Teollinen rakentaminen

Teollinen rakentaminen tarkoittaa YIT:lle vakioitua toimintatapaa, josta saatua tietoa käytetään lopputuotteen ja toimintatavan jatkuvaan parantamiseen.


Ihmisten, prosessien ja laitteiden saumatonta yhteistyötä tahtituotannon avulla, hallituin tietovirroin.

Rakennusalalla on valtava kehityspotentiaali, kun tapa rakentaa vakioidaan tahtituotannon avulla. Teollisessa rakentamisessa tuotesuunnittelu yhdistyy digitaaliseen tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja mittaamiseen. Tämän avulla hankkeesta kerättyä tietoa voidaan hallita järjestelmällisemmin ja sen avulla kehittää rakentamisen tapaa. Lopputuloksena on parempi tilannekuva, aikataulun mukainen valmistuminen, hyvä laatu, ennustettavampi työtahti ja työolot työmaalla sekä kestävän kehityksen (ESG) mukainen rakentaminen.

Teollisen rakentamisen tapa YIT:llä on helppokäyttöinen, skaalautuva ja jatkuvasti kehittyvä. Materiaalikirjaston ja tuotteistettujen ratkaisujen avulla rakentaminen on kustannustehokasta ja toteutus helpottuu. Tahtituotannossa kumppaniverkosto tekee tiivistä yhteistyötä kanssamme, joka mahdollistaa rakentamisen tavan pitkäjänteisen kehittämisen. 

Tahtiaika ei yksistään riitä

Tahtiaikatauluaate saapui Suomeen pilottihankkeiden myötä kymmenisen vuotta sitten. YIT:n ensimmäinen tahtiaikataulumääritelmän täyttämä hanke oli As Oy Tampereen Topaasi, joka valmistui vuonna 2017.

Tahtituotanto poikkeaa perinteisestä mallista monin tavoin. Tahtituotantoa voi verrata tehtaan liukuhihnatuotantoon, jossa yksittäisen koneen tehokkuuden sijaan keskitytään koko tuotantoketjun tehokkuuteen eli virtauttamiseen, pullonkauloja tunnistaen. Tahtituotanto tarvitsee tahtiajan lisäksi hyvin suunnittellut tahtialueet ja työpaketit. 

Näin tilannekuva toimii YIT:llä teollisessa rakentamisessa

Tavoitteena systeeminen muutos

Teollinen rakentaminen on YIT:llä juuri nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä uudistetun strategiamme yksi keskeisistä tavoitteista on tuottavuuden parantaminen. Asuntohankkeiden rakentamisaikojen pitäisi lyhentyä 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Tästä puolet eli kymmenen prosenttia saavutetaan tehostamalla nykyistä tapaa toimia, aikatauluttamalla fiksummin. Loppuosa tavoitteesta vaatii systeemisen muutoksen.

Tehostamista ei tehdä juoksemalla kovempaa, vaan suunnittelemalla työt paremmin ja poistamalla hukkaa fiksusti. Tahtiaikataulu ei tarkoita pakonomaista kiiruhtamista. Päinvastoin. Paremmin ennakkosuunniteltu tuotantovaihe sujuu perinteiseen verrattuna jopa rauhallisemmin.

Nopeutumisen lisäksi materiaalihukka vähenee ja laatu paranee. Tämän todistavat pienentyneet vastuukorjauskustannukset. Tahtiaikatauluhankkeiden tilannehallinta aikapuskureineen on parempaa. Aliurakoiden toimintaedellytykset toteutuvat aiempaa varmemmin eli mestaa on vapaana silloin kun pitää.

Teollinen rakentaminen mahdollistaa rakennusalalle tarvittavan harppauksen kehityksessä, jotta työmaiden ei enää tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja kehitys tuotannon tarpeita varten luo pohjan systeemiselle muutokselle. Mitä valmiimpi teollistamisen resepti sekä sen toteuttamiseen tarvittavat työkalut ovat, sitä suurempi on mahdollisuus onnistua.

Teollinen rakentaminen oli käytössä Hangaariparkissa

Tilauksen kehittyminen tahtituotannossa


Tahtituotanto aikatauluttaa materiaalitoimitukset työmaalla

Tahtituotanto on yleistymässä rakennustyömailla. Se nostaa vaatimukset materiaalitoimituksille uudelle tasolle, kun työmaalla on oltava oikea määrä materiaaleja, oikeassa paikassa ja haluttuun aikaan.

Lue lisää

Hankekehitys

Analysoimme vaihtoehtoisten toteutustapojen vaikutukset kustannuksiin, aikatauluun ja hiilijalanjälkeen. Hankkeeseen liittyvän tietorakenteen määrittely FLOW-konseptilla.

Suunnittelu

Teidän tarpeenne selvitys ja laatutason määritys yhdessä suunnittelukumppanien kanssa.

Tahtituotannon suunnittelu

Projektin kokonaisvaltainen hallinta, sisältää esimerkiksi viranomaisvaatimukset, päätöksentekotarpeet, välitavoitteet ja työmaan aloituksen.

Tuotanto

Tehokas ja hyvin hallittu toteutus tahtituotannolla, jossa työmaalla on tilannekuva koko ajan hallussa. 

Royal Park -hanke onnistui loistavasti ja aikataulu, laatu ja kustannukset pitivät sovitun mukaisesti. Kaikki hankkeeseen liittyvät asiat hoidettiin yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan ja urakkaan kuuluneiden suunnittelijoiden kesken ammattitaitoisesti. Tahtituotanto sujuvoitti suunnittelua, työnohjausta ja toteutusta. Omassa työssäni tahtituotannon vaikutukset näkyivät välillisesti. Sujuvasti etenevä työmaa pienentää jonkin verran projektipäällikön hankkeeseen käyttämää tuntimäärää ja sain aina pyytäessäni selkeät ja perustellut vastaukset aikataulukysymyksiin. Erityistä oli määrätietoisesti ja suunnitellun mukaisesti etenevä työmaa, jopa silloin, kun runkoratkaisu päätettiin vaihtaa toiseen.


Maija-Liisa Rantala, projektipäällikkö, A-Insinöörit, 2021

Royal Parkissa yhteistyö sujui hyvin ja se oli kaikin puolin onnistunut hanke. Sain tarvitsemani tiedon ajantasaisesti ja hanke eteni suunnitellusti, mikä helpotti omaa työtäni. On hienoa, että YIT ottaa teollista rakentamiseta aktiivisesti käyttöön, koska sen avulla toteutetussa hankkeessa saavutetaan tarvittava läpinäkyvyys kaikkien osapuolten elämän helpottamiseksi.


Sirpa Lamminluoto, kiinteistökehityspäällikkö, eQ Varainhoito Oy, 2021

Ota yhteyttä ja jutellaan siitä, miten teollinen rakentaminen nopeuttaa ja helpottaa sinun projektiasi läpinäkyvällä tavalla. 

Petri Saarinen
Yksikönjohtaja
Rakennustekniset työt
Attina Salmenoja
Hankekehityspäällikkö
Hankekehitys ja rakennuttaminen