Monitoimikeskus, Pudasjärvi

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus Pirtti tarjoaa monenlaisia palveluja kaupungin asukkaille.

Kuva: Pudasjärven kaupunki / Juha Nyman
Kuva: Pudasjärven kaupunki / Juha Nyman

Pudasjärven monitoimitalo, Hyvän Olon Keskus Pirtti, sisältää tilat terveydenhuollon, kuntoutustoiminnan, sosiaalitoimen, kulttuuritoimen, kirjaston ja nuorisotoimen tarpeisiin. Lisäksi siinä on liiketiloja. Se on rakennettu elinkaarimallilla, johon sisältyy 20 vuoden ylläpitojakso.

Rakennus on pääosin hirsirakenteinen: Pudasjärvi on tunnettu Suomen hirsipääkaupunkina, jonne YIT on rakentanut aiemmin maailman suurimman hirsikoulukampuksen sekä hirsisen palvelukodin.

YIT vastaa Hyvän Olon Keskuksen suunnittelusta, rakentamisesta sekä kohteen ylläpidosta 20 vuoden ajan.

”Pudasjärven kaupunki on kiinnostunut rakennusten elinkaaresta ja puumateriaalin loppukäytöstä. Kaupunki jatkaa valtuuston linjaamaa päätöstä, jossa julkisessa rakentamisessa tutkitaan ensin se vaihtoehto, että voidaanko kohde rakentaa hirrestä. Tämä tutkimushanke Hyvän Olon Keskuksen kohdalla tukee kaupungin tavoitteita ja selvitystyötä puunkäytön ekologisuudesta”, toteaa kaupunginjohtaja Tomi Timonen.

Hiilijalanjälki näkyväksi yhteisillä pelisäännöillä 

Pudasjärven Hyvän Olon keskuksessa pilotoidaan ympäristöministeriön uutta rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää. Hiilijalanjälkilaskenta tarjoaa tietoa kohteen ilmastovaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta.

Ympäristöministeriön kehittämän rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän avulla pyritään helpottamaan rakentamisen ilmastovaikutusten yhtenäistä laskemista.

”YM:n laskentamenettelyn odotetaan yhtenäistävän käytäntöjä ja laajentavan laskennan suosiota huomattavasti. Tässä näkyy osaltaan myös se, että YM:n laskentamenetelmästä odotetaan 2020-luvun aikana muodostuvan säädösohjauksen työkalu samaan tapaan kuin energiatehokkuutta jo ohjataan E-luvulla”, kertoo Hyvän Olon Keskuksen hiilijalanjäljen laskennassa kumppanina toimivan Green Building Partners Oy:n Juhani Huuhtanen.

Ympäristöministeriö valitsi 15 pilottikohdetta, joille myönnettiin taloudellinen tuki hiilijalanjälkilaskentaa ja raportointia varten. Kohteina on sekä julkisia että yksityisiä rakennushankkeita ympäri Suomea. Myös Pudasjärven Hyvän Olon Keskukselle myönnettiin tukea pilotointia varten.

”Meille on erittäin mielenkiintoista päästä mukaan kehittämään kansallista laskentamenetelmää, syventämään ymmärrystämme sekä saada viimeisintä tietoa kohteestamme. Olemme mukana Hyvän Olon Keskuksen koko elinkaaressa ja olemmekin erittäin kiinnostuneita löytämään vaikutusmahdollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä hyödyntämään hiilijalanjälkilaskennan tuloksia myös uusien kohteidemme suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.”, kertoo Pohjois-Suomen talonrakentamisen aluejohtaja Marko Palonen YIT:ltä.

”Hirsirakentaminen on ekologinen valinta pitkän käyttöikänsä vuoksi ja se sopii ekologisuutensa ansiosta hyvin julkisiin tiloihin. Lisäksi elinkaarimallin avulla pystymme kokonaisvaltaisesti huolehtimaan kohteen käytettävyydestä ja toimintojen vaatimasta palvelutasosta ympäristöystävällisesti”, kertoo elinkaarihankkeista vastaava johtaja Hannu Soikkeli YIT:ltä.

Monitoimitalon rakentaminen alkoi elokuussa 2019, ja talo otettiin käyttöön syyskuussa 2021.

Kuvat: Pudasjärven kaupunki / Juha Nyman

Lue myös:
Artikkeli: "Puu tekee hyvää" osoitteessa Puupuhuu.fi

Tiedot

Projektin nimi
Pudasjärven Hyvän Olon Keskus
Asiakas
Pudasjärven kaupunki
Kaupunki
Pudasjärvi
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2021
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Toimitilat