Kruunusillat rakentaa tulevaisuuden Helsinkiä – tutustu uusiin siltoihin

Helsingin kaupunki varautuu muun muassa Kruunusillat-hankkeen avulla väestön kasvuun ja liikenteen lisääntymiseen.

Helsinki ja koko Helsingin metropolialue kasvaa vauhdilla. Helsingin ennustetaan kasvavan 870 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2060 mennessä. Vuoden 2022 kesäkuussa helsinkiläisiä oli 658 864. Helsinki vastaa haasteeseen edistämällä ensisijaisesti kestäviä liikennemuotoja eli kävelyä, pyöräliikennettä ja joukkoliikennettä.

Kruunusillat hankkeessa rakennetaan raitiotien lisäksi viisi uutta siltaa. Esimerkiksi vanha Hakaniemensilta on huonokuntoinen ja sen uusiminen on tarpeen, vaikka raitiotie ei sillalla tulekaan kulkemaan.

YIT kruunusillat netti.jpg

Kruunusillat-hankkeen vaikutuksia

 • lyhentää 11 kilometrin etäisyyden Kruunuvuorenrannasta Itäväylän kautta rautatieasemalle 5,5 kilometriin, matka lyhenee 50 %.
 • Raitiovaunulla matka Kruunuvuorenrannasta Helsingin rautatieasemalle kestää 15 minuuttia, Yliskylän keskustasta 20. Yliskylästä matka julkisilla lyhenee 10 minuuttia.
 • Enemmän kuin puolittaa pyöräilijöiden matka-ajan. Tulevaisuudessa Kruunuvuorenrannasta keskustaan pyöräilee 20 minuutissa. 
 • Ennusteen mukaan vuonna 2040 raitiotieyhteyttä käyttää noin 37 000 matkustajaa vuorokaudessa.
 • Pyöräilijöitä ja jalankulkijoita on Kruunuvuorensillalla ennusteiden mukaan keskimäärin noin 3 000 vuorokaudessa.
 • Raitioliikenteen käyttäjämäärien ennustetaan kasvavan Kruunusillat-yhteyden myötä 7–9 miljoonalla matkustajalla vuodessa.                                                            

Tutustu Helsingin uusiin siltoihin

havainnekuva-hakaniemensilta.jpg

Hakaniemensilta

 • Liittorakenteinen, arkkitehtuurinen 230 metriä pitkä teräsbetonisilta.
 • Alituskorkeus veneille 4,7 metriä.
 • Pisin aukko 100,5 metriä.
 • Pääkannella on 2+2 kaistaa suuntaansa.
 • Molemmilla reunoilla eritasoon erkanevat jalkakäytävät ja pyörätie
 • Silta on paaluperustainen.
 • Sillan tuki 1: maatuki perustettu porapaaluille
 • Sillan tuki 2: perustettu 1000 mm:n lyöntipaaluille, joiden loppulyönti voima 20MN.
 • Sillan tuet 3-4: Perustettu 800 mm:n porapaaluille sekä 323 mm:n ankkuroiduille porapaaluille.
 • Sillan tuki 5: toimii raitiotien sähkönsyöttöasemana. Se on perustettu 220 mm:n lyöntipaaluille.
 • Arvioitu valmistumisaika 2024.

havainnekuva-nakinsilta.jpg

Näkinsilta

 • Jännitetty betoninen jatkuva ulokeaukkopalkkisilta
 • 176 m pitkä, alituskorkeus liikenteelle 5,4 metriä.
 • Pisin jänneväli 35,5 metriä.
 • Silta on pyörilijöille ja jalankulkijoille 
 • Erikoisuutena Tuki 1. Siinä sijaitsee jäteveden pumppaamo, jonka läpi kulkee merkittävä osa kantakaupungin jätevesistä.
 • Arvioitu valmistumisaika keväällä 2023.

havainnekuva_merihaansilta_pohjoisesta.jpg

Merihaansilta

 • Teräsbetoninen jatkuva laattasilta.
 • Rakenne on laiturimainen.
 • Sillankansi on matalimmillaan 2,4 metriä merenpinnasta ja korkeimmillaan 4,9 metriä merenpinnasta.
 • Pituus 412 metriä, pisin jänneväli 20,5 metriä.
 • Alituskorkeus on 2,5 metriä.
 • Erikoisuutena sillan Nihdin pääty, jossa avattava teräsrakenne.

Hakaniemen- ja Siltavuorenrannassa

 • Paalulaattoja noin 10 000 m2, joissa 170 mm paalua yhteensä 70 kilometriä.

Kruunusillat_Finkensilta_nakyma_merelta.jpg

Finkensilta

 • Niin kutsuttu jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta.
 • Sillassa on 6 välitukea eli pilaria.
 • Pituudeltaan 293-metrinen silta yhdistää Sompasaaren ja Korkeasaaren ja mahdollistaa raitiovaunujen ja kevyen liikenteen liikennöin.
 • Leveyttä sillalla on 18 metriä.
 • Alikulkukorkeus on 6,9 metriä.
 • Silta-aukon vapaa leveys 20 m sekä väylän mitoitusohjeiden mukainen minimileveys 20 m.
 • Arvioitu valmistumisaika 2025.

Katso Finkensillan rakentumista työmaakamerasta

havainnekuva_kruunusillat_hanke_Kruunuvuorensilta_nakyma_kruunuvuorenrannalta.jpg

Kruunuvuorensilta

 • Betonikantinen liittorakenteinen vinoköysi- ja palkkisilta.
 • Suomen pisin silta, pituutta sillä on noin 1,2 kilometriä.
 • Sillan 520-metrinen pääjänne on perustettu 135 metriä korkean pylonin eli kannatinpylvään ja vinoköysin varaan.
 • Sillan käyttöikä 200 vuotta.
 • Pisin jänneväli 260 metriä.
 • Sillassa on 2 maatukea ja 11 välitukea.
 • Keskellä siltaa on 135 metriä korkea pyloni eli kannatinpylväs.
 • Vinoköysiä on 17 paria pylonin molemmin puolin.
 • Köysien pituuden vaihtelevat 90 metrin ja 257 metrin välillä.
 • Erikoisuus: Siltarakenteen teräspalkit hitsataan kasaan työmaalla yhdeksi kokonaisuudeksi ja tunkataan vaiheittain välitukien päälle. Nestetoiminen hydraulitunkki vetää vaijereiden avulla teräspalkkeja eteenpäin. Tunkin iskupituus on 500 mm.
 • Arvioitu valmistumisaika 2025.

Katso Kruunuvuorensillan rakentumista työmaakamerasta.   

YIT:n siltarakentajat kehittävät pääkaupungin tulevaisuutta ja infraa

Kruunusillat-allianssi, Helsinki | Referenssit | YIT.fi