Töölönkadun pysäköintilaitos, Helsinki

Pysäköintilaitoksen ansiosta Töölön asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyys paranee samalla kun Helsingin autopaikkapulaa ratkaistaan.

Töölönkadun pysäköintilaitos YIT
Töölönkadun pysäköintilaitos YIT

Töölönkadun pysäköintilaitos sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin Töölössä, Mannerheimintien kupeessa. Se on osin Mannerheimintien varren isojen hotellien alla. Pysäköintitilaan ajetaan sisään Töölönkadulta, Kivelän puistikon kohdalta. Halleja kohteessa on neljä, joissa pysäköintipaikkoja kolmessa tasossa.

YIT valittiin kohteen toteuttajaksi pitkään kestäneen urakkaneuvotteluvaiheen jälkeen. Asiakas, Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy, halusi löytää sopivan urakoitsijan, jonka kanssa saatiin luotua yhteinen päämäärä. Tärkeitä valintakriteerejä olivat myös aikataulu, laatu ja kustannusraamissa pysyminen.

Erityishaasteita infratöille

Urakka on toteutettu kokonaisvastuurakentamisena (KVR), eli se sisältää suunnittelun ja rakentamisen avaimet käteen -periaatteella. Rakentaminen käsitti yhden ajotunnelin ja kolme pystykuilua. Erityisiä haasteita olivat betonitunnelin rakenteiden mahduttaminen maan alle, liitäntä viereisiin hotelli Scandicin rakenteisiin sekä olemassa olevien kaukolämpöputkien tuenta kaivannon alueella.

Erityishuomiota vaativat myös rakenteiden suuret jännevälit ja kuormitukset sekä kallio-otsan kalliokattopaksuus, joka on vain noin 1,9 metriä. Sitä varten suunniteltiin yhdistelmärakenne, joka toimii kallio-otsan lujituksena sekä betoni- ja kalliotunnelin liitosrakenteena.

Lisää viihtyvyyttä

Ympäristöystävällisyyteen on myös kiinnitetty huomiota. Ilmanvaihdosta kerättävä lämpö palautetaan uudelleen lämmityskäyttöön. Alueen ilmanlaatua ja asukkaiden arjen sujumista pyritään parantamaan muun muassa sillä, että pysäköintipaikkaa ei tarvitse enää etsiskellä kadun varsilta, vaan parkkihalliin pääsee ajamaan suoraan. Myös kylmäkäynnistyksiä pyritään vähentämään talvella. Pysäköintitiloissa on valvonta ja kulkuväylistä on pyritty tekemään avarat ja viihtyisät ja tiloissa on käytetty kauniisti ikääntyviä materiaaleja. Hallissa käytettävä ulkoilma puhdistetaan ja poistoilma puhdistetaan ennen ulosohjausta.

Louhintavaiheessa hankkeessa on käytetty reaaliaikaista SAMPO-tuotannonohjausjärjestelmää, jolla saadaan tietoa räjäytysten lähtevyyksistä ja voidaan seurata koneiden käyttöastetta sekä analysoida porausdataa (kallion laatu, ruhjeet jne.). SAMPO-tuotannonohjausjärjestelmällä myös asiakas pystyi seuraamaan louhintojen etenemistä etänä ja reaaliaikaisesti.

  • Kiintokuutiot 107 000 m3, betonia noin 5 400 m3
  • Laitoksen ala noin 10 000 m2 ja kerrosala 24 000 m2
  • Pysäköintihallit kolmessa kerroksessa, yhteensä 810 pysäköintipaikkaa

YIT Teollinen rakentaminen

Pysäköintiratkaisut

Tiedot

Projektin nimi
Töölönkadun pysäköintilaitos
Asiakas
Töölönkadun pysäköintilaitos Oy
Kaupunki
Helsinki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2018
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra

Linkit