Miten ESG näkyy kiinteistökehittämisessä?

Ympäristö, yhteisö ja hallinto

ESG-jaottelu antaa erinomaiset raamit kiinteistökehittämisen ja toimitilarakentamisen vastuullisuuden ja kestävyyden tarkasteluun.


Environment - Ympäristövastuukriteerit 

Maapallon vuosittain tuottamat uusiutuvat luonnonvarat kulutetaan tällä hetkellä loppuun jo lähes puolessa välissä vuotta. Jotta tulevien sukupolvien edellytykset hyvään elämään säilyvä, on tärkeää, että me kaikki ryhdymme toimiin kulutuksen vähentämiseksi ja päivitämme toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi.

Kiinteistöalalla ilmastovaikutukset ovat suuret, sillä rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja kuluttavat noin 40 % käyttämästämme energiasta. Rakennuskantamme kestävyys onkin avaintekijä ympäristötavoitteidemme saavuttamisessa. Kestävä kiinteistökehittäminen ja vastuullinen toimitilojen käyttö on ympäristön kantokyvyn huomioimista kaikessa kiinteistön kehittämiseen, rakentamiseen ja käyttöön liittyvässä toiminnassa.  

Kestävään ja energiatehokkaaseen toimitilaan sekä sen jättämään hiilijalanjäljen suuruuteen vaikutetaan jo kiinteistön suunnittelun aikana tehdyillä ratkaisuilla sekä rakentamisen aikana tehtävillä materiaali- ja työtapavalinnoilla. Toisaalta myös toimitilan käyttäjän omilla arkisilla valinnoilla koko kiinteistön elinkaaren ajan on suuri merkitys.

Kiinteistökehittäjänä ja rakentajana meillä on vastuu suunnitella ja valita kohteeseen rakennusmateriaaleja, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Mittaamme onnistumistamme laskemalla kaikkien omaperusteisten hankkeittemme hiilijalanjäljen.

  

Social - Sosiaalisen vastuun kriteerit

Suurilla yrityksillä on merkittävät vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassamme. Tiedostamme oman vastuumme yhteiskuntamme kehittämisessä ja paremman elinympäristön rakentamisessa. Tehtävämme on tunnistaa globaalien megatrendien vaikutukset kiinteistömarkkinaan ja tarjota asiakkaillemme tulevaisuuden kestäviä ja vastuullisia toimitilaratkaisuja, jotka lisäävät henkilöstön hyvinvointia. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja tarjota juuri oikeanlaisia, työntekoa aidosti tukevia ratkaisuja nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Olemme esimerkiksi käynnistäneet yhdessä The NextGen Project -osaajaverkoston kanssa YIT NextGen Hybrid Work Lab -projektin, johon haimme 30 nuorta osaajaa innovoimaan tulevaisuuden työn teemojen parissa. Pääteemana oli hybridityö, jota tarkastellaan teknologian, ihmisten ja tilojen näkökulmista. Hybrid Work Labissa yhdisteltiin luentoja, ryhmätöitä ja keskusteluja yhdessä useiden inspiroivien muutoksentekijöiden kanssa.

Lue lisää ja lataa veloitukseton raportti, miten johtaa hybridityötä, tai lue lisää tietotyön muutoksista.

Oman henkilöstömme osalta on ensiarvoisen tärkeää, että työn tekeminen on turvallista. Pyrimme kaikin keinoin tapaturmattoman työyhteisön ja sitä tukevan kulttuurin kasvattamiseen ja kehittämiseen. Panostamme työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kasvun vahvistamiseen. Meille on tärkeää saada avointa henkilöstöpalautetta tasaisesti läpi vuoden omalla henkilöstölle suunnatulla fiiliskyselyllä. 

Kannamme yhteiskunnallista vastuuta kasvattamalla myös tulevaisuuden tekijöitä. Palkkaamme harjoittelijoita suhdanteista riippumatta ja olemme kehittäneet omaa YIT Polku -harjoittelijaohjelmaa jo toistakymmentä vuotta.

YIT rakennusalan ihannetyönantaja neljättä vuotta peräkkäin   

  

Governance - Hallinnollisen vastuun kriteerit

Vastuulliseen rakentamiseen kuuluvat myös työ- ja urakkasopimukset, joissa varmistetaan, että työmaillamme ei käytetä harmaata työvoimaa tai poljeta työsopimuksia. Sitoudumme noudattamaan hyvää hallinnointitapaa ja YIT Code of Conduct -toimintaperiaatteita. Toimintamme on eettistä ja läpinäkyvää mikä ulottuu myös yhteistyökumppaniemme koko hankintaketjuun. YIT:n YIT Ethics Channelin avulla kaikki sidosryhmämme, kuten työntekijämme, asiakkaamme, toimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme, voivat raportoida mahdollisista poikkeamista ja rikkomuksista.

Lue lisää väärinkäytösten raportoinnista täältä.