Ympäristösertifikaatti ohjaa ekologiseen rakentamiseen

Miten valita oikea ympäristösertifiointi?

Maailmalla on käytössä lukuisia erilaisia ympäristösertifiointeja. YIT suosii ensisijaisesti maailmalla käytetyintä LEED-sertifiointia.


YIT:n omaperusteisiin toimitilahankkeisiin haetaan aina ympäristösertifiointi

Maailmalla on käytössä lukuisia erilaisia ympäristösertifiointeja. Näitä ovat esimerkiksi LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, RTS, Joutsenmerkki, DGNB, HQE, Green Globes yms. ja joista LEED ja BREEAM ovat maailmalla tunnetuimmat. Käytetyin sertifiointi on tällä hetkellä LEED ja juuri tästä syystä YIT suosii ensisijaisesti LEED-sertifiointia. Meillä on kuitenkin valmiudet hakea omiin kohteisiin myös joku muu, asiakkaalle sopivampi tai tunnetumpi sertifiointi.  

 

Mitä hyötyä sertifikaatista on?

Ympäristösertifiointijärjestelmät on perustettu kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamisen ja todentamisen työkaluiksi. Lisäksi ne helpottavat kiinteistöjen keskinäistä vertailua ja varmistavat, että hankkeessa on toimittu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti jokaisessa eri projektivaiheessa. Sertifiointiin oleellisena osana kuuluva ulkopuolinen arviointi varmistaa, että rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja lopulta myös toimii tarkoituksenmukaisesti. 

Saavutettu ympäristösertifiointi viestii aina vahvasti rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä. Yritykset ja organisaatiot ympäri maailman käyttävätkin sertifiointeja parantamaan rakennustensa tehokkuutta, säästämään kustannuksia ja maapallon rajallisia resursseja. Ympäristösertifiointi on myös luotettu tapa todentaa myytävän kohteen vastuullisuutta ja hallita riskejä kiinteistökaupan yhteydessä. 

 

Mikä on tavoitteemme?

Haemme kohteisiimme aina parhaan LEED Platina tason sertifioinnin, mikäli se kohteen sijainnin kannalta on mahdollista ja mikäli asiakkaallamme ei ole muuta toivetta.  

YIT:n käyttämät sertifioinnit:

USGBC LEED certificate.png LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on laajalti käytetty ympäristöystävällisten rakennusten luokitusjärjestelmä. LEED tarjoaa puitteet terveille, erittäin tehokkaille ja kustannuksia säästäville ympäristöystävällisille rakennuksille. Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella neljään eri luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinium. LEED luokitusjärjestelmää käytetään yli 130 maassa. 
Breeam_logo.png BREEAM on ympäristöarviointimenetelmä infra- ja talonrakennusprojektien suunnitteluun. Se tunnistaa ja heijastaa tehokkaampien omaisuuserien arvon rakennetun ympäristön elinkaaressa kolmannen osapuolen arvion avulla arvioitavan omaisuuden ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyydestä. 
JOUTSENMERKKI on pohjoismainen ympäristömerkki, joka kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. 
EKOenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton ylläpitämä ympäristömerkki energialle. Se on ainoa energian ympäristömerkki Suomessa ja toimii maailmanlaajuisesti.
  RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle. Se kokoaa kansalliset laadukkaan ja ympäristötehokkaan rakentamisen periaatteet, elinkaari huomioiden.
  CEEQUAL on kansainvälinen näyttöön perustuva kestävyysarviointi-, luokitus- ja palkitsemisjärjestelmä maa- ja vesirakentamiseen, infraan, maisemointiin ja julkisten tilojen töihin. 

  

Lue lisää YIT:n kestävän kehityksen periaatteista