Kunnossapito

Turvallista tienhoitoa turva-auton suojaamana kaikille tielläliikkujille

Kunnossapitoon kuuluvien toimenpiteiden sijoittuessa vilkkaasti liikennöidyille väylille, turvallisen työympäristön varmistaminen on ensisijaisen tärkeää niin työntekijöiden kuin ohikulkuliikenteen näkökulmasta. YIT on tehostanut kaikkien tielläliikkujien turvallisuutta kehittämällä monipuolisesti suojaavan turva-auton.

Turva-auto on yleinen suojaamiskeino muualla maailmassa ja sitä käytetään esimerkiksi ennakkovaroituksissa, tieliikenneonnettomuuksissa ja hinausautotehtävissä. YIT otti turva-auton käyttöön ensimmäisenä Suomessa vuonna 2010, jonka jälkeen sen hyödyntäminen on lisääntynyt huomattavasti. Turva-autolla on tärkeä osa YIT:n kunnossapidon toimintamallissa.

Turva-auton varustuksiin kuuluu alumiinirakenteinen törmäysvaimennin, jonka teho perustuu jousitettuun törmäysvoiman vastaanottoon. Vaimennin toimii kauko-ohjaimen avulla, joten sen käyttö onnistuu turvallisesti ohjaamon sisältä. Törmäysvaimentimen lisäksi turvaauton massassa on otettu huomioon liikenteen suuret nopeudet ja voimat, jotta auto pystyisi vastaanottamaan törmäyksen mahdollisimman turvallisesti.

Miten ohitat aura-auton

Liikenteessä on hyvä jättää turhat riskit pois – säällä kun säällä.

Jos aikoo ohittaa aura-auton, pitää nähdä kauas eteenpäin. Ajokeli aura-auton edessä on kuitenkin yleensä huonompi kuin takana. Jos aura-auto tulee vastaan, on silloinkin syytä seurata liikennettä pitkälle eteenpäin. Aura-auton kohdalla näkyvyys on hetken nolla lumen pöllytessä auton takana. 

Aura-auton ajonopeus on 40-60 km tunnissa.  Kuljettajat pysähtyvät ja päästävät autojonoja ohitseen, kun siihen on hyvä tilaisuus. 

Turva-auton varustuksiin kuuluvat:
•  Törmäysvaimennin
•  Liikennemerkit
•  Ohjauskartiot
•  Varoitusvilkut
•  Liikenteen ohjaustaulu
•  Tallentava valvontakamera
•  Kauko-ohjattavat toiminnot

Turva-autoa käytetään mm. seuraavissa työlajeissa:
•  Niitto- ja vesakonraivaus
•  Kaiteiden korjaus
•  Valaistuksen kunnossapito ja huolto
•  Tiemerkintätyöt
•  Päällystetyöt
•  Avustaminen liikenteen poikkeustilanteissa

Monipuolinen ja nopea apulaite

Kattavan varustelun ansiosta turva-autoa voidaan käyttää myös useissa liikenteenohjaukseen liittyvissä tehtävissä. Auto kuljettaa mukanaan mittavan määrän liikennemerkkejä ja ohjauskartioita, sekä kaikki muut tarpeelliset liikenteenohjausvälineet. Auton varustelu mahdollistaa nopean siirtymän työkohteesta toiseen.

“Moottori- ja moottoriliikenneteillä seka muilla nopeusrajoituksen ≥ 60 km/h kaksiajorataisilla teillä käytetään työkohdetta suojaamassa hyväksyttyä mallia olevaa törmäysvaimenninta (TMA). Tällaisia töitä ovat ainakin niitto- ja vesakonraivaustyöt, kaiteiden korjaustyöt ja moottoriteillä tehtävät muut korjaustyöt sekä valaistustyöt.”