Konkreettisia tekoja

Vastuullinen toiminta on konkreettisia tekoja

Haluamme omilla valinnoillamme ja teoillamme hillitä ilmastonmuutosta ja tehdä vastuullista liiketoimintaa joka päivä.


YIT:n päästöleikkausten lähtökohtana tiukat tavoitteet

Tavoitteet ohjaavat toimintaamme sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Asetamme vuosittain tavoitteet ja mittarit kullekin olennaiselle kestävän kehityksen teemalle ja raportoimme niiden toteutumisesta. Tulemme raportoimaan edistyksestämme vuosittain näihin tavoitteisiin liittyen, lue lisää.

Haluamme omilla valinnoillamme ja teoillamme hillitä ilmastonmuutosta ja tehdä vastuullista liiketoimintaa joka päivä. Olemme sitoutuneet Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tavoittelemme pitkällä aikavälillä hiilineutraalia rakentamista läpi arvoketjun. Vuoteen 2030 mennessä olemme hiilineutraaleja omassa toiminnassamme ja olemme vähentäneet päästöjä arvoketjussamme yli 30 % vertailuvuoteen 2019 nähden.

Lue tarkemmin toimitilojemme ympäristöteoista alta:

Konkreettiset tekomme

Keinomme omaperusteisten toimitilojen rakentamisessa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat nämä:


Päästölaskelma

Jokaisesta omaperusteisesta toimitilahankkeesta tehtävä hiilijalanjälkilaskelma ohjaa valitsemaan ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja.

 

EKOenergia.png

Vihreä työmaasähkö

Käytämme markkinoiden ympäristöystävällisintä sähköä (EKOenergia).

 

Site-Recycling.png

Kierrätys työmaalla

Työmaidemme jätteistä lajitellaan vähintään 80 % kierrätystä varten.

 

water-saving.png

Vesikalusteet

Kiinteistöihin valitaan vähän vettä kuluttavat kalusteet eli LEED/taksonomia kalusteet.

 

Lajittelupisteet

Kiinteistön yhteistiloissa yms. nykyaikainen lajittelumahdollisuus.Vähähiiliset ontelolaatat

Rakentamisessa käytetään vähähiilisiä ontelolaattoja aina kun se on teknisesti mahdollista.

 

Vähähiilinen betoni

Rakentamisessa käytetään vähähiilistä GWP.85 betonia aina kun se on teknisesti mahdollista.

 

Kierrätetty teräs

Rakentamisessa käytetään teräsrakenteissa kierrätettyä terästä aina kun se on teknisesti mahdollista.

 

Biopolttoaine

Työmaalla käytetään biopolttoaineita aina kun se on mahdollista.

 

Ympäristösertifikaatti

Toimitilahankkeille haetaan aina LEED tai vastaavaa ympäristösertifikaattia.

 
Lisäksi toimitilahankkeilla tehdään hankekohtaisesti soveltuvia, vastuullisuuteen liittyviä valintoja, joita ovat esim. maalämpö, aurinkolämpö, hiilineutraali lämmitys, WELL-sertifikaatti.
Hankekohtaiset valinnat löytyvät hankkeiden omilta sivuilta, esimerkkinä Maistraatinportti*
*Hiilijalanjälkilaskemat saattavat olla vielä joillain hankkeilla kesken. Päivitämme hankekohtaisia tietoja laskelmien valmistuttua.


ETSI VAPAITA TOIMITILOJA