Blominmäen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Olemme rakentaneet Espoon Blominmäen kallioon jätevedenpuhdistamon Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY), korvaamaan nykyisen Suomenojan puhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää jatkossa riittäisi käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä.

Maan alle louhittuun luolastoon on sijoitettu jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa muistakin tiloista. Puhdistamon maanpäällisissä osissa ovat hallinto- ja korjaamorakennukset, metanolin vastaanottopiste, biokaasun varastot sekä poistoilmapiippu.

Louhintavaihe

Urakkaamme kuului louhintavaiheessa uuden puhdistamon luolaston louhinta ja kalliotilojen lujittaminen.

"Louhimme maan alla samanaikaisesti useampia rinnakkaisia tiloja. Hyödynsimme työssä kokemustamme aiemmista vastaavista töistä. Tämä näkyy asiakkaalle urakan tehokkaassa toteutuksessa. Erityishuomiota kiinnitimme siihen, että louhinta toteutettiin tehokkaasti, mahdollisimman vähillä häiriöillä ympäristöön ja alueen lähiasukkaille", kertoo YIT:n Infrarakentaminen-divisioonan johtaja Ari Bergström.

Aloitimme tunnelilouhinnan syksyllä 2015. Louhinnat jatkuivat maksimivauhdilla 5‒6 porausjumbon voimin tammikuulle 2018 saakka.

Avo-osuudella tehtiin avolouhinnan lisäksi porausta, pontitusta, lastausta ja kivenajoa. Tunneliosuudella teimme räjäytystöitä ja louheenajoa. Räjäytystöitä ja louhintatärinää mitattiin ja valvottiin koko räjäytystyön ajan. Louhimme kalliota kaikkiaan noin 910 000 kuutiometriä kolmen tunnelin kautta.

Rakennusvaihe

Jätevesipuhdistamon varsinaiset rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2018.  

Toteutimme jätevedenpuhdistamon rakennus- ja koneistotyöt, LVI-työt, automaatio- ja instrumentointi- sekä sähkötyöt. Suuren kapasiteettinsa lisäksi uusi puhdistamo käyttää uusinta teknologiaa. Tavanomaisten vedenpuhdistusmenetelmien lisäksi laitos poistaa vedestä fosforin kiekkopuhdistuksella ja mikrobit UV-käsittelyllä. Puhdistamon pinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Ympäristö otettiin huomioon

Louhintavaiheessa hankkeella käytettiin 2000 kuutiota vettä viikossa, mutta siitä pystyttiin parhaimmillaan uudelleenkäyttämään 2/3 vesien kierrätysjärjestelmän avulla. Kierrätysjärjestelmässä oli useita saostusaltaita, joihin hienoaines jäi ja kun vesi vietiin vielä suodattimien läpi, se puhdistui niin hyvin, että sitä voitiin taas käyttää porajumbojen porauksissa. Se on iso säästö, kun käytettyä vettä ei tarvitse pumpata viemäriverkkoon tai hulevesiverkostoon ja käyttää jatkuvasti uutta vettä.

Myös kuljetusrallia on ehkäistiin erilaisin tavoin. Blominmäen työmaalla toimi betoniasema, jolla on tuotettu betonia hankkeelle lähes 100 000m3. Tämä on suoraan säästänyt betoniautojen kuljetuksissa noin 500 000 km, kun valmisbetonia ei ole tarvinnut kuljettaa kiinteiltä betoniasemilta. Maa- ja kiviaineksia on myös kierrätetty, mikä on vähentänyt maa-aineskuljetusten tarvetta. Hukkabetonin murskaukseen haettiin työmaalle myös luvat ja sitä onkin käytetty jo yli 12 000 tonnia, neitseellisen kivianeen tilalla. Blominmäen opit auttavat kehittämään tapoja myös vähentää hukkabetonin määrää.

Tunneleista saatua louhetta on murskattu työmaalla hieman vajaat 68 000 kiloa. Murskattu kiviaines on käytetty Blominmäen jäteveden puhdistamon rakentamisessa. Lopuille louheille asiakas (HSY) osoitti vastaanottopaikat lähistöltä paikoista, joissa murskaus ja hyötykäyttö pääkaupunkiseudun rakentamisessa oli järjestettävissä.

Ympäristö tarkoittaa myös ympäröivää yhteiskuntaa ja ennakoiva tiedottaminen auttaa sitä ymmärtämään paremmin miksi työmaalta tulee esimerkiksi meteliä.

Blominmäessä, metelöivien työvaiheiden aikana, asukasyhteistyössä HSY:n kanssa jaettiin lähiseudun asukkaille tiedotteita, hankkeen nettisivuja päivitettiin ja työmaalla järjestettiin myös infoja, joissa lähiseudun asukkaat kävivät työmaalla katsomassa eri työvaiheita ja niistä kerrottiin lisää.

Yhteistyötä ja modernia teknologiaa

Blominmäen jätevedenpuhdistamo puhdistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä.

Puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan puhdistamo on hyvä esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen.

"Puhdistamossa tullaan käsittelemään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin jätevedet. Tulevan kaupunkirakenteen kannalta puhdistamo sijaitsee keskeisellä paikalla", Mäkelä toteaa.

"Blominmäen puhdistustulokset tulevat olemaan ylivoimaisesti parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella. Lisäksi siitä tulee Suomen ja ehkäpä jopa koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo", kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

kalliorakentaminen

vesihuoltorakentaminen

Virtuaalinen organisaatio mahdollistaa suomalaisen jätevedenpuhdistusosaamisen siirron myös muihin maihin

Tiedot

Projektin nimi
Blominmäen jätevedenpuhdistamo
Asiakas
HSY
Kaupunki
Espoo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2022
Projektin status
Rakenteilla
Katso video Blominmäen jätevedenpuhdistamon piipun liukuvalusta