{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "SectionPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }

Koulurakentaminen

Oppimisympäristöt

Suunnittelun lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan päivittäisen toiminnan sujuvuus sekä tilojen tehokas käyttö.


Koulurakennus tukee vuorovaikutusta ja oppimista

Suunnitteluratkaisuilla tähdätään siihen, että käyttäjät pystyvät mahdollisimman hyvin keskittymään omaan työhönsä - oppimiseen ja opettamiseen. Tilojen tulee palvella ja edistää tulevaisuuden oppijoiden ja opettajien tarpeita ja tukea monimuotoisia oppimis- ja opetusmenetelmiä.

Tulevaisuuden taitoihin kuuluvat myös tiimi- ja yhteistyötaidot, joiden harjoittelu on keskeinen osa tämän päivän pedagogiikkaa. Tilojen tulee olla myös terveelliset, turvalliset ja toimivat. Palveluntuottajana vastaamme tilojen käytettävyydestä.

Hyvä koulu on paikka, jossa lapsi viihtyy.

Koulurakentamisen lähtökohdat

Meillä koulusuunnittelun ja -rakentamisen lähtökohtana on aina se, että rakennuksen on palveltava hyvää opettamista ja oppimista sekä vastattava tulevaisuuden oppimisympäristön haasteisiin. Toimivassa oppimisympäristössä on yhteisöllisyyteen, ryhmä-, pari- ja tiimityöskentelyyn kannustavia tiloja. Niiden lisäksi on perinteisiä opetustiloja sekä ryhmäopettajuuteen ja suurryhmille sopivia tiloja. Itse rakennus voi toimia myös osana oppimista, esim. kestävän kehityksen käytännönoppiminen.

Ympäristö joka mahdollistaa

Hyvä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden oppia ja kasvaa sekä fyysiseltä, psyykkiseltä että sosiaaliselta kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulun tulee edistää sosiaalista hyvinvointia, olla esteettisesti ja tarkoituksenmukaisesti mitoitettu, vaalia kestävää kehitystä sekä lisätä fyysistä terveyttä ja turvallisuutta. Tilojen, materiaalien ja akustiikan tulee myös huomioida aistiherkkien tarpeet. Nämä lähtökohdat ovat koulurakennuksen perusta.

Joustava ja muunneltava oppimisympäristö 

Kehitämme opiskeluympäristöjä kaikissa koulukohteissamme aina yhteistyössä rakennusten käyttäjien ja niiden suunnittelijoiden kanssa.

Tilasuunnittelulla ja pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan jokaisen opiskelijan itseohjautuvuutta ja kasvua yksilönä ja osana yhteisöä. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla tilojen muunneltavuutta, innovatiivista opetusteknologiaa sekä opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen jalkautumista koulun arkeen monella eri tasolla.

Nykyaikaisten oppimisympäristöjen tulee:

  • olla joustavia
  • olla muunneltavia
  • tarjota mahdollisuudet yhteistyöhön
  • mahdollistaa monipuolisten työtapojen käyttö
  • mahdollistaa yhteisöllisyyden ja arjessa kohtaamisen
  • antaa edellytykset keskittymiseen
  • sallia mietiskely ja rauhallinen yksilötyö
  • mahdollistaa monipuolisen kuntalaiskäytön

     

Kolme oppilasta opiskelemassa

Yhteistyöllä kohti parempia oppimisympäristöjä 

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme, johtavien koulu- ja oppimisympäristösuunnittelijoiden ja pedagogien kanssa kehittääksemme yhä monipuolisempia ympäristöjä oppimiselle ja opettamiselle.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko kysyä lisää oppimisympäristöjen rakentamisesta? Kerromme mielellämme lisää.

Yhteystiedot