Asumisen, toimistojen ja kauppapaikkojen pysäköintiratkaisut

Kehitämme innovatiivisia pysäköintiratkaisuja maan alle ja päälle. Alalle uusi FLOW-toimintamallimme varmistaa tavoitellun laatutason täyttymisen ja jopa asetetun aikataulun alittamisen. Asiakkaalle se varmistaa läpinäkyvyyden tuotannon tilanteeseen. FLOW-konsepti on tahtituotantoa, jossa tuotesuunnittelu yhdistyy digitaaliseen tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja mittaamiseen. 

Toteutamme monipuolisia pysäköintitiloja kumppaniverkostomme kanssa, asiakkaan tarpeen mukaan. Tunnemme nykyiset ja tulevaisuuden vaihtoehdot sekä viranomaisvaatimukset niin rakennettuihin kiinteistöihin kuin rakentamattomaankin ympäristöön. Pysäköintitilat ovat aina yksilöllisiä ja ne on suunniteltava tarpeen ja käytössä olevan tilan mukaan. Olemme toteuttaneet useita mittavia ja logistisesti haastavia hankkeita. Keskitymme aina hankkeen jatkuvuuteen, toimivuuden turvaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Mallinnuksen avulla suunnitteluratkaisu voidaan havainnollistaa jo suunnitteluvaiheessa, mikä mahdollistaa yksityiskohtien hiomisen sopiviksi ajoissa.

Maanalaisessa rakentamisessa näkyy kattava osaamisemme. Kokemuksemme vaativien kalliopysäköintilaitosten rakentajana ulottuu 1970-luvulle. Keskusta-alueiden tiivistäminen ja liityntäpysäköintitarpeet asettavat uusia vaatimuksia myös pysäköinnin järjestämiselle. Pysäköintiratkaisut on toteutettava turvallisuus, käyttömukavuus ja liikenteen sujuvuus huomioiden.

Jälkijännitetyt rakenteet

Jälkijännitetyillä paikallaan valetuilla betonirakenteilla saavutamme avarat ja väljät pysäköintitilat, joissa pilariväliä voidaan pidentää jopa 17 metriin. Paikallaan valetut rakenteet ovat halkeamattomia, vesitiiviitä ja pitkäikäisiä. Samalla rakenteista saadaan hoikempia ja materiaalimäärien pienentyessä saadaan aikaan myös kustannussäästöjä. Lue lisää jännitystyöstä.

Asumisen pysäköintiratkaisut

Onko taloyhtiösi pysäköintipaikoille useamman vuoden jono? Kaivatko autosi kadunvarrelta lumihangesta talvisin? Asukaspysäköinnin suunnittelussa lähtökohtanamme on luotettavan, turvallisen ja käyttökokemukseltaan miellyttävän ratkaisun löytäminen. Esimerkiksi korttelipysäköintiratkaisussa autopaikat sijoitetaan kiinteistön sisäpihakannen alle. Tilankäytön tehokkuutta ja pysäköinnin vaivattomuutta voidaan lisätä automaattisen pysäköintilaitoksen avulla huomioiden tulevaisuuden lisääntyvät lataustarpeet niin hybridi- kuin sähköautoille. Voimme tarvittaessa etsiä myös erilaisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja esimerkiksi yhdistämällä naapuriyhtiöiden ja lähialueiden yritysten pysäköintitarpeet.

Toimistotilojen pysäköintiratkaisut

Saavatko vain ensimmäiset työpaikalle tulijat pysäköintipaikan toimiston hallista muiden etsiessä tyhjää ruutua kadun varresta? Kuuluuko henkilöstön työpäivään kahden tunnin välein tapahtuva pysäköintikiekon rullausretki? Kun käytössä olevaa tilaa on rajoitetusti ja tonttimaa on kallista, tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja.

Kaupallisten toimijoiden pysäköintiratkaisut

Meneekö asiakkaillasi liikaa aikaa autopaikan etsimiseen? Onko halli ruuhkainen, vaikka tyhjää pysäköintitilaa löytyisi? Sujuva asiakasliikenne ja toimiva logistiikka ovat kaupan tärkeimpiä menestystekijöitä. Kun pysäköintitilat ovat avaria ja selkeitä, oikein mitoitettuja ja sijoitettuja, asiakkaan ostokokemus saa positiivisen alun jo heti pysäköinnistä alkaen. Olemme toteuttaneet useita erilaisia ratkaisuja kaupan vaativiin tarpeisiin uusien pysäköintilaitosten rakentamisesta vanhojen uudistamiseen.

Jätä yhteydenottopyyntö