Junaradat, metrot, raitio- ja pikaraitiotiet

Junaradat, metrot, raitio- ja pikaraitiotiet

Ratatyöt: rakennamme uutta, korjaamme vanhaa

Rakennamme uutta ja korjaamme sekä vahvistamme vanhaa raideliikenneverkostoa jatkuvasti. Toimimme myös raitiotieverkoston kunnossapitäjänä Tampereella. Ratarakentaminen ja energiatehokas joukkoliikenne edesauttavat kaupunkien kestävää kasvua.

Junaratojen on kestettävä nykyinen käyttökapasiteetti, mutta pystyttävä myös vastaamaan yhä nopeampien ja raskaampien junien tuomiin uusiin teknisiin vaatimuksiin. Toteutamme kaikki ratatyöt: ratojen päällysrakenteet, asemajärjestelyt, laiturit, sillat, maanrakennustyöt, pohjanvahvistukset, meluesteet, sähkörata- ja turvalaitetyöt sekä kaikki muutkin rataympäristössä tapahtuvat hankkeet.

Kaupunki- ja pikaraitiotieverkostot laajenevat jatkuvasti ja niiden rakentaminen sekä kunnossapito ovat ydinosaamisaluettamme. Toteutammne raitioteillä kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden tai tarvittaessa vain osia siitä. Osaamisalueemme kaupunkirakentamisessa on laaja sisältäen kaikki tarvittavat tekniikkalajit. 

Metrot ovat kaupungistumisen selkäranka ja kaikki niiden toteutuksen eri osa-alueet ovat osaamistamme: esimerkiksi asemat, louhinnat, kalliovahvistukset, ruiskubetonoinnit, päällysrakennetyöt ja laiturit.

Ratahankkeissa, kuten Tampereen raitiotiessä ja Raide-Jokerissa olemme hyödyntäneet myös allianssiosaamistamme.

Kruunusillat 
Raide-Jokeri
Tampereen raitiotieallianssi

Raidehankkeet

Raidehankkeet videoilla