Kalliorakennus ja kaivokset

Kalliorakentamisen ja kaivosrakentamisen erikoisosaaja vuosikymmenten kokemuksella

Olemme kalliorakentamisen edelläkävijä. Maanalaiset rakentamisen ratkaisut ja kaavoitus mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisia toteutus- ja sijoitusvaihtoehtoja monenlaisille kalliotiloihin sijoitettaville erityiskohteille. Kohteita voivat olla esimerkiksi urheiluhallit, pysäköintilaitokset, lämpövoimalat, vesilaitokset ja hiihtoputket.

Kaupungistuminen luo tarpeita liikenteen ratkaisuille ja toimivalle infralle. Toimintoja kuten metro-, rata- ja liikennetunneleita, yhteiskäyttötunneleita, vesihuoltotunneleita ja -laitoksia voidaan sijoittaa kalliotiloihin. Lisäksi jo olemassa olevat vanhat kalliotilat ja tunnelit vaativat saneerausta elinkaarensa jatkamiseksi tai niiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa alkuperäisestä.

Tarjoamme kalliorakentamisen palveluita ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä aina ideoinnista ja suunnittelusta valmiiseen lopputuotteeseen. Erikoisosaamistamme ovat erilaisten vaativien kalliotilojen louhinta ja lujitustyöt, tunneli- ja kaivosurakointi, avolouhinnat ja kiviainestuotanto. Myös  kuilujen louhinta, kalliotilojen saneeraus, rakennuskaivannot ja kalliotilojen sisustustyöt kuuluvat palveluihimme.

Käytämme kalliorakentamisessa reaaliaikaista tuotannonohjausjärjestelmää, johon yhdistetään tunneli‐ tai kaivoslouhinnassa käytettävät laitteet.  Käytössämme on laaja valikoima kallion poraus-, panostus-, lujitus- ja tiivistyskalustoa, joka soveltuu erityyppisiin, suuriin ja pieniin louhinta- lujitus- ja tiivistystöihin. Alan johtavana yrityksenä kehitämme jatkuvasti uusia toteutus- ja toimintamalleja asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia ovat jo nykyisissä kohteissa käytössä olevat yhteistoiminnalliset urakkamuodot. Osallistumme myös louhinta- ja kaivoskoneiden tuotekehittelyyn yhdessä valmistajien kanssa.

Olemme toteuttaneet muun muassa E18-moottoritien tunneleita, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustiloja, Rantatunnelin, Länsimetron ja Kehäradan louhintatöitä, Blominmäen jätevedenpuhdistamon, Kylylahden kaivoksen vinotunnelin louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä Suomenlinnan merenalaisen huoltotunnelin korjaustyöt.

Referenssit

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle. Voit myös lähettää suoraan viestiä osoitteeseen infra@yit.fi.

Toimiala
Aihe
Toivon yhteydenottoa
Sulje
Sulje
Lähetetään...