Kunnossapito

Kunnossapito

Teiden kunnossapito on ympärivuotista palvelua

Pidämme huolta ja kunnossapidämme valtion ja kuntien tie- ja katuverkkoa. Lisäksi teemme kadun- ja tienrakennustöitä, niin julkisille, kuin yksityisillekin tilaajille. Myös viher- ja kunnallistekniset työt ovat osa erikoisosaamistamme. Katujen, teiden ja alueiden kunnossapito on ympärivuotista palvelua, joka varmistaa jokapäiväisen elinympäristömme toimivuuden ja arvon säilymisen.

Pystymme tarjoamaan täyden palvelun ratkaisun tiestölle sekä verkostot ympäri Suomea ja juuri sinun kuntasi tarpeisiin sopivan toimintamallin ja palvelutason. Pitkä kokemus alueurakoiden hoitamisesta on vakiinnuttanut toimintamme ympäri Suomen. Tarvittaessa hoidamme kunnossapidon elinkaarimallilla.

Palvelumme tarkoittaa tilaajalle sitä, että tiestön palvelutaso on sopimuksen mukainen urakan ja vuoden jokaisena päivänä. Maan suurimpana rakennusalan palveluyrityksenä tarjoamme laaja-alaisen teknisen osaamisen, kokemuksen myötä hioutuneen alihankintakulttuurin ja pätevät resurssit. Erityisen merkittävä osa luotettavuutta ja kustannustehokkuutta ovat myös valmiit ja kehittyneet toimintajärjestelmät, joilla urakkaa suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja raportoidaan.

Alueurakkaan kuuluvia töitä ovat muun muassa talvihoitotyöt, liikennemerkkityöt, päällysteiden paikkaukset, äkilliset hoitotytöt, vihertyöt, tunneleiden pesut ja tekninen ylläpito, ojitus ja graffitien poistot. Pidämme siisteinä ja turvallisina myös kaupunkien ja kuntien viheralueet, puistot, leikkikentät ja liikuntapaikat sekä hoidamme satamien, vesiväylien ja ratojen ylläpitorakentamista ja hoitoa.

Lue lisää