Hiilijalanjälki - näin pienennämme päästöjä

Vaikuta hiilijalanjälkeen

Kestävät toimitilat vaativat monenlaisia tekoja kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.


Suomalaisilla on suuri hiilijalanjälki, mikä johtuu suurimmilta osin Suomen sijainnista. Ilmastomme on kylmä, mikä lisää mm. lämmitystarvetta ja maamme harvaan asuttu, mikä puolestaan kasvattaa pitkän matkan liikkumisen ja liikenteen tarvetta.

Toimitilojen osuus hiilijalanjäljestämme on kuitenkin merkittävä ollen keskimäärin 38 % kokonaispäästöistä. Päästöjen määrään vaikuttaa muun muassa energiatehokkuus, lämmitysjärjestelmä, rakennusmateriaalit sekä sähkön- ja vedenkäyttö. Maapallon suojeleminen edellyttää kunnianhimoisia tavoitteita, jotka kirittävät meitä kohti entistä ekologisempaa rakentamista.  

Tehokkain tapa pienentää hiilijalanjälkeä, on tehdä ympäristöystävällisiä valintoja erityisesti isoimpiin päästönaiheuttajiin liittyvien asioiden osalta rakennuksen koko elinkaaren ajalla eli suunnittelu- ja rakennusvaiheesta käyttöaikaan saakka. Jokaisen suunnittelijan, rakentajan ja toimitilakäyttäjän on tärkeää ymmärtää roolinsa päästöjen pienentämisessä ja tehdä tehokkaita ja vastuullisia valintoja. Pienistäkin puroista kasvaa iso virta, kun valintoja tehdään johdonmukaisesti vastuullisuutta priorisoiden.

Toimitilan sijainnilla on myös iso vaikutus sen hiilijalanjäljen muodostumiseen. Sijaitseeko nykyinen toimitilasi kävely- ja pyörätieverkostojen varrella ja onko sinne hyvät julkiset liikenneyhteydet? Myös näihin näkökohtiin on hyvä kiinnittää huomiota toimitiloja koskevia päätöksiä tehtäessä.  

Ympäristön kannalta kaikkein kestävintä on rakentaa energiatehokkaita taloja, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä. Sen tähden meille tärkeä suunnittelun ja rakentamisen laatu on myös ekologisemman rakentamisen keskeinen tekijä.