Taas tietöitä? 10 faktaa teiden kunnossapidosta

Teiden kunnossapito herättää keskustelua – sesongista ja vuodesta toiseen. YIT:n kunnossapidon tekninen johtaja Timo Paavilainen vastaa yleisimpiin kysymyksiin.

Miten liikkua turvallisesti liikenteessä teiden kunnossapidon kaluston kanssa? Millaista palautetta työstä tulee? Miksi tienvarret niitetään? Kokosimme vastaukset kymmeneen yleisimpään kunnossapitoon liittyvään kysymykseen.

1. Mistä asioista kunnossapito saa eniten palautetta?

Suurin osa YIT:n kunnossapidon saamasta palautteesta koskee talvikunnossapitoa. Moni palautteenantaja huomauttaa siitä, ettei teitä ole aurattu, tai jokin tieosuus koetaan liukkaaksi. Usein syy aurauspalautteisiin tai teiden liukkauteen johtuu muuttuvista sääoloista. Kun kova lumimyräkkä iskee, auraukset ovat kyllä käynnissä, mutta emme ehdi joka paikkaan heti. Jos saamme palautetta liukkaudesta, käymme tarkistamassa tilanteen ja teemme toimenpiteitä tarvittaessa.

2. Millaiset asiat toistuvat palautteissa vuodesta toiseen?

Talvikunnossapidon lisäksi sesongeilla on iso merkitys. Keväällä samalla viikolla voi tulla palautetta sekä liukkaudesta että pölyisyydestä. Hiekkaa pitäisi päästä poistamaan heti, kun jää on sulanut – etenkin, jos ilma on kovin kuivaa ja katupöly pääsee pöllyämään. Sorateillä taas syntyy herkästi kelirikkoja.

Myös erilaiset päällystevauriot kirvoittavat palautetta ympäri vuoden, vuodesta toiseen. Päällystevaurioiden määrä tuskin pienenee lähivuosina, sillä ensi vuonna valtion teiden päällysteiden uusimiseen on varattu ennätyksellisen vähän rahaa. Vaikka me teemme YIT:llä vain teiden akuutteja hätäpaikkauksia, tilanne tulee varmasti näkymään meilläkin. 

3. Millainen vaikutus sesongeilla on kunnossapidon töihin?

Kesällä työnteko on paljon ennakoitavampaa kuin talvella. Rankkasateita ja myrskyjä toki sattuu kesälläkin eteen, ja tällöin teille saattaa kaatua puita tai tie sortua. Talvella säätilan muutoksiin on reagoitava heti. Kelit määräävät sen, teemmekö lumenpoistoa, liukkauden torjuntaa tai muita ennalta suunniteltuja töitä. Myös asiakaspalautteiden määrä ja laatu vaihtelee sesonkien ja sään mukaan.

Jos talven tulo viivästyy, syksyisin sorateille voi tulla pintakelirikkoa. Syksyllä myös puiden lehdet aiheuttavat lisätöitä.

YIT Teiden Kunnossapito auraus.jpg

4. Miten turvallisuus varmistetaan kunnossapidossa?

Teiden kunnossapito kuumentaa helposti tunteita, joten joskus palautteen antajille sattuu ylilyöntejä. Kiukkuinenkin soittaja leppyy onneksi usein puhelimessa, mutta joskus joudumme olemaan poliisiinkin yhteydessä. Siksi puhelinnumeromme ovat pääosin salaisia ja palautteet tulevat työmaalle tiedoksi muita kanavia pitkin.

Turvallisuuteen on tällä alalla kiinnitettävä huomiota muutenkin joka paikassa. Työskentelemme muun liikenteen seassa, joten meidän varmistettava paitsi oma turvallisuutemme myös muiden tienkäyttäjien turvallisuus.

Pidämme huolen siitä, että meidät huomataan liikenteen seassa. Ajoneuvoille on tiukat vaatimukset siitä, millaiset vilkut ja teippaukset kunnossapidon käytössä pitää olla. Usein liikenteenohjaus ja muut turvallisuussuunnitelmat vievät yhtä paljon työaikaa kuin varsinaisten tietöiden teko. Se on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, jotta kunnossapidon tekeminen on kaikille turvallista.

Pyrimme olemaan muutenkin turvallisuusasioissa edelläkävijöitä. Otimme esimerkiksi ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla käyttöön törmäysvaimentimen, joka ehkäisee henkilövahinkoja silloin, jos tielläliikkuja törmää tietyöajoneuvoihin. Sittemmin törmäysvaimentimen käyttö on tullut vaatimukseksi kaikilla vilkkailla maanteillä.

