Ruoppaus ja vedenalainen louhinta

Ruoppaus on vedenalaista maankaivuuta, jossa tavoitteena on muokata meren, järven tai muun vesistön syvyyttä.


Toteutamme rantarakentamista eri tekniikoilla: liukuvalutekniikalla valettavilla tukimuurielementeillä, paalutettavilla laiturirakenteilla ja vedenalaisella louhinnalla.

Ruoppaus sopii pienien rantakohteiden lisäksi suuriin satama-alueisiin ja vesiväyliin. Ruoppaus voidaan toteuttaa rannalta käsin, vedestä lautoilta tai jään päältä kaivamalla. Pilaantuneet pohjasedimentit voidaan poistaa vesistöstä ympäristöystävällisesti imuruoppauksella tai suljetulla kauhalla, jolloin pilaantuneiden maiden leviäminen takaisin vesistöön estyy. 

Ruoppaus

Käyttökohteita ruoppaukselle

Ruoppauksella voidaan kunnostaa rantoja ja vesistöjä, rakentaa, syventää ja ylläpitää vesiväyliä, satamia ja venesatamia. Myös uimarannat ja virkistysalueet voivat hyötyä ruoppauksesta.

Kohteeseen sopivan ruoppausmenetelmän valinnalla taataan, ettei ruoppauksesta aiheudu haittaa ympäristölle. Ruoppaus tehdään useimmiten kauharuoppaajalla. Ruoppauksessa tulisi kiinnittää huomioita ruoppausmassojen läjitykseen. Tämä pitää tehdä ympäristöä huomioiden ja erityisen tarkasti jos ruopattava sedimentti on pilaantunutta.

Meillä on käytössä monipuolinen kalusto, jolla voidaan toteuttaa ruoppausta monenlaisissa olosuhteissa. Kaikki koneemme on varustettu GPS-laitteistolla ja ohjelmistolla, jolla voidaan varmistaa maankaivun haluttu syvyys ja tarkkuus. Pilaantuneiden maiden ruoppauksessa käytämme ympäristökauhaamme.

 vedenalainen louhinta

Vedenalainen louhinta

Vedenalaisella louhinnalla madalletaan kalliopinnan korkeutta meressä, järvessä tai muussa vesistössä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa