Rock tunneling

Kallio- ja kaivosrakentaminen

Maanalaiset rakentamisen ratkaisut ja kaavoitus mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisia toteutus- ja sijoitusvaihtoehtoja monenlaisille kalliotiloihin sijoitettaville erityiskohteille. Kohteita voivat olla esimerkiksi urheiluhallit, pysäköintilaitokset, lämpövoimalat, vesilaitokset ja hiihtoputket.

Kaupungistuminen luo tarpeita liikenteen ratkaisuille ja toimivalle infralle. Toimintoja kuten metro-, rata- ja liikennetunneleita, yhteiskäyttötunneleita, vesihuoltotunneleita ja -laitoksia voidaan sijoittaa kalliotiloihin. Lisäksi jo olemassa olevat vanhat kalliotilat ja tunnelit vaativat saneerausta elinkaarensa jatkamiseksi tai niiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa alkuperäisestä. 

Tarjoamme kalliorakennus-palveluita ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä aina ideoinnista ja suunnittelusta valmiiseen lopputuotteeseen. Erikoisosaamistamme ovat erilaisten vaativien kalliotilojen louhinta ja lujitustyöt, tunneli- ja kaivosurakointi, avolouhinnat ja kiviainestuotanto. Myös kuilujen louhinta, kalliotilojen saneeraus, rakennuskaivannot ja kalliotilojen sisustustyöt kuuluvat palveluihimme.

Käytämme kalliorakennuksessa reaaliaikaista tuotannonohjausjärjestelmää, johon yhdistetään tunneli‐ tai kaivoslouhinnassa käytettävät laitteet.  Käytössämme on laaja valikoima kallion poraus-, panostus-, lujitus- ja tiivistyskalustoa, joka soveltuu erityyppisiin, suuriin ja pieniin louhinta- lujitus- ja tiivistystöihin. Alan johtavana yrityksenä kehitämme jatkuvasti uusia toteutus- ja toimintamalleja asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia ovat jo nykyisissä kohteissa käytössä olevat yhteistoiminnalliset urakkamuodot. Osallistumme myös louhinta- ja kaivoskoneiden tuotekehittelyyn yhdessä valmistajien kanssa.

Olemme toteuttaneet muun muassa E18-moottoritien tunneleita, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustiloja, Rantatunnelin, Länsimetron ja Kehäradan louhintatöitä, Blominmäen jätevedenpuhdistamon, Kylylahden kaivoksen vinotunnelin louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä Suomenlinnan merenalaisen huoltotunnelin korjaustyöt.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Lue lisää kallio- ja kaivosrakentamisesta