Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus, Jyväskylä

Jyväskylän kaupunki halusi Huhtasuolle terveelliset ja turvalliset opetuksen ja päivähoidon tilat, joiden toteutuksessa pidettiin tulevaisuus mielessä paitsi opetuksen muuttumisen myös rahallisen investoinnin suhteen.

Huhtasuon yhtenäiskoulussa Jyväskylässä opiskelee lähes 900 koululaista, ja päiväkodissa hoitoa saa lähes 200 lasta. Uusien rakennusten tarve lähti aikanaan entisten tilojen sisäilmaongelmista: lapsille ja työntekijöille haluttiin varmistaa terveelliset ja turvalliset tilat. Oppimisympäristöstä haluttiin monimuotoinen ja joustava, jotta se palvelisi oppimisen muuttuvia tarpeita ja toimisi tehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen.

Nyt Huhtasuolla on käytössä koulu- ja päiväkotikeskus, joka hyödyntää elinkaarimallia ja älykästä teknologiaa: niin suunnittelu, rakentaminen kuin ylläpito on toteutettu niin käyttäjien kuin kaupungin kannalta pitkän aikavälin hyödyn ajatuksella.

Elinkaarimallilla jatkuva huolto ja ylläpito

Koulussa on mahdollista opettaa erikokoisia ryhmiä mukauttamalla tilojen kokoa siirtoseinien avulla. Esteetön rakennus on suunniteltu käyttäjilleen viihtyisäksi arkkitehtuurin ja muun muassa valaistuksen ja värienkäytön ratkaisuilla. Teknologia ei juuri näy, mutta tuntuu. Se esimerkiksi mittaa sisäilman hiilidioksidipitoisuutta ja lämpötilaa, joiden mukaan säädetään ilmastointi. Kulunvalvonta tunnistaa muun muassa henkilömäärän kussakin tilassa, mikä parantaa myös turvallisuuden valvontaa.

Rakennusurakkana työ oli tekijöilleen mielenkiintoinen keskuksen arkkitehtonisen monimuotoisuuden vuoksi.

”Yhteistyö YIT:n kanssa on ollut miellyttävää, mutkatonta ja tarpeitamme kuulevaa”, sanoo rehtori Kirsi Kallionpää Jyväskylän kaupungilta, joka kertoo käyttäjien olevan tyytyväinen upeaan ja toimivaan kouluun.

Hankkeen tavoitteet ja toteuttamisen puitteet olivat selkeät, ja elinkaarimallilla tehtäessä on kaikkien osapuolten etu, että työt hoidetaan sovitun mukaisesti, sillä vastuu jatkuu pitkään.

Elinkaarimallin mukaisesti kiinteistön huolto- ja ylläpitosopimus on tehty 20 vuodeksi. Se varmistaa kiinteistön jatkuvan kunnossa pysymisen ja energiatehokkuuden. Yllättävää korjausvelkaa ei pääse syntymään.

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus oli ensimmäinen elinkaari- ja kumppanuusmallilla toteutettu rakennushanke Jyväskylässä ja kaupungin 2000-luvun merkittävin peruspalveluinvestointi.


Huhtasuon yhtenäiskoulu

  • Yleisopetuksen tilat 760 oppilaalle ja vaativan erityisen tuen tilat noin 100 oppilaalle
  • Huhtasuon päiväkoti, noin 160 lasta
  • Henkilöstöä 170–180
  • Normaalia suurempi, yli 1 100 neliömetrin liikuntahalli sekä osa muista tiloista palvelee kouluajan ulkopuolella myös lähialueiden asukkaita
  • Kokonaispinta-ala: noin 16 000 m2

Lue lisää toteuttamistamme elinkaarihankkeista

Tiedot

Asiakas
Jyväskylän kaupunki
Kaupunki
Jyväskylä
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2015
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Toimitilat
Erityistä
Rakennusaika: 2013-2015