimija vastaa sekä toteutuksesta, suunnittelusta että ylläpidosta.

Riskienhallinta

Merkittävä osuus elinkaarimallin hyödystä perustuu riskien siirron tehokkuuteen. Riskien siirrolla tarkoitetaan kiinteistön käytön aikaisten, yllättävien ylläpito- ja korjaustarpeiden siirtymistä palveluntuottajan vastuulle.

Turvallinen ja joustava vaihtoehto

Sopimuksesta on myös mahdollista päästä pois kesken sopimuskauden sovitussa aikaikkunassa. Rakennusliike on kuitenkin sitoutunut sopimukseen koko sopimuskauden ajaksi.

Lähde: Capex Advisors: Elinkaarimallilla toteutetut rakennushankkeet Suomen kunnissa.

Kysy lisää elinkaaripalveluistamme

Lue lisää Elinkaarirakentamisesta