Ratojen rakentaminen

Junaradat, metrot, raitio- ja pikaraitiotiet

Rakennamme uutta ja korjaamme sekä vahvistamme vanhaa raideliikenneverkostoa jatkuvasti. Toimimme myös raitiotieverkoston kunnossapitäjänä Tampereella. Ratarakentaminen ja energiatehokas joukkoliikenne edesauttavat kaupunkien kestävää kasvua.

Junaratojen on kestettävä nykyinen käyttökapasiteetti, mutta pystyttävä myös vastaamaan yhä nopeampien ja raskaampien junien tuomiin uusiin teknisiin vaatimuksiin. Toteutumamme ratojen päällysrakenteet, asemajärjestelyt, laiturit, sillat, maanrakennustyöt, pohjanvahvistukset, meluesteet, sähkörata- ja turvalaitetyöt sekä kaikki muutkin rataympäristössä tapahtuvat hankkeet.

Kaupunki- ja pikaraitiotiet laajenevat jatkuvasti joten niiden rakentaminen ja kunnossapito ovat meidän ydinosaamisaluetta. Toteutumamme raitioteillä kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden tai tarvittaessa vain osia siitä. Osaamisalueemme kaupunkirakentamisessa on laaja sisältäen kaikki tarvittavat tekniikkalajit. 

Metrot ovat kaupungistumisen selkäranka ja niiden kaikki toteutuksien osa-alueet ovat osaamistamme esimerkiksi asemat, louhinnat, kalliovahvistukset, ruiskubetonoinnit, päällysrakennetyöt ja laiturit.

Ratahankkeissa, kuten Tampereen raitiotiessä ja Raide-Jokerissa olemme hyödyntäneet myös allianssiosaamistamme.

Siirry Raide-Jokerin omille verkkosivuille.
Siirry Tampereen raitiotieallianssin omille verkkosivuille.

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle. Voit myös lähettää suoraan viestiä osoitteeseen infra@yit.fi.

Toimiala
Aihe
Toivon yhteydenottoa
Sulje
Sulje
Lähetetään...