Satamarakenteet

Satamarakenteet

Satamarakenteet, laiturit ja paalutus

Satamalaiturit rakennetaan veden päälle paaluperustuksin, ponttiseinin tai betonielementeillä. Laiturin tyypin valintaan vaikuttaa pohjaolosuhteet ja laiturin käyttötarkoitus. Satamalaiturit voivat olla pisto- tai reunalaitureita.

Pistolaituri rakennetaan usein paalutuksen tai ponttiseinien varaan. Pistolaituri voidaan toteuttaa myös betoniponttoni- tai kasuuniarkkulaiturina. Reunalaiturit toteutetaan usein betonielementeillä, jotka valmistetaan paikan päällä muoteilla tai liukuvaluna.

Vedenalaisella paalutuksella voidaan perustaa satamarakenteiden lisäksi siltoja. Paalut voivat olla teräsbetoni- tai teräsputkipaaluja, joiden koko valitaan kohteeseen sopivaksi. Teräsputkipaalut voidaan betonoida ja raudoittaa. Syvissä ja vaativissa kohteissa voidaan paalut toteuttaa myös kaivinpaaluina.

Yleensä satamarakentamiseen kuuluu laiturien lisäksi satama-alueen veden syventäminen, joka voidaan suorittaa ruoppauksena ja louhintana. YIT:llä on käytössään monipuolinen vesirakentamisen kalusto, jolla työtä voidaan tehdä sekä maalta käsin että veden päältä työlautoilta. 

Olemme toteuttaneet muun muassa Koverharin sataman bulkkilaiturin saneerauksen Hangon satamassa, sekä 460 metrin pituisen valtamerilaiturin urakan Helsingissä.

Lue lisää