Radat, väylät ja sillat

Radat, väylät ja sillat

Rakennamme ja korjaamme kaikki liikenneväylät

Väylärakentaminen on vankka osaamisalueemme. Meillä on pitkä kokemus tie-, katu-, rata-, liikenneväylä- ja siltarakentamisesta sekä monipuolisesta väyläsuunnittelusta. Rakennamme uutta ja lisäksi korjaamme vanhaa. Toteutamme projektit joustavasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti joko kokonaisprojekteina, ST-urakoina, allianssihankkeina tai elinkaarimalleina. Tuemme kaupunkien kehitystä ja mahdollistamme ihmisten ja tavaroiden liikkumisen kaupunkien välillä. Toimiva infra on kannattava investointi. 

Palvelumme kattavat kaiken ratojen, raitioteiden, maanteiden, katujen, satamien ja sillanrakentamisesta tarvittavan – pohjanvahvistustöistä, louhinnoista ja tunneleista aina kunnallistekniikkaan, maisemointiin ja kunnossapitoon. Toteutamme myös meluaidat teiden ja ratojen varsille sekä erilaiset maanrakennus- ja pohjarakennustyöt.

Lue lisää liikenneväylähankkeistamme