Triplan pohjarakennustyöt, Helsinki

Toteutimme Pasilaan, Triplan kauppakeskus-, hotelli-, toimisto- ja asuntorakennusten sekä maanalaisen 2300 paikkaisen pysäköintilaitoksen rakentamista varten pohjarakennustyöt sekä Pasilan aseman perustusten vahvistustyöt.

Triplan pohjarakentaminen / Tripla foundations engineering
Triplan pohjarakentaminen / Tripla foundations engineering

Triplan uudisosan rakennuskaivanto ulottuu 20 metrin syvyyteen maanpinnasta ja enimmillään 18 metriä pohjavedenpinnan alapuolelle. Pohjarakennustöiden arvo Pasilan aseman työt mukaan lukien oli yhteensä noin 100 M€.

Uusi menetelmä

Ennen kaivuu- ja louhintatöiden ulottamista pohjavedenpinnan alapuolelle, rakensimme tulevan rakennuskaivannon ympärille pysyvän vesitiiviin patoseinän lukkoon poratuilla porapaaluilla. Tämän jälkeen aloitimme patoseinän ankkurointityöt, sekä maankaivuu- ja louhintatyöt. Patoseinä koostuu 711 mm:n teräsputkipaaluista, jotka ulotettiin noin 1,5 metriä peruskallioon ja enimmillään 33 metrin syvyyteen nykyisen ratapihan tasosta. Patoseinä estää pohjaveden virtaamisen kaivantoon.

Menetelmä on varsin uusi ja sitä on käytetty pääosin Pohjoismaissa. Triplan patoseinärakenne oli valmistuessaan maailman suurin tällä menetelmällä rakennettu patoseinä.

”Vaatimukset patoseinälle olivat tiukat ja rakenteiden mitoitusiäksi oli määritelty 200 vuotta. Pohja- ja orsiveden tasojen vaihteluita seurattiin koko projektin ajan ja nyt ne ovat tasaantuneet lähelle normaalia tasoa. Patoseinän rakentaminen ja sen sisällä olevien maamassojen poisvienti sujuivat aikataulussa”, kertoo projektinjohtaja Jukka Repo Helsingin kaupungilta.

Triplan uudisosan ohella toteutimme myös Pasilan aseman perustusten vahvistustyöt sekä tilapäisen aseman pohjatyöt. Pasilan aseman korotettujen toimistotornien jäykistävät hissikuilut on ulotettu kallioon porapaalupatoseinien suojassa. Lisäkuormien johdosta vanhat pilarit vahvistetiin vanhojen kaivinpaalujen ympärille poratuilla porapaaluilla. Lisäksi anturoita ja pilareita vahvistettiin betonimantteleilla.

Pasilan aseman korjaus ja korotustyön ajaksi aseman pohjois- ja itäpuolelle rakennettiin tilapäinen teräsrakenteinen kulkusilta sekä portaat laitureille. Silta ylittää Ratapihantien Itä-Pasilassa ja risteää Opastinsillan kanssa.

Materiaalit kiertoon

Työmaalla syntynyttä louhetta hyödynnettiin muun muassa Veturitien painopenkereessä. Louhetta myös murskattiin työmaalla ja sitä hyödynnettiin pohjakerroksen salaojitusmateriaalina, sekä työmaa-alueella sijaitsevan betonintehtaan valmistaman betonin runkoaineena.

Kaivuun yhteydessä kertyi myös ylimääräistä maa-ainesta, josta osan hyödynsimme täyttöaineksena YIT:n talonrakennuskohteiden esirakentamisessa.

Triplan alueella myös muita infrahankkeita

Triplan välittömässä läheisyydessä olemme tehneet myös lukuisia erillisurakoita, kuten Pasilan uuden sillan ja vanhan sillan korjauksen. Länsi-Pasilan puolelle louhimme noin 350 metriä pitkän työtunnelin ja noin 100 metrin pituiset metrotunnelin osuudet. Louhitut tunnelit mahdollistavat tulevaisuudessa metron louhintatyöt Triplaa häiritsemättä.

Lisäksi rakensimme kolme siltaa Pasilan aseman ja Triplan uudisosan väliin tulevaa pääradan läntistä lisäraidetta varten. Olemme toteuttaneet myös Veturitien pohjoisosan katurakenteet sekä Veturitien eteläpuolelle tien 1. rakennusvaiheen kaukalon ja kiertoliittymän.

Triplan uudisosan pohjatyöt lukuina:

  • porapaalupatoseinät 12 500 m2
  • tukiseinäankkurit 830 kpl
  • ankkuripalkit 2,5 km
  • maankaivu 470 000 m3ktr
  • pilaantuneen maan käsittely 92 000 t
  • louhinta 175 000 m3ktr, murskaus 130 000 t
  • verhoinjektoinnit 660 jm
  • kalliopohjan injektoinnit 25 000 m2
  • orsi- ja pohjaveden siirtojärjestelmä
  • tiet ja kadut (Firdonkatu, Veturitie kauppakeskuksen kohdalla, Tornikuja)
  • porapaalujen betonointityöt n. 6200 m3
  • porapaalujen raudoitustyöt 1100 t
  • suihkuinjektoinnit 6 km
  • rungon porapaalutustyöt RD220/400/1200 mm 270 kpl / 1,7 km
  • metron varauksen itäiset tunnelilähdöt (tunnelilouhinta 2 x 10 m)

Uusi Veturitie – paras reitti Triplaan ja Pasilan läpi

MAA- JA pohjarakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Triplan pohjarakennustyöt
Asiakas
Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt
Kaupunki
Helsinki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2017
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra