Perustusten vahvistamista rakennustyömaalla Helsingissä

Perustusten vahvistaminen

Perustusten vahvistamisen luotettu ammattilainen

Olemme luotettu ammattilainen rakenteiden perustuksiin liittyvässä korjausrakentamisessa. Suihkuinjektointi on menetelmä, jota voimme hyödyntää perustusten vahvistamisessa.

Perustusten vahvistamiseen liittyviä töitä ovat tyypillisesti perustusten tukeminen kaivantoa tai lisäkuormitusta varten, puupaalutuksen korvaaminen teräspaaluilla tai suihkuinjektoinnilla. Olemme rakentaneet kellareita ja maanalaisia yhteyskuiluja olemassa olevien rakenteiden sekä perustusten välittömässä läheisyydessä. Hyödynnämme töissämme kaikkia tyypillisimpiä paalutus- ja tuentamenetelmiä.

Suihkuinjektointi

Suihkuinjektointi on menetelmä, jossa maaperää vahvistetaan maabetonipilareilla. Suihkuinjektoinnissa irrotetaan maa-aines poraamalla haluttuun syvyyteen. Poraterän ylösnoston aikana maahan suihkutetaan paineella sementtisuspensio, joka kovetuttuaan muodostaa maa-aineksen kanssa raudoittamattoman maabetonipilarin. Sementtisuspension ominaisuuksilla sekä pyöritys- ja nostonopeudella voidaan vaikuttaa saavutettavaan lujuuteen ja muihin haluttuihin ominaisuuksiin.

Suihkuinjektointi voidaan suorittaa jo olemassa olevien rakenteiden alle vanhoja rakenteita vaurioittamatta. Täten sitä käytetäänkin usein pohjarakenteiden korjaamiseen ja vahvistamiseen, erityisesti vanhojen rakennusten kunnostuksessa. Suihkuinjektoinnilla voidaan pystypilarien lisäksi tehdä myös esimerkiksi laattaa tai seinämäisiä rakenteita.

Käyttökohteet:
•  Pohjarakenteet
  •  Vedenläpäisevyyden ja eroosion hallinta
  •  Painumien hallinta
  •  Lujitus
•  Vanhojen rakennusten perustusten vahvistaminen
•  Pilaantuneiden maiden käsittely
•  Kaatopaikat

Lue lisää