Ruoppaus ja vedenalainen louhinta

Ruoppaus ja vedenalainen louhinta

Vedenalaista louhintaa ja ruoppausta ammattitaidolla

Ruoppaus on vedenalaista maankaivua, jossa tavoitteena on muokata meren, järven tai muun vesistön syvyyttä. Ruoppaus sopii pienien rantakohteiden lisäksi suuriin satama-alueisiin ja vesiväyliin. Ruoppaus voidaan toteuttaa rannalta käsin, vedestä lautoilta tai jään päältä kaivamalla. Pilaantuneet pohjasedimentit voidaan poistaa vesistöstä ympäristöystävällisesti imuruoppauksella tai suljetulla kauhalla, jolloin pilaantuneiden maiden leviäminen takaisin vesistöön voidaan estää.

Käyttökohteet
•  Rantojen ja vesistöjen kunnostus
•  Vesiväylien syventäminen, rakentaminen ja ylläpito
•  Satamat ja venesatamat
•  Uimarannat ja virkistysalueet

Kohteeseen sopivan ruoppausmenetelmän valinnalla taataan, ettei ruoppauksesta aiheudu haittaa ympäristölle. YIT:llä on käytössään monipuolinen kalusto, jolla voidaan toteuttaa ruoppausta monenlaisissa olosuhteissa. Kaikki YIT:n koneet on varustettu GPS-laitteistolla ja ohjelmistolla, jolla voidaan varmistaa maankaivun haluttu syvyys ja tarkkuus.

Vedenalaisella louhinnalla madalletaan kalliopinnan korkeutta meressä, järvessä tai muussa vesistössä. Louhinta suoritetaan vedenalaisiin räjäytyksiin soveltuvilla räjäytysaineilla, jotka asennetaan kallioon porausreikiin. Reiät porataan lautalta tai sukeltajien avulla, matalissa kohteissa voidaan poraus suorittaa koneilla rannalta käsin. Irronnut louhe kaivetaan pois ja se voidaan hyödyntää muussa rakentamisessa. Vedenalaista louhintaa suoritetaan yleensä ruoppaustyön yhteydessä. Louhinannassa, kuten ruoppauksessakin, hyödynnetään GPS-pohjaista ohjelmistoa, jolla pohjan muoto voidaan määrittää tarkasti ennen ja jälkeen louhinnan. Räjäytystyön hyvällä suunnittelulla ja GPS-ohjelmistolla voidaan varmistaa louhinnan tarkka onnistuminen haluttuun tasoon.

Käyttökohteet
•  Rantojen ja vesistöjen kunnostus
•  Vesiväylien syventäminen, rakentaminen ja ylläpito
•  Satamat ja venesatamat
•  Merimerkkien perustukset

Lue lisää