YIT kunnosti Pyhäjoki-Vihanti 790 -maantien uudella stabilointijyrsimellä

YIT:n SORAMIX-työmenetelmä säästää aikaa, rahaa ja luontoa. Pyhäjoki-Vihanti 790 -maantie Raahessa kunnostettiin menetelmää käyttäen.

YIT aloitti tänä kesänä sorateiden kunnostamisen uudella stabilointijyrsimellä. Jyrsimen avulla YIT voi kunnostaa sorateitä hyödyntämällä SORAMIX-menetelmää. SORAMIX on ELY-keskusten hyväksymä sorateiden hoitomenetelmä. Siinä sorastus hoidetaan murskaamalla tiessä olevaa kiviainesta sekä hyödyntämällä tieluiskassa olevaa mursketta.

Vastuullista sorateiden kunnostusta

SORAMIX pienentää kuluja ja rasittaa vähemmän ympäristöä, kun kiviainesta ei tarvitse murskata ja kuljettaa soramontuilta. Kuljetusten väheneminen taas pienentää hiilidioksidipäästöjä.

”SORAMIXillä saadaan hyvä lopputulos. Menetelmä säästää asiakkaiden rahaa, kun mursketta ei tarvitse valmistaa ja ajaa tietyömaille. Polttoaineen hinta on kallistunut ja työn kustannukset sekä montulla että kuljetuksissa ovat nousseet,” YIT:n työmaapäällikkö Olli-Pekka Kurki kertoo.

Pyhäjoki-Vihanti 790 -maantie projektista vastaava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteidenhoidon projektipäällikkö Pekka Toiviainen on samoilla linjoilla.

”Kunnostusmenetelmällä saadaan tienkäyttäjiä hyvin palveleva lopputulos, mutta samalla säästetään luontoa ja kustannuksissa.”

YIT kunnossapito soratie.jpg

Sorastusta tien päällä

YIT käyttää kunnostustöissä stabilointijyrsintä.

”Stabilointijyrsin on monitoimijyrsin, jolla voidaan tehdä myös sekoitusjyrsintää. Sitä voidaan käyttää teiden rakenteiden parantamiseen sekä kaupungeissa että maanteillä. Jyrsimellä voidaan murskata vanhaa asfalttia ja hyödyntää murskattu materiaali joko pohjarakenteissa tai jättää se pintaan”, Kurki kertoo.

Stabilointijyrsintä käytetään myös SORAMIXissä, kuten Pyhäjoki-Vihanti 790 -maantiellä tehtiin.

”Vähäliikenteisellä maantiellä kulkee 85 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta tie johtaa alueelle, jolle on rakennettu kolme tuulipuistoa. Tuulipuistoja on tulossa lisää, joten tien täytyy jatkossakin kestää raskasta liikennettä”, Toiviainen kertoo.

Jyrsin murskaa tierakenteessa olevat kivet jopa 25 cm syvyydeltä ja sekoittaa materiaalista tasalaatuista mursketta tienpintaan eli sorastus tehdään paikan päällä. SORAMIXissä hyödynnetään myös tienkanteille levinnyt kiviaines sekä tienpinnassa olevat kivet ja sora-aines.

”Pyhäjoki-Vihanti-tien pinnassa oli päänkokoisiakin kiviä, jotka ovat inhottavia lanaajille ja tien tasaajille. Jyrsin hienonsi nekin. Tienkäyttäjille, joille kunnostus tehdään, pinnasta saadaan menetelmällä tasainen ja hyvä”, Toiviainen kertoo.

YIT Soratie Remix.JPG

Sorateiden kunnostusta riittää

Suomessa on valtion sorateitä yhteensä 27 000 kilometriä, 35 % koko maantieverkostosta. Sivukaltevuudeltaan oikean muotoinen ja hyvin hoidettu soratie kestää kulutusta ja on hyvä vaihtoehto vähäliikenteiselle tielle. SORAMIX soveltuu teille, joissa on murskattavaa kiviainesta. Tällä menetelmällä kunnostettu tie on helppohoitoinen. Huoltoväli pitenee, mikä vähentää tien kunnossapitokustannuksia.

Pyhäjoki-Vihanti 790 -maantien kunnostusprojekti on ojitusta vaille valmis. Toiviainen uskaltaa kuitenkin olla jo tässä vaiheessa tyytyväinen lopputulokseen.

”Tien pinnan kulutuskerrosmurskeen pitäisi kestää seuraavat viisi vuotta. Ylläpidoksi riittää tasoitus ja suolaus keväällä, mikä estää pölyämisen.”

SORAMIX-menetelmän hyödyt

*Paikallaan tehtävä sorastus vähentää murskaamisesta ja kuljetuksesta syntyviä päästöjä.
*Säästää myös luontoa, kun kiviainesta ei tarvitse jauhaa kalliosta.
*Sileämpi tie nostaa tien käyttäjien tyytyväisyyttä ja tekee teistä turvallisempia.
*Tien kunnossapito helpottuu, kun pinnassa olevat kivet murskataan.
*Vähentää merkittävästi tien pinnan hoitotarvetta.
*Palauttaa tien tavoiteleveyteen.
*Teistä saadaan sivuprofiililtaan oikean muotoisia ja kaltevuudeltaan riittäviä.

SORAMIX