Oppimisympäristöjä kehittämässä

Oppimisympäristöjä kehittämässä

Meillä koulurakentamisen tai -uudistamisen lähtökohtana on aina se, että rakennuksen on palveltava hyvää opettamista ja oppimista sekä vastattava tulevaisuuden avoimen oppimisympäristön haasteisiin.

Hyvä koulu on paikka, jossa lapsi viihtyy. Koulun tulee taata oppilaalle hyvä ympäristö oppia ja kasvaa sekä fyysiseltä, psyykkiseltä että sosiaaliselta kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulun tulee edistää sosiaalista hyvinvointia, olla esteettisesti ja tarkoituksenmukaisesti mitoitettu, vaalia kestävää kehitystä sekä lisätä fyysistä terveyttä ja turvallisuutta. Nämä lähtökohdat ovat meidän työmme perusta.

Joustava ja muunneltava oppimisympäristö 

Kehitämme opiskeluympäristöjä kaikissa koulukohteissamme aina yhteistyössä rakennusten käyttäjien ja niiden suunnittelijoiden kanssa. Nykyaikaisten opiskeluympäristöjen tulee olla joustavia ja muunneltavia ja tarjota mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön sekä keskittymiseen, mietiskelyyn ja rauhalliseen yksilötyöhön.

Tärkeää on huomioida, että monipuolisen oppilashuollon tarve on kasvanut ja kouluissa työskentelee yhä laajempi työyhteisö.

Yhteistyöllä kohti parempia oppimisympäristöjä 

Viimeisimpien tutkimusten valossa oppilaat arvioivat hyvän oppimisympäristön kivijalaksi fyysisen ympäristön, joka tarjoaa parhaimmillaan monipuolisia toimintamahdollisuuksia, projektioppimista, virikkeitä ja mahdollisuuksia opiskella monipuolisin välinein sekä yksin että ryhmässä. Oppilaat painottivat hyvän oppimisympäristön olevan esteettisesti viihtyisä ja monipuolinen, sellainen, jossa jokaisen oppilaan olisi hyvä olla, oppia ja kasvaa omalla tavallaan kiireettömässä ilmapiirissä.

Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa Oulun yliopiston ja Finpedan kanssa kehittääksemme yhä monipuolisempia ympäristöjä oppimiselle.