Tuulivoimahankkeet

YIT on alalla ainoa rakennusyhtiö ja pystymme tarjoamaan koko hankkeen avaimet käteen -periaatteella.


Tuulivoimahankkeiden kehitys on maankäytön suunnittelua, joka tähtää rakennuslupiin ja voimaloiden rakentamiseen.

Hankekehitykseen kuuluu muun muassa suunnittelu, maanvuokraus ja neuvottelut maanomistajien kanssa, mittaukset, ympäristövaikutusten arviointi, projektin järjestelyt, luvat ja kaavoitussopimusten tekeminen. Pohjimmiltaan se on eri intressien yhteensovittamista: optimaalisen rakennuspaikan ja parhaiden tuuliolosuhteiden hakemista ottaen huomioon sijainnin asutukseen nähden sekä vähäiset vaikutukset luontoon. Hankekehityksen aikana kerätään tietoa ja saadaan aikaan vuoropuhelulla kompromissi, jossa tuulivoimahankkeen taloudelliset edellytykset varmistetaan ja negatiiviset vaikutukset minimoidaan.

Tuulivoimapuisto

Omakehitteiset tuulivoimahankkeet

Marraskuussa 2019 otimme tärkeän askeleen, kun myimme ensimmäisen omakehitteisen tuulivoimahankkeen Suomen Hyötytuuli Oy:lle. Tuulipuistoja ostavatkin energiayhtiöt ja rahastot, jotka hakevat edullisesta energiantuotannosta tuottoa pääomalleen. Myös ympäristöystävällisyys on yksi tulokulma tuulipuistojen myynnissä. Tuulivoiman hankekehityksen alalla on Suomessa paljon toimijoita, mutta erotumme niistä ainoana rakennusyhtiönä. Rakennamme myös perustuksia ja infraa, kuten teitä tuulivoimaloille ja olemmekin toteuttaneet niitä lähes 200 Suomessa ja Ruotsissa.

Tuulivoimapuisto

Tarjoamme koko paketin avaimet käteen -periaatteella

Tuulivoimalla on keskeinen rooli hiilineutraaliuuden saavuttamisessa ja -ala kehittyy hurjaa vauhtia tällä hetkellä. Tuulivoima-alalla on paljon toimijoita, mutta YIT erottuu niistä ainoana rakennusyhtiönä.
”Me tarjoamme koko paketin avaimet käteen -periaatteella, jos asiakas vain niin haluaa.” 

Lue lisää artikkelista

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä uusiutuvan energian hankekehitystiimiin

Viestin käsittelyn nopeuttamiseksi, kuvailethan asiasi mahdollisimman tarkasti.

Toivon yhteydenottoa