Pirkkala-kampus, Pirkkala

Pirkkala-kampuksesta rakennetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta tukeva, innostava, turvallinen ja terveellinen oppimis-, toiminta- ja työympäristö päiväkotilaisille, koululaisille sekä henkilökunnalle.

Kuva: BST-Arkkitehdit Oy
Kuva: BST-Arkkitehdit Oy

Toteutamme koulukampuksen Pirkkalaan. Hankkeen laajuus on lähes 20 000 neliömetriä. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2021 ja hankkeen on määrä valmistua kesällä 2024. Tilat palvelevat eri-ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan.

Rakennamme tilat alueen ala- ja yläkoulujen oppilaille sekä varhaiskasvatukselle. Niihin tulee myös nuoriso- ja liikuntatiloja sekä tapahtumatila kokous-, koulutus ja kulttuurikäyttöön. Tilojen päivittäisiä käyttäjiä varhaiskasvatuksessa, sekä koulussa on yhteensä lähes 1600.

Rakennukseen sijoitetaan myös muun muassa kunnan kriisiajan johtokeskus. Kampusta tullaan käyttämään laajasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat Pirkan opisto ja paikalliset yhdistykset.

Kampuksen suunnittelussa on huomioitu vastuullisuus, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Toteutus sisältää useita ratkaisuja, joilla energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä hallitaan. Rakennuksen hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavan matalia verrattuna perinteisesti suunniteltuihin hankkeisiin.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut viisi arvoa: Laadukas toiminta ja ympäristö, yhteisöllisyys ja yksilön kohtaaminen, turvallisuus ja toimivuus, kestävä tulevaisuus ja moninaisuus arjessa.

Oppimisympäristö, joka joustaa

Opetustiloista tehdään joustavasti muuntuvia, niin, että ne palvelevat pitkälle tulevaisuuteen. Tilat varustetaan modernilla tekniikalla ja niihin tulee mm. äänentoisto, esitystekniikka, akustiikka, striimausmahdollisuus, bänditila, mediateekki ja kulunohjausjärjestelmä.

Oppimisympäristö muodostuu soluista, joissa 4–6 luokkatilalla on yhteinen oppitori. Osa luokista voidaan tarvittaessa yhdistää toisiinsa. Oppilaiden ja iltakäyttäjien käytössä on myös hyvin varustellut musiikin, kuvataiteen, tekstiilityön, teknisen työn ja kotitalouden tilat. Myös käytävätiloja voidaan hyödyntää työskentelytiloina ja oppiaineiden sekä opetusryhmien välinen yhteistyö ja tavoitettavuus on huomioitu.

Pirkkala-kampus on kunnan historian suurin rakennushanke.

Hankkeen verkkosivut

Oppimisympäristöt

Toimitilarakentamisen yhteysteidot

Tiedot

Projektin nimi
Pirkkala-kampus
Asiakas
Pirkkalan kunta
Kaupunki
Pirkkala
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2024
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Toimitilat