Mikä on YIT Logistics Center?

 • Sijainti valtaväylien ulottuvilla, hyvät yhteydet satamiin ja lentokentälle
 • Tontit isohkoja, rakennusoikeus 10 000 - 60 000 kem²
 • Teollisuus- ja varastorakennuksia, joissa myös toimialaan liittyviä tuotanto-, huolto-, kokoonpano- ja toimisto-, näyttely- tai noutovarastotiloja
 • Ison pääkäyttäjän lisäksi voi sijoittua pienempiä käyttäjiä, jolloin pääkäyttäjälle tarjoutuu laajennusmahdollisuuksia

Tilat ja tekniikka

 • Muunneltavia ja monikäyttöisiä pääosin varastotiloja, jotka räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan  toiminnalliset ja palotekniset vaatimukset huomioiden
 • Varastotilojen vapaa korkeus yleensä 8 - 10 m
 • Lastaus/lähetysalueen korkeus 4,5 m, alueen päällä sijaitsee varastoparvi
 • Lastaus ja purku tapahtuu pääosin lastaustaskujen kautta
 • Laitureita ja maantasosta sisäänajoja tarpeen mukaan
 • Liikenteellisesti toimivat lastauspihat ja riittävät pysäköintipaikat asiakkaille ja henkilökunnalle
 • Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, toimisto- ja kokoontumistiloissa jäähdytys
 • Energiatehokkuuden parantamiseksi selvitetään aktiivisesti sovellettavia vaihtoehtoja
 • Tuotantotiloissa valmius asiakkaan hankkimille erikoistekniikoille
 • Käyttäjien tarpeensa mukaan hankkimat heikkovirtajärjestelmät esim. kulunvalvonta ja av-järjestelmät
 • Energialiittymät asiakkaiden toiminnan mukaan