Lunta pyryttää - kuinka kohtaat aura-auton liikenteessä? | YIT.fi

5. Miten kunnossapito huomioi vastuullisuuden?

YIT:llä on kunnossapitourakoissaan tarkat päästövaatimukset kalustolle ja kaluston iälle. Lisäksi olemme oma-aloitteisesti aloittaneet laskemaan kunnossapidolle hiilijalanjälkeä. Otamme käyttöön uusia ympäristöystävällisiä materiaaleja aina, kun se on mahdollista.

Juuri nyt testaamme pilottiohjelmalla uudenlaista innovaatiota teiden pölynsidontaan. Testaamme pölyn torjumista sorateillä ja sorapinnoilla kiertotalouden keinoin ilman kemikaaleja.

YITHackathonin voitti Montinutra Oy ekologisella metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen ratkaisulla | YITGROUP.COM

6. Miten kunnossapidossa huomioidaan se, että töistä koituu teiden käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa?

Kunnossapidon töiden suunnittelu on tässä avainasemassa. Esimerkiksi vilkkailla teillä tehdään ruuhka-aikoina vain pakollisia talvikunnossapidon toimenpiteitä. Muut kunnossapidon työt ajoitetaan aina rauhallisemmille vuorokauden tunneille. Kesäillat ovat pitkiä ja valoisia, joten moni työ ajoitetaan näille illoille ja jopa yölle.

Kalustomme, kuten aurausautot, antavat tilaa muille tienkäyttäjille aina, kun se on mahdollista. Aurausautolle ei ole iso vaiva siirtyä hetkeksi pysäkille, jolloin muu liikenne pääsee jatkamaan matkaansa.

7. Miksi palaute on kunnossapidolle tärkeää?

Palaute on meille todella tärkeää, sillä parhaimmillaan sen avulla voidaan välttyä jopa onnettomuuksilta. Jos tiellä havaitaan äkillisesti ilmestynyt reikä tai esimerkiksi moottoritielle on tippunut sohva, käymme heti paikan päällä hoitamassa tilanteen. Tiet säilyvät näin turvallisimpina.

Kiireettömiinkin palautteisiin reagoidaan. Jos saamme ilmoituksen, että jossain saattaa olla liukasta, käymme tarkistamassa tilanteen heti kun se on mahdollista.

8. Miten kunnossapidon kalusto kannattaa huomioida liikenteessä?

Kunnossapidon töiden kanssa tarvitaan ennen kaikkea malttia. Tietöitä tekeviä autoja ja esimerkiksi aurausautoja ei kannata lähteä ohittelemaan. Joka talvi sattuu tilanteita, joissa autonkuljettajalla on valtava kiire, ja ohitustilanteessa auto törmää joko auraan tai aura-auton perään. Liikenteessä onkin hyvä muistaa, että aurauskalusto ja muu kunnossapidon kalusto ovat teillä siksi, jotta teillä olisi turvallisempaa ja mukavampaa ajaa. Turhia ohituksia ja vaaratilanteita kannattaa välttää.

9. Millaisia haasteita tienvarteen heitettävät roskat aiheuttavat kunnossapidolle?

Teiden varsille heitetyt roskat eivät yleensä vaaranna varsinaista liikenneturvallisuutta – niin kauan, kuin roskat eivät ajaudu tielle. Ennen kaikkea roskat aiheuttavat esteettistä haittaa ja meille lisätöitä. Teiden varsilta löytyy yleisimpien pahviroskien ja kahvikuppien lisäksi muun muassa renkaanriekaleita. Välillä teiden varteen päätyy tavaraa, joka on tippunut vahingossa auton kuormasta. Siivoamme roskat pois keväisin, kun lumet ovat sulaneet.

10. Miksi kunnossapito pitää tienvarren kasvuston matalana?

Tienvarsilla rehottava kukkaketo voisi olla kaunis näky, mutta turvallisuussyistä pidämme tienvarren kasvuston matalana. Jos kasvusto pääsee korkeaksi, tienvarsilla liikkuvat eläimet on vaikea havaita.

Se, miten leveältä kaistaleelta teitä niitetään tai raivataan, riippuu tieluokasta. Moottoriteillä kasvusto pidetään matalalla usein hirviaitaan saakka ja kasvusto niitetään alas pari kertaa kesässä. Tavallisilla maanteillä kasvusto niitetään parin metrin etäisyydeltä kerran kesässä. 

Tutustu YIT:n kunnossapitoon