Linderintien alikulku parantaa turvallisuutta

Suomessa uusitaan tasoliittymiä junaratojen varrelta, jotta liikenteen turvallisuus paranee. Linderintiellä asukkaat ovat innoissaan hankkeesta, joka turvaa myös koulutietä.

Rakennamme Raaseporin kaupungissa, Mustion alueella, ratahanketta, jossa junaliikenteen tasoristeys muutetaan alikuluksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä rataosuuden tulevaa sähköistystä varten.

”Alueella on koulu ja alikulun kautta koululaisten ei tarvitse enää ylittää junarataa. Samalla myös muun liikenteen turvallisuus paranee. Asiakkaamme Väylän on tarkoitus poistaa tasoristeyksiä Suomessa runsaasti, jotta ikäviltä tasoristeysonnettomuuksilta vältytään tulevaisuudessa”, kertoo projektista vastaava tuotantopäällikkö Markus Malmivuori YIT:ltä.

Olemme rakentaneet samassa projektissa myös erikoiskuljetusreitille korkeusvaatimukset täyttävän alikulun lähistölle sijaitsevan sillan alle, jotta erikoiskuljetukset voivat liikkua alueen läpi myös tasoliittymän poiston jälkeen. Työn aikana tietä sillan alla laskettiin noin 80 senttiä.

Alikulkusillan rakentaminen käynnistyy nyt keväällä 2022. Työmaalla on jo poistettu lumia, jotta routa pääsee sulamaan nopeammin ja työt käynnistymään suunnitellusti huhtikuun alussa.

”Kaivamme alikulkusiltaa varten kaivannon, jonka jälkeen rakennamme sillan, teemme junayhteyden valmiiksi ja päästämme junat kulkemaan siltaa pitkin. Teemme samalla radan turvalaitteisiin liittyvät työt. Työhön kuuluu myös katujärjestelyjä ja -töitä, kuten sillan ali menevä tie ja siihen liittyvä tien yhdistäminen olemassa oleviin teihin. Siirrämme samalla vesihuoltoa, eli puhdas- ja jätevesiputket uuden tien alle ja maisemoimme lopuksi vanhan yhteyden”, kertoo työpäällikkö Lauri Häkkinen YIT:ltä.

Edellä mainittujen lisäksi työn aikana rakennetaan myös tukimuuri kevyen liikenteen väylän erottamiseksi ajoradasta ja valaistus uudelle kadulle.  

YIT väistöraide.jpg

Ratkaisuna harvinainen väistöraide

Rakennusurakkaan kuuluu myös väistöraiteen tekeminen työn ajaksi, jotta junaliikenteen sujuvuus varmistetaan. Väistöraide otetaan käyttöön nyt heti talvitauon jälkeen, koska syksyllä se rakennettiin jo liitostöitä vaille valmiiksi. Väistöraide on itsessään harvinainen ratkaisu rataurakoissa ja tuo ratarakentamisen ammattilaisille hankkeessa mielenkiintoisen lisän, joka on otettu innolla vastaan.

”Urakan aloitus tapahtui nopeasti. Meillä oli kuukausi aikaa rakentaa väistöraide ja alentaa tietä ennen talvitaukoa, mutta kaikki sujui oikein hyvin”, kertoo Markus Malmivuori.

Hyvä tiimi, tarkka ennakkosuunnittelu ja työn vaiheistus sekä sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollisti nopean etenemisen lyhyessä ajassa. Työmaalla venytettiin myös työpäiviä, mutta vuorotöihin ei kuitenkaan jouduttu. Nopea aloitus ennen talvea antoi työmaalle potkua ja intohimon onnistua.

”Maantien rakentamisessa keli ei häiritse työtä, mutta väistöraiteessa kyllä. Päätimme asiakkaan kanssa odottaa väistöraiteen viimeistelyjen kanssa kevääseen, kun talvi tuli Etelä-Suomeen suhteellisen ajoissa”, kertoo Markus Malmivuori.

Talvitauon aikana asiakkaan kanssa on tarkennettu suunnitelmia ja tehty tarkka työsuunnittelu kesän töitä varten. Myös tasoristeyksen turvalaitemuutoksia on valmistelu. Myös materiaalien saatavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta ne saadaan ajoissa työmaalle nykyisessä maailmantilanteessa.

”Vahvuutemme ratatöissä on rautatiealueella ja sen ympäristössä tehtävät työt, joissa pystymme hyödyntämään omaa kalustoamme. Pystymme ratatöissä tekemään työt omalla kalustolla ja miehityksellä, myös pienimuotoiset tukemistyöt”, toteaa työpäällikkö Veli-Matti Aaltonen YIT:ltä.

Erityisen kiinnostavia ratatiimille ovat kasvukeskusten läpi rakennettavat ratahankkeet, joissa kaavoitus ja rakentaminen pitää sovittaa yhteen. YIT:llä on osaamista suunnitella kaavoitusta tiiviisti asutettuun asemanseutuun ja yhdistää eri tahojen toiveet.

”Pystymme kaupungin kanssa suunnittelemaan kaavoitusta sellaiseksi, että miellyttää myös radanpitäjää, eli Väylävirastoa. Ymmärrämme kasvukeskuksien keskeisillä paikoilla tapahtuvaa rakentamista sekä hallinnollisesta että teknisestä näkökulmasta. Se on erityinen vahvuutemme ja johtuu siitä, että isossa talossa on mahdollisuus laajaan osaamiseen”, kuvailee Markus Malmivuori.

Tarkoituksena onkin kasvattaa YIT:n ratarakentamisen kokoluokkaa, jotta myös ratahankkeissa pystytään toteuttamaan suuren kokoluokan projekteja, joista YIT:llä on runsas kokemus jo pikaraitiotiehankkeista Helsingissä ja Tampereella.

”Olen ollut hyvillä mielin, kun olemme saaneet tiimiin lisää hienoa osaamista. Myös asiakas ja yhteistyökumppanit ovat selvästi innoissaan siitä, että jatkamme ratahommia entistä vahvemmin”, kertoo Veli-Matti Aaltonen.

YIT Linderintie.jpg

Linderintien alikulku on odotettu projekti

Mustiossa radan ympärillä asuvat ihmiset ovat odottaneet projektia ja siihen suhtaudutaan positiivisesti. Liikenneturvallisuuden parantaminen koulun läheisyydessä on ilon aihe. Asukkaille on tiedotettu hankkeesta suoraan työmaan toimesta sekä kunnan kautta esimerkiksi kunnan nettisivuilla.

”Tiedotamme aktiivisesti kunnan kanssa myös työn edistyessä esimerkiksi liikenteen uusista reiteistä. Olemme myös menossa kouluun kertomaan työstä ja siitä, että työmaa on vaarallinen alue ja sinne ei ole syytä mennä edes läpikulkumatkalla”, sanoo Lauri Häkkinen.

Ratarakentaminen