Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakennuttaa Espoon Blominmäen kallioon uuden jätevedenpuhdistamon korvaamaan nykyisen Suomenojan puhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää jatkossa riittäisi käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä.

Maan alle louhittavaan luolastoon sijoitetaan jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa muistakin tiloista. Puhdistamon maanpäällisissä osissa ovat hallinto- ja korjaamorakennukset, metanolin vastaanottopiste, biokaasun varastot sekä poistoilmapiippu.

Louhintavaihe

Urakkaamme kuului uuden puhdistamon luolaston louhinta ja kalliotilojen lujittaminen.

"Louhimme maan alla samanaikaisesti useampia rinnakkaisia tiloja. Hyödynsimme työssä kokemustamme aiemmista vastaavista töistä. Tämä näkyy asiakkaalle urakan tehokkaassa toteutuksessa. Erityishuomiota kiinnitimme siihen, että louhinta toteutettiin tehokkaasti, mahdollisimman vähillä häiriöillä ympäristöön ja alueen lähiasukkaille", kertoo YIT:n Infra-segmentin johtaja Pasi Tolppanen.

Aloitimme tunnelilouhinnan syksyllä 2015. Louhinnat jatkuivat maksimivauhdilla 5‒6 porausjumbon voimin tammikuulle 2018 saakka.

Avo-osuudella tehtiin avolouhinnan lisäksi porausta, pontitusta, lastausta ja kivenajoa. Tunneliosuudella teimme räjäytystöitä ja louheenajoa. Räjäytystöitä ja louhintatärinää mitattiin ja valvottiin koko räjäytystyön ajan. Louhimme kalliota kaikkiaan noin 910 000 kuutiometriä kolmen tunnelin kautta.

Rakennusvaihe

Jätevesipuhdistamon varsinaiset rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2018. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana, jonka arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Tulevan puhdistamon pinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Toteutamme jätevedenpuhdistamon rakennus- ja koneistotyöt, LVI-työt, automaatio- ja instrumentointi- sekä sähkötyöt. Suuren kapasiteettinsa lisäksi uusi puhdistamo käyttää uusinta teknologiaa. Tavanomaisten vedenpuhdistusmenetelmien lisäksi laitos poistaa vedestä fosforin kiekkopuhdistuksella ja mikrobit UV-käsittelyllä.

Yhteistyötä ja modernia teknologiaa

Tavoitteena on puhdistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä.

Valmistuttuaan vuonna 2022 puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan puhdistamo on hyvä esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen.

"Puhdistamossa tullaan käsittelemään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin jätevedet. Tulevan kaupunkirakenteen kannalta puhdistamo sijaitsee keskeisellä paikalla", Mäkelä toteaa.

"Blominmäen puhdistustulokset tulevat olemaan ylivoimaisesti parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella. Lisäksi siitä tulee Suomen ja ehkäpä jopa koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo", kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

kalliorakentaminen

vesihuoltorakentaminen

Virtuaalinen organisaatio mahdollistaa suomalaisen jätevedenpuhdistusosaamisen siirron myös muihin maihin

Tiedot

Projektin nimi
Blominmäen jätevedenpuhdistamo
Asiakas
HSY
Kaupunki
Espoo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2022
Projektin status
Rakenteilla
Katso video Blominmäen jätevedenpuhdistamon piipun liukuvalusta